"Cilj je angažovati sve društvene aktere"

Rudović: Medijskom strategijom predviđene mjere za borbu protiv dezinformacija

Rudović je dodao da je predviđeno formiranje tijela za borbu protiv dezinformacija, govora mržnje i online nasilja, u kojem bi bili predstavnici Univerziteta, medija, NVO, policije, tužilaštva, sudova i nadležnog ministarstva

2991 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

Drugim nacrtom Medijske strategije i Akcionog plana za njeno sprovođenje, koji je trenutno na razmatranju eksperata Savjeta Evrope, predviđene su mjere za borbu protiv dezinformacija, saopštio je v.d. generelnog direktora za medije, Neđeljko Rudović.

On je reagovao povodom jučerašnje izjave programske direktorice Centra za demokratsku tranziciju (CDT) Milice Kovačević da to resorno Ministarstvo prestane ignorisati problem dezinformacija.

Rudović je dodao da je predviđeno formiranje tijela za borbu protiv dezinformacija, govora mržnje i online nasilja, u kojem bi bili predstavnici Univerziteta, medija, NVO, policije, tužilaštva, sudova i nadležnog ministarstva.

Resorno ministarstvo ne ignoriše pojavu dezinformacija kako se navodi u saopštenju CDT-a, već je prema riječima Rudovića to bila jedna od najvažnijih tema na sjednicama Radne grupe koja priprema Medijsku strategiju.

Kako je kazao, predviđena je priprema Analize potreba za izmjenama postojećih mehanizama za sankcionisanje dezinformacija, te niz mjera koje se odnose na snaženje medijske pismenosti.

"Cilj je angažovati sve društvene aktere kako bi se zajedničkim i dobro osmišljenim naporima spriječila opasna kontaminacija javnog prostora lažnim vijestima", poručio je Rudović.

Tu su, kako je dodao, kao nezaobilazni partner, predviđene nevladine organizacije koje imaju iskustva i koje već sprovode projekte borbe protiv dezinformacija.

"Takođe je cilj ojačati samoregulaciju u medijima, jer su upravo mediji ti koji su, poštovanjem Kodeksa novinara, prva linija odbrane od širenja lažnih vijesti", rekao je on.

Napomenuo da je Nacrtom novog Zakona o medijima predviđeno da Fondu za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija, mogu pristupiti samo mediji koji imaju mehanizam samoregulacije, bilo da su u kolektivnom samoregulatornom tijelu ili su ustanovili svoja interna samoregulatorna tijela.

Rudović je rekao i da bi zabrana medija koji šire dezinformacije ili zabrana internetskih publikacija koje ne žele da se upišu u Evidenciju medija, o čemu je bilo rasprava i u javnosti i u Radnoj grupi, bilo direktno kršenje principa slobode izražavanja.

Podsjetio je da je širenje dezinformacija koje izazovu paniku i nered krivično djelo predviđeno Krivičnim zakonikom.

Prema njegovim riječima, cilj Zakona o medijima i Medijske strategije je da podrže medije koji poštuju novinarsku etiku i uspostaviti mehanizme koji će, pravovremeno i neselektivno, javno ukazati na one koji zloupotrebljavaju novinarski poziv.

"Koji su još efikasni modeli suprotstavljanja onima koji šire lažne vijesti biće tema kojom je predviđeno da se, i strateški i operativno, bavi Mreža za borbu protiv dezinformacija, a Direktorat za medije Ministarstva kulture i medija prati trendove na tom planu u EU i njenim članicama. Sa tim ciljem je početkom ove godine uspostavljena komunikacija sa Evropskom opservatorijom za digitalne medije (EDMO)", saopštio je Rudović.

Ministarstvo kulture i medija je pozvalo sve nevladine organizacije da u okviru javne rasprave daju svoja mišljenja na predložene tekstve, kako bi u konačnom zajedno došli do najboljih rješenja koja postavljaju osnov za razvoj medijskog sektora.