I MI Boke: Osobe sa mentalnim i intelektualnim invaliditetom najdiskriminisanije u oblasti rada i zapošljavanja

Inicijative mladih s invaliditetom Boke sprovela je Istraživanje sa 50 osoba s invaliditetom iz CG o podršci koja bi im bila neophodna za razvoj i unapređenje sopstvenog biznisa

1701 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Osobe sa mentalnim i intelektualnim invaliditetom najdiskriminisanije su u oblasti rada i zapošljavanja, a pokretanje i vođenje biznisa vide kao nedostižan cilj.

To je saopšteno iz Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), koja je sprovela Istraživanje sa 50 osoba s invaliditetom (OSI) iz Crne Gore o podršci koja bi im bila neophodna za razvoj i unapređenje sopstvenog biznisa.

Istraživanje je, kako navode, sprovedeno od jula do oktobra 2022. godine.

"Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta "Podržimo preduzetništvo osoba s invaliditetom”, koji je podržan kroz program "Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu“, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo - fAKT, finansira Evropska Unija, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, a kofinansira Ministarstvo javne uprave", navodi se u saopštenju.

Istraživanje je sprovedeno prikupljanjem podataka od OSI putem Upitnika, u vidu individualnih intervjua, u pristupačnom formatu i na način prilagođen individualnim potrebama učesnika/ca Istraživanja.

Navode da rezultati do kojih se došlo predstavljaju poražavajući dokaz o tome koliko su OSI u Crnoj Gori nevidljive kao potencijalni kandidati/kinje za ostvarivanje u ulozi preduzetnika/ca.

U Istraživanju je, kako je saopšteno, učestvovalo 28 žena i 22 muškarca s invaliditetom.

Dodaju da najveći broj ispitanika/ca je uzrasta između 25 i 55 godina (92 odsto).

Kada je riječ o tipu invaliditeta, 28 od 50 ispitanika/ca (odnosno 56 odsto) ima fizički invaliditet, 13 učesnika/ca ima oštećenje vida (26 odsto), četiri osobe (8 odsto) imaju oštećenje sluha i/ili govora, dok je samo jedna osoba sa mentalnim invaliditetom učestvovala u Istraživanju.

Poručili su da nijedan/a ispitanik/ca nije bio/la iz populacije osoba s intelektualnim invaliditetom.

To, kako kažu, govori o tome da su osobe sa mentalnim i intelektualnim invaliditetom i dalje najdiskriminisanije u oblasti rada i zapošljavanja, te pokretanje i vođenje biznisa vide kao nedostižan cilj.

Kazali su da posmatrajući stepen obrazovanja, najveći procenat ispitanika/ca u Istraživanju čine visokoobrazovane OSI (70 odsto).

U Istraživanju nijesu, kako navode, učestvovale osobe sa najnižim stepenom obrazovanja (bez osnovne škole ili sa samo završenom osnovnom školom).

Bez obzira na visokoobrazovanost ispitanika/ca, jako mali broj njih je trenutno samozaposleno (12 odsto), dok je čak 26 odsto nezaposleno. Najveći broj ispitanika/ca su zaposleni/e kod drugog poslodavca (54 odsto).

Navode da svih šest OSI koje trenutno vode sopstveni biznis su muškarci.

Dodaju da sa druge strane, zabrinjava podatak da su sve OSI koje su nekada u prošlosti vodile sopstveni biznis, ali su od njega iz nekog razloga morale da odustanu, zapravo osobe ženskog pola.

Poručili su da na odustajanje od biznisa kod tih žena s invaliditetom su uticali lični razlozi, povećani finansijski troškovi i zdravstveno stanje.

"Nadalje, sve nezaposlene OSI u Istraživanju, koje trenutno ne traže posao, su takođe pripadnice ženskog pola. Ovi rezultati ukazuju na višestruku neravnopravnost žena s invaliditetom u oblasti rada i (samo)zapošljavanja", navodi se u saopštenju.

Imajući, kako kažu, u vidu izvore informisanja i podrške pri pokretanju biznisa kod ispitanika/ca koji vode ili su vodili/e sopstveni biznis, daleko najzastupljenija vrsta pomoći bila je ona od strane prijatelja, porodice i drugih ličnih kontakata i nju navodi pet od devet ispitanika/ca.

Mnogo rjeđi slučaj je, kako navode, da OSI ovu vrstu pomoći dobijaju od strane institucija sistema (11 odsto za svaku od ponuđenih opcija: Zavod za zapošljavanje, Investiciono-razvojni fond, nadležna ministarstva i sl.).

Doaju da od devet ispitanika/ca koji su u potpunosti ili djelimično dobili/e potrebne informacije i podršku, pet ispitanika/ca navodi/e da su im sve informacije i podrška za pokretanje sopstvenog biznisa bile pružene u pristupačnoj formi (Brajevo pismo, znakovni jezik, lako razumljiv jezik) i na prilagođen način (sve na jednom mjestu, bez dugog čekanja, bez komplikovanih procedura), dok dva ispitanika/ce navodi/e da im je isto bilo pruženo samo kad bi sami/e zatražili/e, a dva ispitanika/ce navodi/e da im pristupačnost uopšte nije osigurana.

"Ako uzmemo u obzir da su se primarni izvori informisanja i podrške sastojali od pomoći porodice, prijatelja i drugih ličnih kontakata, onda je jasno zašto je pristupačnost u davanju informacija na donekle zadovoljavajućem nivou (pet od devet ispitanika/ca). Međutim, pitanje je kakvo bi zadovoljstvo pristupačnošću bilo u situaciji kada bi primarni izvor podrazumijevao podršku sistema. Prema riječima ispitanika/ca, neophodno je da sve informacije od mentora/ki, institucija sistema i drugih relevantnih organizacija, kao i potencijalni treninzi i obuke iz ove oblasti, budu pruženi i organizovani u pristupačnoj formi, kao i da se uklone arhitektonske barijere u objektima institucija u kojima se predaje dokumentacija", navodi se u saopštenju.

Dodaju da nedostatak potrebne podrške je na različite načine uticao na učesnike/ce Istraživanja.

Posljedice su, kako kažu, bile brojne: kašnjenje sa pokretanjem biznisa, uvećani troškovi i/ili umanjena zarada, sporo ostvarivanje prava i kašnjenje subvencija, razočaranje i eventualno odustajanje od pokretanja sopstvenog biznisa.

Sumirajući preporuke OSI koje su učestvovale u ovom Istraživanju, primjetan je, kako ističu, izostanak podrške u brojnim aspektima u kontekstu njihovog samozapošljavanja.

"Neophodno je uspostaviti servise za njihovo osnaživanje i motivisanje OSI, kao i edukativni program, uz dostupnost obučenih i kvalifikovanih mentora/ki koji će ih pratiti u ovom procesu. Zatim je potrebno da relevantne institucije i organizacije implementiraju različite vidove finansijskih olakšica, kao i da se osigura prostor za javno zagovaranje za poboljšanje uslova za preduzetništvo OSI, čime bi se podigla svijest šire javnosti i radilo na smanjenjupredrasuda koje su, prema iskustvima ispitanika/ca, i dalje veoma rasprostranjene u Crnoj Gori", poručili su oni.

Dodaju da ta aktivnost ujedno predstavlja i prvi kontakt s OSI u okviru tog projekta, koji će se dalje nastaviti kroz distribuciju Izvještaja o Istraživanju i eventualno učešćena sastancima za zastupanje uvođenja posebnih vidova podrške za pokretanje i razvoj biznisa OSI, koje I MI Boke planira da realizuje u budućnosti.

"Uporedo s ovim Istraživanjem s OSI se sprovelo i Istraživanje o podršci institucija za preduzetništvo OSI, te će Izvještaj sa rezultatima Istraživanja i preporukama za relevantne institucije sadržati podatke dobijene kako od OSI tako i od nadležnih državnih i lokalnih institucija. Rezultati oba istraživanja i Izvještaj će biti predstavljeni na Konferenciji o preduzetništvu OSI, koja će se organizovati sljedeće godine", zaključuje se u saopštenju.