JOŠ JEDNO UPOZORENJE

Ne kažnjavaju Pink ni kad kradu

Kompanija Daily Press žalila se da je u okviru informativne emisije “Minut, dva” na Televiziji Pink, a tokom izvještavanja o požaru u Tivtu 3. jula, za “pokrivalicu” iskorišten snimak za mjesta događaja čiji je nosilac za autorska prava upravo izdavač “Vijesti”
56 pregleda 4 komentar(a)
Pink M, Foto: Zoran Đurić
Pink M, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 03.02.2019. 11:45h

Agencija za elektronske medije  izrekla je još jednu mjeru upozorenja Televiziji Pink M zbog nezakonitog postupanja, uprkos zaključku Savjeta Agencije da “razmotri strože kazne” od upozorenja prema toj televiziji ako još jedan prigovor na njen rad bude prihvaćen. 

Nova mjera upozorenja izrečena je ružičastvoj TV 6. septembra, po prigovoru izdavača ND Vijesti. Kompanija Daily Press žalila se da je u okviru informativne emisije “Minut, dva” na Televiziji Pink, a tokom izvještavanja o požaru u Tivtu 3. jula, za “pokrivalicu” iskorišten snimak za mjesta događaja čiji je nosilac za autorska prava upravo izdavač “Vijesti”. 

U prigovoru je naglašeno da je snimak prethodno objavljen na portalu Vijesti, te da Televizija Pink M nije prethodno zatražila   odobrenje da upotrijebi taj materijal. 

Advokatica Edita Mehović, koja zastupa Daily Press, istakla je da je Agencija nakon više podnesenih prijava utvrdila odgovornost, odnosno nezakonito ponašanje uredništva Televizije Pink M i da je mjera upozorenja rezultat takvog nezakonitog postupanja.  Ona, međutim, smatra da je takva  politika sankcionisanja blaga. 

Pojasnila je da je u ovom slučaju  utvrđena odgovornost Televizije Pink M, ali bez izricanja odgovarajuće sankcije.  

Mehović je Vijestima kazala da bi sankcijom dugogodišnje ponašanje bilo prekinuto, dodavši da Agencija ima zakonsku mogućnost za to. “Na sličan način možemo reći da se završi svaki od postupaka u dijelu naknade štete kod nadležnih sudova, te možemo samo zaključiti da ne postoji volja da se taj odnos zaista na odgovarajući način determiniše i samim time izrekne odgovarajuća sankcija, a sa druge strane i naknadi sšeta ovom nezavisnom mediju”, saopštila je Mehović.

Ona je istakla da ovakva odluka Agencije daje za pravo Daily Pressu da kod nadležnog suda podnese  tužbu za naknadu štete, jer je očigledno da se u konkretnom slučaju radi o nezakonitom objavljivanju informacije od strane Televizije Pink M.  Savjet Agencije još u aprilu je donio zaključak prema direktoru Abazu Džafiću da prilikom sljedećeg kršenja normi Zakona o elektronskim medijima ili podzakonskih akata Agencije "razmotri preduzimanje strože kazne" prema Televiziji Pink M.

Član Savjeta Agencije Edin Koljenović tada je kazao da to tijelo neće da toleriše kontinuirano kršenje programskih standarda pomenute televizije. Zaključak Savjeta predložio je član Darko Ivanović, a podržali su ga Koljenović i Ranko Vujović  Od tada je Agencija izdala još najmanje tri upozorenja Televiziji Pink M, bez izricanja sankcije.

Nijesu pitali ni novsku televiziju

Agencija je u rješenju utvrdila da je Pink M, prilikom emitovanja snimaka sa kanala Ppzakon, te da je nesporna činjenica da je ta televizija preuzela od drugog emitera materijal, iskoristila ga za proizvodnju svog sadržaja i “propustila da označi na odgovarajući način od koga su preduzeti”.

Pink M je Agenciju 26. jula obavijestio da nije korišćen snimak Vijesti, već Televizije “Novi TV” iz Herceg Novog.  Međutim, kompanija “Zen master production”, u okviru koje posluje novska televizija, navela je u izjašnjenju da između Vijesti i njih postoji dogovor oko korišćenja video materijala.

Naglasili su da materijal koji su dobili od Vijesti nijesu bez saglasnosti davali nijednom trećem subjektu. 

U rješenju piše da je “Zen master production” izjavio da za korišćenje 'spornog' video materijala nijesu dobili zahtjev za korišćenje. Agencija je Televiziji Pink M naložila da objavi upozorenje u okviru emisije “Minut, dva”.