Privatnici nezakonito ukinuli elektronsku kartu

Privatni prevoznici poskupjeli i karte, iz Glavnog grada upozoravaju da je u pitanju kršenje ugovora i propisa

26016 pregleda 11 komentar(a)
Iz Glavnog grada tvrde da će inspekcija tretirati svaku prijavu, Foto: Boris Pejović
Iz Glavnog grada tvrde da će inspekcija tretirati svaku prijavu, Foto: Boris Pejović

Privatni prevoznici koji odbijaju da prihvate jedinstvenu elektronsku kartu za gradski prevoz, izdatu u Glavnom gradu, na taj način krše važeći ugovor i propise i rizikuju kaznu komunalne inspekcije.

To su, između ostalog, odgovorili “Vijestima” iz Glavnog grada.

”Vijestima” se prethodnih dana obratilo više stanovnika Podgorice, tvrdeći da privatnici odbijaju da prihvate elektronsku, insistirajući da izvade mjesečnu kartu u njihovoj poslovnici.

Zbog toga su mnogi od njih, da bi na primjer mogli da putuju javnim prevozom od kuće do posla, morali da izvade nove mjesečne karte u poslovnici “Gradski saobraćaj PG”, za prevoz njihovim i autobusima prevoznika BLT.

Na primjer, neki od putnika platili su kartu 42, umjesto dosadašnjih 30 eura, za prevoz BLT autobusima linijom Podgorica - Mataguži, koju jedino drži taj privatni prevoznik. Ta nova karta, za razliku od elektronske koja je bila jeftinija 12 eura, važi samo za prevoz njihovim autobusima. U jednom pravcu, umjesto dosadašnjih 0,90 eura, građani jednokratnu kartu plaćaju 1.20.

Privatni prevoznici “Gradski saobraćaj PG” i “BLT” juče se nijesu oglašavali povodom ove situacije i odgovarali na pozive i sms poruke “Vijesti”.

Elektronska karta u javnom gradskom prevozu građanima Podgorice dostupna je od jula 2020. godine.

Riječ je o jedinstvenoj voznoj karti koja omogućava povezivanje usluga, tako da se sa jednom kupljenom voznom kartom može koristiti više autobusa, bez obzira da li se radi o različitim prevoznicima. Elektronske karte su jednokratne (100 minuta), dnevne i mjesečne i važe za gradski i prigradski prevoz na teritoriji Podgorice.

Cijena jednokratne karte iznosi 0.90 eura, dnevne tri eura, dok mjesečna radnička karta košta 30, studentska 25, a penzionerska 20 eura.

Iz Glavnog grada “Vijestima” su odgovorili da je svako odbijanje primjene sistema elektronske karte kršenje važećeg ugovora i propisa koji regulišu ovu oblast, za šta ne postoji saglasnost Sekretarijata za saobraćaj.

”Shodno tome, svaku prijavu će tretirati nadležni inspekcijski organ”, poručili su.

Iz Glavnog grada su istakli da su u više navrata informisali javnost i da nijesu saglasni sa povećanjem cijena karata, posebno u ovako teškom socioekonomskom trenutku.

”Tim prije što se isto pravda povećanjem cijene naftnih derivata, na šta Glavni grad nema bilo kakav uticaj. Podsjećamo, autobuski prevoznici koji na teritoriji Glavnog grada obavljaju linijski prevoz putnika (BLT d.o.o. i Gradski saobraćaj PG d.o.o.) zaključili su ugovor i aneks istog o uvođenju elektronske vozne karte. Navedeni ugovor je važeći i podrazumijeva obavezu obezbjeđenja nesmetanog korišćenja elektronske vozne karte”, odgovorili su iz Glavnog grada.

Istakli su i da se Odredbe o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Glavnog grada, a koje se odnose na tu problematiku, moraju poštovati.

“Nadalje, ukazujemo da je odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima definisan način finansiranja odnosno elementi za formiranje cijena obavljanja komunalne djelatnosti, u šta se ‘Javni prevoz putnika u gradskim i prigradskim naseljima’ ubraja. Predmetnim Zakonom precizirana je i procedura definisanja cijena, tako da cijenu komunalne usluge utvrđuje vršilac komunalne djelatnosti po prethodno pribavljenoj saglasnosti skupštine jedinice lokalne samouprave”, naglasili su.

Iz Glavnog grada su pojasnili da zahtjev za davanje saglasnosti na visinu cijene komunalne usluge podnosi vršilac komunalne djelatnosti skupštini jedinice lokalne samouprave prema zakonom preciziranom sadržaju.

”Bliže elemente i metodologiju za određivanje cijene komunalne usluge utvrđuje Vlada, što je i urađeno donošenjem Uredbe o bližim elementima i metodologiji za određivanje cijena komunalnih usluga i istom je preciznije definisan i način određivanja cijena usluga javnog prevoza putnika u gradskim i prigradskim naseljima. Imajući navedeno u vidu, prevoznici su pozvani da primjenjuju rješenja uz poštovanje važećih propisa”, poručili su iz Glavnog grada.