Zloupotreba tuđih snimaka sa seksualno eksplicitnim sadržajem da bude krivično djelo

Predlogom za izmjene Krivičnog zakonika predviđa se zatvorska kazna do dvije godine

5233 pregleda 3 komentar(a)
Sa konferencije, Foto: NVO Prima
Sa konferencije, Foto: NVO Prima

Predlog za novo krivično djelo - "Zloupotreba tuđeg snimka, fotografije, portreta, audio zapisa ili spisa sa seksualno eksplicitnim sadržajem", uskoro će se naći pred poslanicima.

To je saopšteno iz NVO Prima, nakon održane konferencije "Sigurne i zaštićene kroz nove izmjene Krivičnog zakonika Crne Gore", organizovanoj u okviru projekta “Osviješćene. Sigurne. Zaštićene.”, koji finansira Ambasada SAD u Podgorici.

Na događaju su predstavljeni rezultati projekta i predlog za izmjenu Krivičnog zakonika Crne Gore.

“Prijedlogom za izmjene Krivičnog zakonika Crne Gore, u članu 175a predviđamo zatvorsku kaznu do dvije godine ukoliko osoba učini dostupnim trećem licu video ili drugi snimak, fotografiju, portret, audio zapis ili spis sa seksualno eksplicitnim sadržajem, bez pristanka lica na koga se spis odnosi, odnosno bez pristanka lica koje je prikazano na snimku, fotografiji ili portretu ili čiji je glas snimljen na audio zapisu, odnosno do 3 godine ukoliko je krivično djelo počinjeno putem interneta. Takođe, predviđamo i strožije kazne ukoliko ovo krivično djelo počini slubeno lice, kaznu zatvora do 4 godine, odnosno 5 ukoliko je krivično djelo počinjeno putem interneta. Snimci, fotografije, portreti, audio zapisi i spisi, kao i posebni uređaji kojima je počinjeno krivično djelo iz ovog člana će se oduzeti”, objasnila je Aida Perović iz NVO Prima.

Perović se zahvalila Ambasadi SAD u Podgorici na prepoznavanju važnosti te teme za dalju demokratizaciju crnogorskog društva, za razvoj Crne Gore kao sredine u kojoj postoji puna svijest da se rodno nasilje i osvetnička pornografija ne dešavaju nekom drugom, već da su sveprisutni, naročito zbog zloupotrebe visokotehnoloških platformi za komunikaciju.

Ambasadorka SAD u Podgorici Džudi Rajzing Rajnke istakla je, u uvodnom dijelu konferencije, važnost ujedinjene borbe protiv rodno zasnovanog nasilja:

“Globalna tema ovogodišnjih ‘16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja’ je ‘Ujedinimo se! Aktivizam da se prekine nasilje nad ženama i djevojkama’. Stoga vas sve pozivam da se ujedinimo u borbi protiv svih vrsta nasilja nad ženama i djevojkama, koje su često najranjiviji dio naših društava, a ta borba uključuje borbu protiv distribucije intimnog materijala onlajn, bez pristanka žrtve.”

U uvodnom dijelu je govorio i državni sekretar u Ministarstvu pravde gospodin Bojan Božović, koji je naveo, kako je saopšteno, da se u Crnoj Gori o rodno zasnovanom nasilju govori tek kada postane toliko očigledno i javno "da više ne možemo da ćutimo".

“U Ministarstvu pravde smo formirali radnu grupu koja se bavila i ovom temom i moram reći da sam zahvalan kako je to privedeno kraju. Čekamo mišljenje Evropske komisije, a ovim izmjenama smo napravili jedan široki konsensus i svi smo saglasni da je neophodno uvođenje ovog krivičnog djela”, naveo je Božović.

Aleksandra Gligorović, viša istraživačica u NVO Prima, predstavila je Osnovnu studiju “Osvetnička pornografija u krivičnim zakonima”, koja prikazuje analizu krivičnih zakonika zemalja u regionu i Evropi koje imaju to krivično djelo prepoznato u zakonu. Gligorović je objasnila kako 11 zemalja u Evropskoj uniji ima zakone koji se tiču tog krivičnog djela i navela Njemačku kao jedan od najboljih primjera.

konf prima
foto: NVO Prima

Na Panelu “Osvetnička pornografija kao rodno zasnovano nasilje u sudskoj, tužilačkoj, policijskoj i psihološkoj praksi Crne Gore”, govorio je Goran Đuković, sudija Osnovnog suda u Podgorici, koji je naveo da i lično podržava izmjene Krivičnog zakonika, i da one imaju pravne osnove u članu 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Biljana Pavličić, javna tužiteljka, govorila je o slučajevima na kojima je radila a gdje je bilo elemenata tog krivičnog djela. Istakla je da je izmjena Krivičnog zakonika izuzetno važna kako bi se žrtve osjećale sigurnije jer su zaštićene na taj način, i kada bi se u skladu sa tim kažnjavali počinioci kako treba da se kažnjavaju a ne kako je sada, s obzirom da se trenutno to djelo može tretirati isključivo putem privatne tužbe, a ne po službenoj dužnosti.

“Smatram da je dobro da kazne budu što veće - da budu zatvorske kazne. To bi bilo i preventivno, počinioci ne bi olako ponavljali krivično djelo, a potencijalni počinioci bi bili svjesni mogućih posljedica ukoliko to učine djelo”, navela je Pavličić.

Magistar Jakša Backović iz Uprave policije je detaljnije objasnio fenomen osvetničke pornografije i oblike u kojima se može desiti, kao i da su uglavnom žrtve žene, a počinioci muškarci.

“Do sada smo postupali po šest krivičnih djela iz Krivičnog zakoninika Crne Gore, a predloženim izmjenama zakonika se sva ta djela mogu objediniti, što bi olakšalo komunikaciju policije sa tužilaštvom”, objasnio je Backović.

Katarina Vukadinović, psihološkinja iz NVO Prima, govorila je o posljedicama osvetničke pornografije i podijelila je iskustvo rada sa žrtvama u psihološkom savjetovalištu NVO Prima. Istakla je da su posljedice osvetničke pornografije jednako ozbiljne kao i u slučajevima drugih oblika rodno zasnovanog nasilja, ali i da je najgori ishod suicid žrtve zbog nemogućnosti da dobije adekvatnu pomoć i podršku.