EPCG tvrdi da vode koje izlaze ispod deponije Maljevac nemaju negativan uticaj na kvalitet voda Vezišnice

Predsjednik Sportskog ribolovnog kluba “Lipljen” Vaso Knežević tvrdi da je Vezišnica već godinama mrtva rijeka od mjesta gdje se u nju uliva Paleški potok, pa do njenog ušća u rijeku Ćehotinu

17999 pregleda 3 komentar(a)
Zagađenje sa Maljevca i nakon izmještanja, Foto: Vaso Knežević
Zagađenje sa Maljevca i nakon izmještanja, Foto: Vaso Knežević

Vode koje izlaze ispod deponije Maljevac na kojoj se odlaže pepeo i šljaka iz Termoelektrane Pljevlja nemaju negativan uticaj na kvalitet voda Vezišnice, pogotovo ne na kvalitet voda Ćehotine, što nije bio slučaj prije izmještanja Paleškog potoka u Borovičko jezero.

To tvrde iz Elektroprivrede Crne Gore (EPCG), pozivajući se na analize koje je radila akreditovana laboratorija.

”Iz predmetnih analiza jasno se može utvrditi da je kvalitet voda Vezišnice isti prije Termoelektrane Pljevlja i nizvodno, odnosno nakon uliva voda starim koritom Paleškog potoka”, tvrde u EPCG.

Iz Sportskog ribolovnog društva “Lipljen” nedavno su ustvrdili da ocjedne vode sa Maljevca i dalje idu u Vezišnicu, čime je nastavljeno zagađenje pljevaljskih vodotoka, “iako je zvanično po saopštenjima EPCG i Agencije za zaštitu životne sredine Paleški potok izmješten”.

U izmještanje Paleškog potoka, koji je proticao ispod deponije Maljevac, Elektroprivreda CG uložila je više od pola miliona eura.

Predsjednik Sportskog ribolovnog kluba “Lipljen” Vaso Knežević pozvao je Agenciju za zaštitu životne sredine Crne Gore da obavi tehnički pregled i utvrdi da li su radovi izvedeni u skladu sa glavnim projektima remedijacije i ugovorima. “Lipljen” u zvaničnom dopisu upućenom Agenciji traži i da se otklone sve nepravilnosti.

”Sportski ribolovni klub “Lipljen” je među prvima pohvalio izmještanje Paleškog potoka sa njegovog izvorišnog dijela u Borovičko jezero, u cilju zaštite pljevaljskih rijeka i njihovog biodiverziteta. Paleški potok je tekao kroz betonske cijevi ispod deponije pepela i šljake pljevaljske Termoelektrane, a zbog dotrajalosti cijevi upijao je štetne materije sa deponije i zagađivao utoku Vezišnicu i dalje Ćehotinu. Međutim, danas moramo da kritikujemo isto, jer ta aktivnost nije dovela do rješavanja pomenute problematike. Paleški potok i dalje teče kuda je tekao i prije njegovog izmještanja, a u novom koritu koje bi trebalo da vodi Paleški potok u Borovičko jezero skoro da jedva teče voda”, rekao je Knežević.

Tvrdi da je Vezišnica već godinama mrtva rijeka od mjesta gdje se u nju uliva Paleški potok, pa do njenog ušća u rijeku Ćehotinu.

Vode Paleškog potoka i dalje zagađuju Vezišnicu
Vode Paleškog potoka i dalje zagađuju Vezišnicufoto: Vaso Knežević

Iz Elektroprivrede tvrde da su svi radovi u vezi sa prevođenjem Paleškog potoka, izgradnja pumpne stanice i elektroinfrastruktura na deponiji urađeni u skladu sa Ugovorom o korišćenju sredstava za realizaciju projekta “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje” za remedijaciju lokacije Pljevlja

”Svi radovi su izvedeni i Agencija je sprovela tehnički prijem. Prikupljanje dokumentacije za Upotrebnu dozvolu je u toku. Paleški potok je u skladu sa tehničkom dokumentacijom izmješten u Borovičko jezero. Glavnim projektom je prepoznat međusliv od trase potoka do deponije Maljevac. Predviđeno je da vode međusliva teku u kolektor ispod deponije Maljevac (kolektor starog Paleškog potoka) te da se na izlazu iz potoka preko pumpi prepumpavaju na deponiju Maljevac u zatvoreni ciklus. Predmetno pumpno postrojenje na izlazu iz kolektora je izgrađeno. Kako se u cjelosti radi o Složenom inženjerskom objektu u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata neophodno je izvršiti tehnički pregled objekta i pribaviti upotrebnu dozvolu prije korišćenja objekta”, tvrde u EPCG.

Dodaju da će nakon puštanja u rad pumpnog postrojenja, vode na izlazu iz starog Paleškog potoka biti prepumpavane u zatvoreni sistem tehnoloških voda deponije Maljevac i da kao takve ne mogu doći u kontakt sa životnom sredinom.

”Projektom je predviđeno da se ove vode prepumpavaju tokom godine, a u zimskom periodu da se sistem gasi i prazni zbog niskih temperatura. U skladu sa građevinskim normativima, za Opštinu Pljevlja, periodom niskih temperatura smatra se period od novembra do marta. U svakom slučaju, EPCG će nastojati da što više voda međusliva odvede u slobodne tokove uzvodno od deponije Maljevac i na taj način smanju količine voda koje treba prepumpati. Ako nakon puštanja u rad pumpne stanice bude eventualnih viškova, voda EPCG će preuzeti sve mjere za unapređenje projekta”, tvrde u EPCG.