Morsko dobro će raskidati ugovore sa pojedinim zakupcima

Preduzeće reispituje da li su ispoštovani ugovori i sankcije zbog nepoštovanja obaveza

13720 pregleda 28 komentar(a)
Mladen Mikijelj, Foto: Vuk Lajović
Mladen Mikijelj, Foto: Vuk Lajović

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom (JPMD) Mladen Mikijelj kazao je da je u toku kontrola na terenu dugoročnih investicionih ugovora, da li su zakupci ispoštovali ugovorene obaveze, jer u suprotnom slijede raskidi na štetu zakupaca.

”Zaključeni dugoročni ugovori o zakupu djelova naše obale iz prethodnog perioda predstavljaju posebnu problematiku za novo rukovodstvo Javnog preduzeća. S tim u vezi, izvršena je analiza svih zaključenih ugovora, kojima su lokacije u zoni morskog dobra ustupljene investitorima na višedecenijsko korišćenje uz minimalnu naknadu”.

On je kazao da je u toku sljedeća faza koja podrazumijeva utvrđivanje faktičkog stanja na terenu, kako bi se uporedilo sa obavezama investitora iz ugovora, nakon čega ćemo biti u mogućnosti da sa zakupcima koji su vršili intervencije u prostoru suprotno ugovornim obavezama odnosno bez potrebne dokumentacije i pribavljenih dozvola, raskinemo ugovore na njihovu štetu”, kazao je Mikijelj.

Prema njegovim riječima, tom poslu je JPMD pristupilo sa potrebnom pažnjom, kako ne bi nekom pogrešnom odlukom omogućili zakupcima da kasnije pokrenutim sudskim postupcima, obesmisle odluku Javnog preduzeća o raskidu ugovora i time prouzrokujemo eventualnu štetu po državni budžet.

”Dakle, riječ je o jednoj složenoj i vremenski zahtjevnoj operaciji, ali sam uvjeren da ćemo u narednom periodu imati konkretne rezultate na tom polju”, kazao je Mikijelj.

Za skoro dvije trećine dugoročnih investicionih ugovora, koje je prethodno rukovodstvo JPMD zaključivalo sa uglavnom privilegovanim pojedincima zbog brojnih utvrđenih nepravilnosti, slijedi raskid.

Upravni odbor preduzeća je prošle godine usvojio informaciju o stepenu realizacije zaključenih dugoročnih ugovora i ovlastio je stručnu komisiju da u saradnji sa direktorom Mladenom Mikijeljom angažuje stručna lica građevinske i geodetske struke kako bi se utvrdilo faktičko stanje. Pregledana su 74 ugovora od kojih je gotovo 75 odsto bilo sporno.

Morsko dobro je formiralo komisiju za kontrolu svih investicionih ugovora o korišćenju morskog dobra.

Nakon rada prve komisije investicione ugovore, tehničku dokumentaciju i izvedeno stanje sagledaće inženjeri građevinske, arhitektonske i geodetske struke, kako bi sa tog aspekta preduzeće imalo potpunu informaciju o stvarnom stanju stvari na terenu.

Prema podacima sa sajta JPMD u posljednjih 12 godina, kako je pisao ranije nedjeljnik “Monitor”, zaključeno je 30 dugoročnih investicionih ugovora za zakup i korišćenje morskog dobra, obale, plaža, marina. Čak devet u vakuumu od izbora u avgustu 2020. do formiranja Vlade Zdravka Krivokapića.

U MD su zaključili ugovore sa investitorima bliskim bivšoj vlasti za zakup morskog dobra pod izuzetnim uslovima. Po osnovu investicionog ulaganja zakupci su dobijali povoljne uslove zakupa od 10, 20 ili 30 godina, zavisno od lokacije.

Prema pisanju “Monitora” značajan dio obale otuđen je na desetine godina ili u nekim slučajevima gotovo i cijeli vijek. Mnogi vlasnici hotela, turističkih i ugostiteljskih objekata iskoristili su tu mogućnost i na duži rok postali vlasnici/zakupci dragocjenog dijela dobra od opšteg značaja, uz simbolične nadoknade.

Bonus video: