Ukloniti stare barijere na rijekama

Sistematizovani podaci o lokacijama i broju barijera koje pregađuju Zetu i njene pritoke ne postoje, ističu iz Eko-tima

4117 pregleda 2 komentar(a)
Jedna od barijera na rijeci, Foto: NVO Eko Tim
Jedna od barijera na rijeci, Foto: NVO Eko Tim

NVO Eko-tim će u narednih godinu dana raditi na izradi Inventara barijera za sliv rijeke Gornje Zete, što predstavlja prvi korak ka uklanjanju zastarjelih, nefunkcionalnih i opasnih pregrada iz rijeke Zete i njenih pritoka.

”Sliv rijeke Gornje Zete obiluje biodiverzitetom, pokazujući visok stepen endemizma. Međutim, sistem je pod negativnim uticajem brojnih malih barijera izgrađenih tokom 1960-ih, koje se sada približavaju kraju njihovog životnog vijeka. Sistematizovani podaci o lokacijama i broju barijera koje pregađuju Zetu i njene pritoke ne postoje”, saopšteno je iz te NVO.

Na nivou Evropske unije rijeke su dobile svoj posebni cilj kroz EU strategiju za biodiverzitet 2030. Jedan od ključnih elemenata strategije odnosi se na obnovu najmanje 25 000 km rijeka kroz uklanjanje barijera i restauraciju poplavnih područja.

Mnoge barijere na rijekama više ne služe svrsi ili su u pojedinim slučajevima neisplative. To se odnosi na stare barijere za potrebe ribnjaka koji nijesu više u funkciji, pregrade za odbranu od poplava, kao i sve ostale barijere koje više ne obavljaju funkciju za koju su napravljenje. Takođe i sve one barijere koje su nelegalno izgrađene.

Bonus video: