AZK: Opština Mojkovac može da finansira zgrade

Odlukom je predviđeno da Opština može odobriti sredstva po zahtjevu organa upravljanja zgradama za sufinansiranje adaptacije. Takođe i za obezbjeđenje otplate kredita kojim se zgrada kao pravno lice zadužuje kod banke.

2377 pregleda 0 komentar(a)
Detalj iz Mojkovca, Foto: Dragana Šćepanović
Detalj iz Mojkovca, Foto: Dragana Šćepanović

Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) ocijenila je da predlog Odluke kojom je Opština Mojkovac namjeravala da odobri sredstva za sufinansiranje adaptacije, kao i obezbjeđenja otplate kreditnih sredstava kojim se stambena zgrada zadužuje kod banke, “ne predstavlja državnu pomoć u smislu Zakona o kontroli državne pomoći”.

Opštinu je Ministarstvo finansija uputilo da se obrati AZK-u za davanje mišljenja o postupku izdavanja garancija za otplatu kredita stanara stambenih zgrada za kolektivno stanovanje i ispunjenosti uslova izdavanja garancije sa pravilima državne pomoći.

Odlukom je predviđeno da Opština može odobriti sredstva po zahtjevu organa upravljanja zgradama za sufinansiranje adaptacije. Takođe i za obezbjeđenje otplate kredita kojim se zgrada kao pravno lice zadužuje kod banke.

”Sufinansiranje adaptacije vrši se do 20 odsto ukupne predračunske vrijednosti radova iskazanih u ponudi ovlašćenog izvođača radova. Obezbjeđenje otplate kredita na period do šest godina vrši se na način da ukupan iznos za sufinansiranje i ukupne rate za obezbjeđenje otplate kredita na godišnjem nivou ne prelazi iznos sredstava koji je budžetom predviđen u navedene svrhe”, bilo je predloženo.

Predviđeno je i da Opština može izdati garanciju skupštini etažnih vlasnika ukoliko kreditna institucija zatraži to kao instrument naplate potraživanja za odobreni kredit. Visina sredstava za izdatu garanciju.

Ugovorom između Opštine i Skupštine etažnih vlasnika bili bi detaljno regulisani uslovi naplate i vraćanja sredstava.

Predviđeno je da upravnik zgrade zaključuje ugovor sa jednim od tri ponuđača ovlašćenog za izvođenje radova, a Ugovorom bi bila definisana prava i obaveze organa upravljanja stambenom zgradom i izabranog ponuđača.