Jaćimović dobitnik priznanja Univerziteta Crne Gore

Jaćimović je, kako je saopšteno iz UCG, publikovao više od 60 naučnih radova u referentnim međunarodnim časopisima sa SCI liste

2522 pregleda 0 komentar(a)
Božović i Jaćimović, Foto: Ucg.ac.me
Božović i Jaćimović, Foto: Ucg.ac.me

Na predlog Vijeća Metalurško-tehnološkog fakulteta, Željko Jaćimović dobitnik je priznanja za poseban doprinos razvoju naučnoistraživačkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore, za 2022. godinu.

Jaćimoviću, koji je u knjizi izdavača Springer International Publishing prikazan kao jedan od 350 vodećih naučnika u oblasti termičke analize i kalorimetrije, priznanje je uručio rektor Univerziteta Crne Gore (UCG) Vladimir Božović, na svečanoj sjednici Senata UCG.

Jaćimović je, kako je saopšteno iz UCG, publikovao više od 60 naučnih radova u referentnim međunarodnim časopisima sa SCI liste.

U 2022. godini objavio je radove u prestižnim međunarodnim časopisima SCI, SCIE, SSCI, A&HCI liste, (dva rada Q1 i dva rada Q2) među kojima su Inorganics, Frontiers In Pharmacology, Electroanalysis, Frontiers in Chemistry.

"Kao rukovodilac ili član tima, učestvovao je u u realizaciji značajnih istraživačkih, razvojnih i bilateralnih projekata (inovativnih projekata, Erasmus+, Eureka , COST, nacionalnih naučnoistraživačkih projekata od kojih su u 2022. godini bila aktivna četiri projekta). U saradnji sa kolegama Metalurško-tehnološkog i Biotehničkog fakulteta, profesor Jaćimović je patentirao novosintetizovana jedinjenja koja su efikasni (jednako efikasni kao komercijalni) fungicidi, za suzbijanje gljive Phomopsis viticola Sacc, izazivača bolesti vinove loze poznate pod nazivom crna pjegavost. Takođe, sa profesorima Biotehničkog fakulteta, kod Evropskog patentnog zavoda dat je novi patent čija je prijava objavljena u septembarskom broju Evropskog Glasnika broj 2022/36. Patent se odnosi na metod ekstrakcije i primjene ekstrakta dobijenog iz drveta jasena u svrhu suzbijanja prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola)", navodi se u saopštenju UCG.

Ministarstvo nauke dodijelilo mu je 2018. godine Nagradu za najboljeg naučnika starijeg od 30 godina, a Univerzitet Crne Gore, 2020. godine, godišnju Nagradu za poseban doprinos u razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada i međunarodnog pozicioniranja Univerziteta.