Izgubili godinu za zaštitu dijela Boke

Vlada tek nakon 13 mjeseci donijela odluku o obrađivaču izrade izmjena i dopuna DPS Kalardovo - Ostrvo cvijeća - Brdišta u Tivatskom zalivu

2152 pregleda 0 komentar(a)
Područje koje zahvata DSL Kalardovo - Ostrvo cvijeća - Brdišta, Foto: Siniša Luković
Područje koje zahvata DSL Kalardovo - Ostrvo cvijeća - Brdišta, Foto: Siniša Luković

Vlada Crne Gore donijela je prošle nedjelje, nakon punih 13 mjeseci čekanja, Odluku o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Državne studije lokacije (DSL) “Kalardovo-Ostrvo cvijeća-Brdišta” u opštini Tivat kojom je za rukovoditeljku izrade tog planskog dokumenta odredila diplomiranu inženjerku arhitekture Kseniju Vukomanović.

Istom odlukom Vlada je odredila da će Vukomanović i njenom timu za izradu izmjena i dopuna ove DSL biti isplaćena nadoknada u visini od ukupno 50.000 eura. Pojedinačni iznosi koji će pripasti članovim i rukovoditeljki tima biće naknadno određeni ugovorima, koje će sa njima potpisati Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (MEPU) kao naručilac izmjena i dopuna DSL.

Kabinet premijera Dritana Abazovića (URA) je odluku o imenovanju rukovodioca izrade tog planskog dokumenta donio tek poslije više od godinu dana nakon što je bivša Vlada premijera Zdravka Krivokapića, krajem oktobra 2021. usvojila odluku o izradi izmjena i dopuna Državne studije lokacije za sektor 25 Prostornog plana posebne namjene Morskog dobra “Kalardovo-Ostrvo cvijeća-Brdišta”. Tako je, bez ikakve potrebe i racionalnog objašnjenja od strane MEPU, kojim sada rukovodi Abazovićeva partijska koleginica iz URA Ana Novaković Đurović, izgubljeno 13 mjeseci u kojima je zaustavljena svaka legalna gradnja na području u obuhvatu ove DSL, jer je Krivokapićeva Vlada još u oktobru prošle godine uvela moratorijum na izgradnju u tom području, do izrade izmijenjenog i dopunjenog planskog dokumenta.

Krivokapićeva Vlada je u oktobru 2021. odlučlila da pristupi izmjeni do tada aktuelnih planskih rješenja koja se odnose na površinu od oko 17,5 hektara u postojećoj DSL “Kalardovo-Ostrvo cvijeća-Brdišta”, a koju je 2010. uradila podgorička kompanija “Urbi Montenegro”, po narudžbi tadašnjeg Ministarstva uređenja prostora.

Ta DSL obuhvata područje plaže i izletničkog punkta Kalardovo sa akva parkom, makiju i poljoprivredno zemljšte uz jugozapadni obod kompleksa tivatskog aerodroma, naseljsku strukturu Brdišta i turističke komplekse Ostrvo cvijeća i uvala Brdišta, a originalno je važila do 2020. godine. Ukupna površina obuhvaćena originalnim DSL-om iz 2010. je 146,24 hektara, dok je njen obuhvat na moru površine 54,5 hektara.

Prema prošlogodišnjoj odluci Krivokapićeve Vlade, rok za izradu izmjena i dopuna ove DSL je bio 12 mjeseci od “dana donošenja Studije zaštite kulturnih dobara, odnosno završetka arheoloških, konzervatorskih i drugih istraživanja”. Ta Studija međutim, do danas takođe nije završena. Do završetka izrade izmjena i dopuna DSL “Kalardovo-Ostrvo cvijeća-Brdišta”, prošlogodišnjom odlukom Vlade, zabranjena je svaka gradnja na tom području, izuzev izgradnje javne infrastrukture, ili rekonstrucije postojećih objekata.

Zanimljivo je da se izradi izmjena i dopuna ove DSL pristupilo na inicijativu Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta koje je Vladi ukazalo da je njena izmjena “neophodna u cilju zaštite i očuvanja kulturno-istorijskih i prirodnih vrijednosti na ovoj lokaciji”. To je možda i prvi put u novijoj istoriji Crne Gore da se jedan planski dokument koji je predviđao masovnu gradnju hotela, vila i apartmana na obali, revidira i planirana gradnja redukuje zbog potrebe zaštite prirodnog i kulturno-istorijskog blaga.

Prostor DSL “Kalardovo-Ostrvo cvijeća-Brdišta” obuhvata više značajnih kulturno-istorijskih lokaliteta, poput brojnih ostataka rimskih i antičkih građevina, prostora nekadašnjeg ranosrednjovjekovnog manastira na Prevlaci, ljetnjikovaca srednjovjekovne kotorske vlastele, starih crkava, kao i spomenika iz novijeg doba popout uvale Brdišta u kojoj je 1941. potopljen razarač “Zagreb” i poginuli narodni heroji Milan Spasić i Sergej Mašera.

”Cilj izrade izmjena i dopuna DSL je da se pristupi preispitivanju planskih rješenja, naročito u dijelu kulturne baštine, a na osnovu stručnih nalaza, arheoloških istraživanja i Studije zaštite kulturnih dobara koje je prethodno potrebno uraditi”, piše u Programskom zadatku za izradu promijenjenog ovog planskog dokumenta koji je, pored ostalog, do sada previđao i masovnu gradnju luksuznih novih turističkih kapaciteta, kao i marine u uvali Brdišta i njenom sada netaknutom zaleđu.

U Programskom zadatku koji je lani napravljen na inicijativu ministarstva koje je tada vodila ministarka Vesna Bratić, piše da je kroz izmjenu i dopunu DSL “potrebno preispitati plansko rješenje, prvenstveno imajući u vidu složenost i kompleksnost lokacije koja se nalazi u okviru zaštićene okoline Područja Kotora koje je upisano na UNESCO listu svjetske baštine, dok samo poluostrvo Prevlaka ima zakonski status nepokretnog kulturnog dobra na osnovu rješenja iz 1949. godine, uz očuvanje kulturnog pejzaža utvrđenih ljetnjikovaca iz ranog srednjeg vijeka Dančulovina i Grgurevina”.

Napominje se da je stoga potrebno preispitati prostornu organizaciju turističkih sadržaja “u okviru namjene za turizam uz usklađivanje sa propisima koji regulišu turističke sadržaje, kako bi se stvorili preduslovi za razvoj turizma kategorije pet zvjezdica”, kao i da je neophodno preispitati i postojeća urbanistička rješenja iz dosadašnje DSL.

U Programskom zadatku se posebno naglašava potreba da Uprava za zaštitu kulturnih dobara izradi Studiju zaštite kulturnih dobara na području ove DSL, a koja do sada nije postojala i da propiše adekvatne mjere prezervacije tih dobara.