Ministarstvo rada i socijalnog staranja da se posveti otvaranju domova

Zamjenica zaštitnika cijeni da je angažovanje resora socijalne zaštite moralo biti efikasnije

10042 pregleda 6 komentar(a)
Ministar na otvaranju Doma sa gradonačenikom Ivanom Vukovićem, Foto: Luka Zekovic
Ministar na otvaranju Doma sa gradonačenikom Ivanom Vukovićem, Foto: Luka Zekovic

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda dala je preporuku Ministarstvu rada i socijalnog staranja, ali i domovima starih u Podgorici i Nikšiću da bez odlaganja, rukovodeći se načelom efikasnosti, preduzmu sve neophodne mjere i radnje kako bi u što kraćem roku ove ustanove počele da obavljaju djelatnost za koju su osnovane.

"I pored razumijevanja otežavajućih okolnosti, koje, nažalost, prate realizaciju ovako velikih projekata, Zaštitnik cijeni da je angažovanje resora socijalne zaštite moralo biti efikasnije, kako bi se ostvario cilj zbog kojih se ove ustanove osnivaju", navodi se u dijelu mišljenja Snežane Mijušković za Ministarstvo Admira Adrovića.

U mišljenju se navodi da kada je riječ o Domu starih "Podgorica", radovi na izgradnji su započeti 2017. sa rokom završetka 30 mjeseci. Izgradnja nije okončana u predviđenom roku, već početkom 2021, a potom su se pojavili određeni dodatni radovi koji su nastali usljed nedostataka i neusaglašenosti faza u projektnoj dokumentaciji.

"Međutim, ni dvije godine nakon toga, ustanova nije počela sa radom za koji je osnovana. Iako je 14. decembra 2022. objekat formalno otvoren, što je objavljeno na zvaničnoj veb stranici Vlade, ustanova nije počela sa radom i primila korisnike i još uvijek ne posjeduje licencu za obavljanje djelatnosti", navodi se u mišljenju Mijuškovićeve.

Izgradnja Doma starih "Nikšić" počela je u drugoj polovini 2019., a svečano otvaranje, licenciranje i prijem korisnika najavljeno za april 2021. U izjašnjenju Doma starih "Nikšić" se navodi da oni nisu investitor i da nema ingerencije da prati i utiče na dinamiku radova, njihov tehnički prijem i dobijanje upotrebne dozvole. Dodaju da su zadnje najave Ministarstva da će se Dom otvoriti u drugoj polovini januara 2023. godine.

Uprava za inspekcijske poslove, koja je po inicijativi institucije Zaštitnika izvršila nadzor nad radom Doma starih u Nikšiću, nije ustanovila nepravilnosti, dok u Podgorici nije vršen nadzor koji je najavljen za prvi kvartal ove godine.

Uprkos tome što nisu počeli sa radom, u domovima su zaposlene desetine osoba.