Bez nove licence - ključ u bravu

Većina registrovanih auto-škola podnijela zahtjev za licenciranje po novom pravilniku, ali su neke zbog pooštrenih uslova obustavile poslovanje...

12032 pregleda 5 komentar(a)
Opremljene učionice jedan od uslova (ilustracija), Foto: Shutterstock
Opremljene učionice jedan od uslova (ilustracija), Foto: Shutterstock

Većina auto-škola koje su registrovane u Crnoj Gori predale su zahtjev za licenciranje u odnosu na novi pravilnik koji definiše uslove za njihov rad. One koje to ne učine, neće moći da rade.

To su “Vijestima” kazali iz Ministarstva prosvjete. Taj resor, kako su rekli, pripremio je i predlog odluke o minimalnoj cijeni za obuku vozača, pa će umjesto sadašnjih oko 350, kandidati za vozačku dozvolu “B” kategorije, kad predlog bude usvojen, morati da izdvoje i stotinak eura više.

”Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava auto škola u pogledu prostora, nastavnih sredstava, vozila i kadra i minimalnim uslovima koje treba da ispunjava vozilo za obuku kandidata za vozača stupa na snagu 2. decembra 2022, što znači da auto-škole koje nisu prilagodile svoje uslove prema uslovima iz Pravilnika, kao i prema drugim zakonima i podzakonskim aktima koji regulišu rad auto-škola, neće više moći da obavljaju ovu djelatnost”, kazao je “Vijestima” Mirza Gargović iz Ministarstva prosvjete.

U Crnoj Gori, kako su kazali iz resora na čijem je čelu Miomir Vojinović, registrovane su 72 auto-škole.

Gargović je “Vijestima” kazao da su zaključno sa petkom, 62 predale zahtjev za licenciranje, a da je moguće da zahtjevi drugih stignu naknadno, jer su upućeni poštom.

Komisija spremna

Prema riječima Gargovića, Ministarstvo prosvjete već je formiralo i komisije za licenciranje auto-škola i komisije će obići sve koje su predale zahtjeve kako bi se provjerila ispunjenost uslova i na osnovu stanja izdala licencu za rad.

Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava auto-škola u pogledu prostora, nastavnih sredstava, vozila i kadra i minimalnim uslovima koje treba da ispunjava vozilo za obuku kandidata vozača usvojen je prije godinu. Pored ostalog, propisuje i starost vozila, pa tako vozila kategorije A1, A2 i A ne mogu biti starija od 15 godina, vozila B kategorije ne smiju biti starija od 12, vozila kategorije C i D ne smiju biti starija od 18, a priključna od 20 godina.

Prema pravilniku, auto-škola treba da ima najmanje dva vozila kategorije B i najmanje po jedno vozilo ostalih kategorija.

Auto-škole imale su obavezu da prilagode i prostorne kapacitete.

”Auto-škole su imale rok od jedne godine da prilagode svoje prostorne uslove, kadar i vozila. Prostorni uslovi su zahtijevali određene promjene u vidu prilagođavanja kvadratura koje su obavezne za učionicu i kancelariju, kao i sam njihov položaj, jer pravilnik propisuje da ne može iz učionice da se nalazi prolaz za druge prostorije. Kadar su uglavnom auto-škole imale usklađen i to nije zahtijevalo neke velike promjene u odnosu na prethodno”, kazao je “Vijestima” instruktor vožnje i predsjednik Upravnog odbora Udruženja auto-škola Crne Gore Nikola Dragaš.

Auto-škole imale rok od jedne godine da prilagode svoje prostorne uslove, kadar i vozila: Ilustracija
Auto-škole imale rok od jedne godine da prilagode svoje prostorne uslove, kadar i vozila: Ilustracijafoto: Shutterstock

Prema pravilniku, kancelarija auto-škole treba da ima računar sa internet konekcijom i službenom e-mail adresom za prijem elektronske pošte.

Učionica za teorijsku obuku i polaganje teorijskog ispita treba da je površine najmanje 24 kvadrata, da ima računar povezan na internet, projektor ili televizor dijagonale ekrana od najmanje 40 inča...

Auto-škola treba da ima najmanje jedan uređen sanitarni čvor sa umivaonikom, pisoarom i najmanje jednom kabinom ili sa umivaonikom i dvije kabine. Ako se učionica i kancelarija ne nalaze u istom objektu, potrebno je da imaju po jedan sanitarni čvor.

Problem s vozilima i poskupljenje

Najveća promjena za auto-škole, kako je rekao Dragaš, desila se upravo kod obaveze da usklade i prilagode vozila. To je, kako je kazao, za auto-škole značilo “veliko finansijsko ulaganje kako bi prilagodili novom pravilniku”.

”Najveći izazov je bilo uskladiti vozila sa novim pravilnikom. Usklađivanje se odnosi na dio koji je vezan za karakteristike vozila, a to su za A kategoriju određena kubikaža i snaga motora, B kategoriju dimenzije vozila, C kategoriju dimenzija vozila, nosivost, broj brzina mjenjača, E kategorija dimenzija vozila, nosivost, i za D kategoriju dimenzija vozila i broj sjedišta. Sve je ovo teže uskladiti, jer su sva vozila ograničena godinama starosti”, rekao je Dragaš.

Kako je dodao, prema informacijama koje raspolažu u Udruženju auto-škola, veći dio škola prilagodio je vozila za kategorije koje su prethodno imali, dio nije uspio da prilagodi sve kategorije koje su prethodno imali, a dio škola bio je prinuđen da obustavi poslovanje, jer nisu mogli da ispune tražene uslove.

”Uzrok je slaba finansijska situacija u auto-školama koja traje već duži vremenski period i prouzrokovana je niskom cijenom obuke za sve kategorije. Auto-škole su svjesne da je potrebno unaprijediti poslovanje, kao i obučavati kandidate na savremenijim vozilima, međutim, za to nije postojala finansijska opravdanost. Želja svih auto-škola bila je da usklade poslovanje, ali u ovom momentu nije bilo moguće”, rekao je Dragaš.

U Crnoj Gori registrovane 72 auto-škole; Ilustracija
U Crnoj Gori registrovane 72 auto-škole; Ilustracijafoto: Shutterstock

Uz to što su morale da prilagode vozila novim uslovima, auto-škole, prema novom pravilniku, morale su da se prilagode i prostorno. U tom smislu, prema riječima Dragaša, najveća promjena odnosi se na poligon za obuku vozača, konkretno dio kretanja uz nagib. Kako je kazao, na dijelu postojećih poligona koji su rađeni prema starom pravilniku, ti nagibi ne ispunjavaju uslove novog pravilnika.

”To prilagođavanje zahtijeva velika finansijska sredstva”, pojašnjava on.

Veći troškovi, razlog su i za inicijativu za poskupljenje obuke za buduće vozače koju su auto-škole ranije uputile resoru prosvjete.

”Razlog tome je naglo poskupljenje osnovnih sredstava za rad, odnosno vozila koja sad koštaju i do 30 odsto više, takođe poskupljenje naftnih derivata i održavanje vozila, na cijenu utiče poskupljene samog zivota svih zaposlenih, jer su nam potrebna i veća novčana sredstva za njihove plate”, kazao je Dragaš o razlozima zbog kojih su iz Udruženja auto-škola tražili da Ministarstvo prosvjete donese novu odluku o minimalnoj cijeni za obuku kandidata i polaganje vozačkog.

Vlada na potezu

Iz Ministarstva su “Vijestima” rekli da su pripremili predlog Odluke o određivanju najnižeg iznosa naknade troškova za obuku kandidata za vozača, visine troškova polaganja vozačkog ispita i visine troškova rada ovlašćenih ispitivača, koji usvaja Vlada.

”Predlog će biti proslijeđen Ministarstvu finansija na mišljenje, a nakon toga i Vladi na usvajanje, tako da očekujemo da brzo stupi na snagu. Ono što još jednom napominjemo jeste da se Odlukom propisuje minimalna cijena, što ostavlja dovoljno slobode auto-školama da već i sada, ukoliko im to uslovi na tržištu dozvoljavaju, cijenu vozačkog ispita formiraju i iznad cijene koju propisuje pomenuta Odluka”, rekao je Gargović “Vijestima”.

Trenutno, svaki kandidat auto-školi u prosjeku plaća 300 eura za obuku za vozača, za dobijanje ljekarskog uvjerenja plaća se 20 do 25 eura, dok za izlazak na test vožnje i polaganje teorijskog dijela, treba izdvojiti po 15 do 25 eura, u zavisnosti od cjenovnika auto-škole. Na kraju, kandidati koji uspješno prođu obuku i polože testove, na ime taksi za izdavanje vozačke dozvole, Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) plaćaju 15 eura. Tako se ukupni troškovi za sticanje statusa vozača sada kreću od 350 do 365 eura.

Prema predlogu nove Odluke, obuka vozača B kategorije koštala bi 350 eura, a kandidati su još u obavezi da po 20 eura plate naknadu za polaganje teorijskog i praktičnog dijela, isto toliko za korišćenje vozila, što je već 410 eura. Treba izdvojiti i 10 eura za diplomu, 20 do 25 eura za ljekarsko uvjerenje, te još 15 za takse za izdavanje vozačke, što je ukupno oko 460 eura.

Za polaganje 5,4 odsto prosječne godišnje zarade

Umjesto četiri odsto prosječnih godišnjih primanja koliko, prema aktuelnoj cijeni, građani u Crnoj Gori troše za polaganje vozačkog i sticanje dozvole, usvajanjem novog cjenovnika, za B kategoriju trošiće skoro procenat i po više.

Prema podacima Monstata, prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) u junu iznosila je 708 eura. Godišnje, ako se uzme u obzir tolika plata, to bi značilo da građani u Crnoj Gori prime 8.496 eura.

Aktuelna cijena za sticanje vozačke B kategorije je oko 350 eura, to znači da crnogorski građani na ime tog troška treba da izdvoje 4,12 odsto godišnje zarade.

Poskupljenje od stotinak eura, znači da će za B kategoriju građani izdvajati 5,4 odsto godišnje zarade.