UP povrijedio ustavno pravo pripadniku Vojske

Podnosilac pritužbe je u 2020. saznao od granične policije BiH da se nalazi na Interpolovoj potjernici i da, od tada, prilikom prelaska granica, svakog puta bude zaustavljan, pretresan i zadržavan po nekoliko sati

6394 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da je Uprava policije (UP) povrijedila ustavno pravo na obraćanje pripadniku Vojske Crne Gore, a vezano za njegovo uvrštavanje na Interpolovu potjernicu.

"Sa tim u vezi Zaštitnik ukazuje i na mogućnost pokretanja upravnog spora, koji se može pokrenuti i kad javnopravni organ nije donio upravni akt, odnosno nije odlučio po žalbi stranke ili nije preduzeo upravnu aktivnost, odnosno nije odlučio po prigovoru stranke (ćutanje uprave)", navodi se u mišljenju zamjenice zaštitnika Mirjane Radović.

On je u septembru podnio pritužbu instituciji Zaštitnika na rad službenika Odsjeka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju UP, navodeći da su mu povrijeđena ljudska prava i da mu je ugrožena sloboda kretanja.

Podnosilac pritužbe je u decembru 2020. saznao od granične policije Bosne Hercegovine da se nalazi na "Interpolovoj plavoj potjernici" i da, od tada, prilikom prelaska državnih granica, svakog puta bude zaustavljan, pretresan i zadržavan po nekoliko sati.

Dodao je da je nakon toga poslao e-mail na zvaničnu adresu Interpola Podgorica i da nije dobio nikakav odgovor.

Takođe je naveo da nikada nije krivično gonjen niti kažnjavan, niti da se bavi bilo kakvim nezakonitim radnjama, da je aktivni vojnik u Vojsci, što pritom otežava čitavu situaciju.

Poslije urgencije, UP je dostavio izjašnjenje koje je označeno stepenom tajnosti "interno". Iz dostavljenog izjašnjenja, Zaštitnik nije mogao utvrditi da su podnosiocu pritužbe povrijeđena ljudska prava i da mu je ugrožena sloboda kretanja.

"Sa tim u vezi, Zaštitnik upućuje podnosioca pritužbe na mogućnost obraćanja Direkciji za zaštitu tajnih podataka, koja je nadležna da odluči o izdavanju dozvole fizičkim licima za pristup tajnim podacima stepena tajnosti ‘interno’, shodno principu ‘potrebno je da zna’, a sve u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka", navodi se u mišljenju Radović.

U odnosu na samo obraćanje UP i prava podnosioca na dobru upravu, Zaštitnik primjećuje da ona nije odgovorila podnosiocu pritužbe, iako se on dva puta obraćao na zvaničnu adresu Interpola Podgorica prije nepune dvije godine.

Zaštitnik primjećuje da je nedostavljanje odgovora UP objektivno moglo izazvati utisak podnosiocu pritužbe da njegovim navodima u zahtjevu nije posvećena dužna pažnja i da kao građanin nije uvažen na odgovarajući način.

"Kašnjenje organa javne uprave u donošenju odluka i djelovanju može izazvati nezadovoljstvo, nepravdu ili ozbiljnu štetu i javnom interesu i privatnim interesima", navodi se u mišljenju Radović.

Ona je dala preporuku UP da dostavi odgovor podnosiocu pritužbe i da u sličnim situacijama postupa ažurno.

Bonus video: