Započeta akcija čišćenja i uređenja korita rijeke Morače

Aktivnost bi, kako je saopšteno, u značajnoj mjeri trebalo da doprinese očuvanju kvaliteta vode izvorišta "Bolje Sestre”

4417 pregleda 1 komentar(a)
Sa akcije čišćenja, Foto: Mediabiro
Sa akcije čišćenja, Foto: Mediabiro

Akcija čišćenja i uređenja korita rijeke Morače započeta je danas na teritoriji prigradskog naselja Grbavci, navodi se u saopštenju Mediabiro.

Akciju sprovode DOO "Zaštita prostora Crne Gore“ i DOO "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, uz pokroviteljstvo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Sprovođenje te akcije predstavlja dio šire aktivnosti koja, kako navode, ima za cilj realizaciju Projekta postavljanja privremenog pješčanog nasipa u koritu rijeke Morače, koja će se odvijati u dvije faze.

Navode da prva faza realizacije tog projekta su aktivnosti na čišćenju i uređenju korita rijeke Morače i njenog obalnog područja od raznog otpada koji se nedozvoljeno odlaže, kao i uklanjanje svih nelegalno postavljenih privrednih objekata koji su u funkciji nelegalne eksploatacije pijeska i šljunka.

Poručeno je da akcija treba u značajnoj mjeri da doprinese očuvanju kvaliteta vode izvorišta "Bolje Sestre” i preduslov je za realizaciju druge faze Projekta, koja podrazumijeva izgradnju pješčanog nasipa u koritu rijeke Morače.

Dodaju da izgradnja pješčanog nasipa u koritu rijeke Morače predstavlja jedno od studijom "Monitoring, kontrola i zaštita izvorišta ,,Bolje Sestre“, predloženih rješenja za predupređenje daljeg trenda pada, odnosno poboljšanja izdašnosti izvorišta ,"Bolje Sestre“, kao i obezbjeđenja dodatnih količina vode.

Izgradnjom pješčanog nanosa treba da se, kako kažu, podigne nivo vode u koritu rijeke Morače kako bi se se potvrdila naučna pretpostavka o uzročno – posljedičnoj vezi nivoa vode u koritu rijeke Morače i izdašnosti izvorišta "Bolje Sestre“.

"Kako predmetna studija tako i sve druge naučne analize i studije pokazale su da pored evidentnih klimatskih promjena direktan uticaj na trend pada izdašnosti izvorišta "Bolje Sestre“ imaju radovi koji se izvode u koritu i na obalama rijeke Morače, posebno u II zoni zaštite izvorišta, a koji su Rješenjem o određivanju zona sanitarne zaštite najstrožije zabranjeni", navodi se u saopštenju.

Poručuju da u skladu sa tim Rješenjem Regionalni vodovod je krajnje odgovorno sprovodio mjere na zaštiti i sanitarne zone zaštite i u granicama svojih mogućnosti činio i čini sve da se sprovode mjere zaštite i u ostale dvije zone.

Uputio je, kako navodi, preko 250 dopisa upozorenja i prijava za nekontrolisanu eksploataciju pijeska nadležnim institucijama (Upravi, odnosno Direkciji za inspekcijske poslove, Upravi za vode, Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvu turizma i održivog razvoja, odnosno Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, Nacionalnim parkovima Crne Gore) i drugima.

"Na inicijativu Regionalnog vodovoda sa istim je održano više sastanaka i tom prilikom doneseno je više zaključaka i odluka. Nažalost, izostao je institucionalni pristup za realizaciju tih odluka i zaključaka, odnosno za zaustavljanje nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska u navedenoj zoni", dodaje se u saopštenju.

Sprovođenje današnje akcije čišćenja, kako poručuju, budi nadu da će se konačno početi sa adekvatnim institucionalnim djelovanjem te da će se i u narednoj ljetnoj turističkoj sezoni Crnogorskom primorju obezbijediti neophodne količine vode.

Samo odgovornim pristupom i bliskom i kvalitetnom saradnjom svih državnih institucija, koje u svojim nadležnostima imaju dodira sa politikom vodosnabdijevanja na Crnogorskom primorju, odnosno kroz koordiniranu saradnju mogu se, kako navode, prevazići nepotrebno nastali problemi urednog vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja kako u narednoj tako i svim drugim godinama.

"Na to nas upravo upućuje, odnosno to potvrđuje današnja akcija zajedničkog čišćenja i uređenja korita rijeke Morače", zaključuje se u saopštenju.