Tužilac odustao, advokata neće goniti

Disciplinski sud Advokatske komore u prvostepenom postupku oglasio krivim podgoričkog advokata, zbog sumnje da je zloupotrijebio pravo na slobodan pristup informacijama. Inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka podnio je CGO. Advokatska komora je i u ovom, kao i u nekim drugim slučajevima ranije, pala na ispitu zaštite struke, poručuje Damir Suljević iz CGO

17254 pregleda 7 komentar(a)
Nakon što je Viši disciplinski sud vratio predmet na ponovno odlučivanje, disciplinski tužilac odustao (ilustracija), Foto: BORIS PEJOVIC
Nakon što je Viši disciplinski sud vratio predmet na ponovno odlučivanje, disciplinski tužilac odustao (ilustracija), Foto: BORIS PEJOVIC

Iako je prvostepeno oglašen krivim, Advokatska komora Crne Gore ipak nije sankcionisala podgoričkog advokata Dejana Klikovca zbog kršenja Opštih pravila Kodeksa profesionalne etike advokata - profesionalni ugled, jer je disciplinski tužilac odustao od optužnice.

Inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka protiv tog podgoričkog advokata pokrenula je nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje, a nakon što su “Vijesti” pošle godine objavile da je od početka 2022. do 3. aprila Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) podnijeta ukupno 3.491 žalba u vezi sa pristupom podacima, od čega je gotovo polovinu (2.206) podnijelo fizičko lice E.M. i njen punomoćnik - advokat Klikovac.

Savjet Agencije u tom trenutku nije mogao odlučivati, zbog nedostatka člana i predsjednika, a direktor AZLP Ivan Medojević tada je “Vijestima” kazao da smatra da se radi o “očiglednoj zloupotrebi prava na slobodan pristup informacijama”.

Krivica, žalba, odustajanje od optužnice

Iz Advokatske komore “Vijestima” je odgovoreno da je disciplinski tužilac u julu 2022. pokrenuo disciplinski postupak protiv Klikovca.

”...Radi kršenja Opštih pravila Kodeksa profesionalne etike advokata - profesionalni ugled, kojim je propisano da ‘pri obavljanju advokatske profesije, u drugim javnim aktivnostima i privatnom životu, advokat je dužan da čuva ugled advokature i vlastiti ugled’. Prvostepena odluka Disciplinskog suda AK, kojom je imenovani advokat oglašen krivim za učinjeni disciplinski prestup, ukinuta je odlukom Višeg disciplinskog suda AK i predmet vraćen na ponovno odlučivanje. Nakon toga, disciplinski tužilac je odustao od podnijete optužnice 21.12.2022. godine, te je u tom smislu disciplinski postupak protiv imenovanog advokata okončan”, odgovorili su “Vijestima” iz Advokatske komore.

U inicijativi CGO navodi se da su “određena fizička lica, odnosno organizacije, posredstvom advokata Dejana Klikovca i Dragana Draškovića, u prethodnom periodu organima vlasti uputili nesrazmjeran broj zahtjeva za slobodan pristup informacijama, u vezi s čim je izražena sumnja da se radi o namjeri opterećivanja njihovih kapaciteta, a kasnije i kapaciteta AZLP.

Iz Advokatske komore nijesu odgovorili da li je bilo disciplinskog postupka protiv advokata Draškovića.

Suljević: Nezdrava solidarnost narušava ugled profesije

CGO u inicijativi dostavljenoj Advokatskoj komori u aprilu podsjeća da je, u tom trenutku, AZLP “već četvrti mjesec u blokadi zbog nedostatka člana i predsjednika Savjeta, a usljed zakonskih rokova nije u mogućnosti blagovremeno obraditi sve žalbe”.

”Shodno navedenom, gradi se osnovana sumnja da se na taj način nastoji sabotirati redovan rad organa vlasti, AZLP-a, a prije svega da se, kreiranjem takvog stanja, nastoji pribaviti materijalna korist kao posljedica nemogućnosti da ti organi postupe blagovremeno i odluče po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, odnosno žalbama izjavljenim zbog njihovog ćutanja… Osim činjenice da se na ovaj način zloupotrebljavaju zakonom predviđene mogućnosti koje su ohrabrene kroz zastupanje ovih advokata, a da se time pričinjavaju i veliki izdaci po državni budžet, po čemu je i jedan od dvojice advokata već prepoznat u javnosti, ovim postupcima je osujećena i namjera zainteresovanih lica i organizacija da, imajući u vidu uzrokovanu opterećenost organa, srazmjernom upotrebom ovog mehanizma ostvare pristup traženim informacijama”, poručili su tada u inicijativi iz CGO.

Saradnik na programima u CGO Damir Suljević upozorio je da je Advokatska komora bila dužna da, u cilju zaštite ugleda svoje profesije, sama osudi ovakve postupke advokata i pokrene shodne disciplinske postupke.

Suljević
Suljević foto: CGO

”Nažalost, uvjerili smo se u neefikasnost njihovih organa, koji su, ako ne po sopstvenoj inicijativi, onda po inicijativi Centra za građansko obrazovanje (CGO) u najkraćem roku morali postupiti i utvrditi da li postoji disciplinska odgovornost u ovim slučajevima. Mi do danas nismo dobili bilo kakav pisani odgovor koji bi sadržao informacije o razlozima zbog kojih se odustalo od disciplinskog gonjenja jednog od dvojice advokata, niti razloge zbog kojih nije ni bilo postupanja disciplinskog tužioca u odnosu na drugog advokata”, kazao je Suljević za “Vijesti”.

Prema njegovim riječima, za ono što su očigledne zloupotrebe instituta slobodnog pristupa informacijama, moralo bi profesionalno da se zainteresuje i nadležno tužilaštvo, jer je izvjesno da se one čine sa svjesnim umišljajem, a u cilju pribavljanja materijalne koristi.

”Konačno, ugled nijedne profesije, pa ni advokatske, se ne štiti nezdravom solidarnošću sa kolegama koji upravo ovakvim postupanjem taj ugled narušavaju. Brana takvim neprofesionalnim postupcima bi trebalo da bude Advokatska komora koja je i u ovom, kao i u nekim drugim slučajevima ranije, pala na ispitu zaštite struke”, zaključio je Suljević.