Istraživanje CeMI-a: U Crnoj Gori 45 odsto građana smatra da poslodavci nisu spremni da radno angažuju LGBT osobe

"Što je osoba obrazovanija, to je njen nivo informisanosti u odnosu na seksualnu orijentaciju veći, pa je i nivo predrasuda manji. Veći nivo predrasuda uočava se kod starije populacije“, rekao je projektni koordinator CeMI-ja, Vladimir Simonović

9111 pregleda 5 komentar(a)
Foto: PR Centar
Foto: PR Centar

U Crnoj Gori 22 odsto građana smatra da su poslodavci u Crnoj Gori spremni da radno angažuju pripadnike LGBTI zajednice, dok njih 45 odsto smatra da nisu, pokazalo je istraživanje Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).

Istraživanje je sprovedeno od 28. oktobra do 16. novembra ove godine na uzorku od 990 punoljetnih državljana Crne Gore.

Kako prenosi PR Centar, projektni koordinator CeMI-ja, Vladimir Simonović, kazao je na pres konferenciji povodom predstavljanja istraživanja javnog mnjenja "LGBT osobe i tržište rada" da je zabilježena pozitivna promjena u odnosu na neke stavove o LGBT osobama.

„Značajno je smanjen udio pogrešno informisanih građana da je seksualna orijentacija drugačija od heteroseksualne - bolest. Što je osoba obrazovanija, to je njen nivo informisanosti u odnosu na seksualnu orijentaciju veći, pa je i nivo predrasuda manji. Veći nivo predrasuda uočava se kod starije populacije“, rekao je Simonović.

Prema njegovim riječima, žene su značajno manje sklone homofobiji od muškaraca, a stanovnici centralnog i južnog dijela zemlje u odnosu na sjeverni.

„Značajne su razlike u odnosu na nacionalno izjašnjavanje. Lični kontakt sa LGBT osobom se, kao i u prethodnom istraživanjima pokazao ključnim, odnosno da poznavanje LGBT osobe najvjerovatnije podrazumijeva i odsustvo homofobije“, naveo je Simonović.

Kazao je da 50 odsto ispitanika smatra da se rađamo sa svojom seksualnom orijentacijom i rodnim identitetom.

„Udio građana sa istim stavom među onima koji navode da poznaju osobu koja pripada LGBT populaciji je 69 odsto. Ipak, svega 22 odsto ispitanika/ca navodi da poznaje LGBT osobu. Procenat je značajno veći među mlađim ispitanicima, bolje obrazovanim ispitanicima, onima koji su razvedeni ili nisu u bračnoj/vanbračnoj zajednici“, rekao je Simonović.

Ukazao je da svega 38 odsto ispitanih smatra da su LGBT osobe izložene diskriminaciji, naspram 46 odsto onih koji nemaju takvo mišljenje.

„Povećava se udio osoba koje smatraju da LGBT osobama treba pomoći da ostvare svoja prava i sada iznosi 41 odsto, dok 21 odsto ispitanika nema stav o ovom pitanju. I kod ovog pitanja je primjetna značajna razlika između ispitanika i ispitanica, pa 47 odsto ispitanica smatra da LGBT osobe treba da dobiju podršku za ostvarivanje svojih prava, sa čim je saglasno 34 odsto ispitanika“, naveo je Simonović.

Kazao je da je većina punoljetnih mladih osoba (18 – 29) je podržavajuća, kao i većina ispitanika/ca sa završenim višim stepenom obrazovanja, a posebno su podržavajuće osobe koje poznaju osobu koja pripada LGBT populaciji.

„I kod ovoga pitanja nacionalna pripadnost igra ulogu“, dodao je Simonović.

Govoreći o LGBT osobama na tržištu rada, Simonović je rekao da je istraživanje pokazalo da 60 odsto ispitanika/ca smatra da su LGBT osobe zastupljene na tržištu rada.

„Tek 22 odsto ispitanika smatra da su poslodavci u Crnoj Gori spremni da radno angažuju pripadnike LGBTI zajednice, 45 odsto smatra da nisu, dok je 33 odsto onih koji nemaju stav o ovom pitanju. I ovdje vidimo da obrazovaniji građani kao i oni mlađe starosne dobi u većoj mjeri smaraju da su poslodavci spremni da zaposle LGBTI osobu“, naveo je Simonović.

Rekao je da 18 odsto ispitanika/ca navodi da LGBT osobe doživljavaju diskriminaciju na radnom mjestu zbog svoje seksualne orijentacije, a da njih 51 odsto smatra da ne doživljavaju, dok 31 odsto nema stav.

„Među onima koji poznaju osobu koja pripada LGBT zajednici, 44 odsto smatra da LGBT osobe doživljavaju diskriminaciju, 43 odsto da ne doživljavaju, dok 13 pdstp nema stav“, kazao je Simonović.

Kako je rekao, 45 odsto ispitanika/ca smatra da pripadnici LGBTI zajednice imaju veće šanse da se zaposle ako ne otkrivaju svoju seksualnu orijentaciju, sa čim nije saglasno njih 26 odsto.

„Među onima koji poznaju jednu ili više LGBT osoba, 68 odsto je onih koji smatraju da se šanse za zaposlenje povećavaju ako osoba sakrije svoju seksualnu orijentaciju. Svega 10 osdto ispitanika/ca li zna neko pravno lice u kojem je zaposlena jedna ili više osoba iz LGBTI populacije“, naveo je Simonović.

Pojasnio je da su uočene statistički značajne razlike u odnosu na region, školsku spremu i poznanstvo sa osobom koja pripada LGBT populaciji.

„Tako, svega četiri odsto ispitanika/ca iz sjevernog regiona zna neko pravno lice u kojem je zaposlena jedna ili više osoba iz LGBTI populacije, dok je postotak ovog odgovora zabilježen u centralnom dijelu iznosio 15 odsto. Među onima koji poznaju osobu iz LGBT populacije, postotak je 40 odsto“, kazao je Simonović.

Rekao je da 47 odsto ispitanika smatra da LGBT osobe ne treba da kriju svoju seksualnu orijentaciju na radnom mjestu, dok je 30 odsto onih koji smatraju da treba da kriju.

Projektna koordinatorka CeMI-ja, Maja Bjelić, kazala je da je istraživanje javnog mnjenja jedna je od aktivnosti projekta "Doprinos inkluziji LGBT osoba na tržištu rada", koji sprovodi CeMI, a finansijski je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore.

„Projekat za cilj ima da doprinese povećanju nivoa poštovanja ljudskih prava pripadnika LGBT populacije u Crnoj Gori. Doprinos postizanju ostvarivanja ovog cilja se ogleda kroz smanjenje stepena diskriminacije LGBT osoba pri zapošljavanju, setom aktivnosti projekta“, istakla je Bjelić.

Prema njenim riječima, u cilju podsticanja prihvatanja LGBT osoba u poslovnim sredinama, direktne komunikacije i edukacije relevantnih stakeholdera, CeMI organizuje sastanke sa predstavnicima javnog i privatnog sektora, kao i sa zaposlenima u kadrovskoj službi istih, tokom kojih su predstavljeni načini inkluzije LGBT osoba prilikom zapošljavanja i zagovarane preporuke za unaprjeđenje prava zajednice u ovoj oblasti.

„Osim navedenih aktivnosti, a u cilju ujedinjene akcije u borbi za prava LGBT osoba CeMI je izradio Javnu deklaraciju o suzbijanju diskriminacije na radnom mjestu - Prihvati različitost! Odbaci diskriminaciju!, koju će podržati organizacije civilnog društva i predstavnici javnog i privatnog sektora širom zemlje“, zaključila je Bjelić.

Bonus video: