Prvi poziv za projekte u okviru programa Interreg IPA Južni Jadran

U toku je Prvi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru programa Interreg IPA Južni Jadran, kojim se podržava prekogranična saradnja između Italije (regije Pulja i Molize), Albanije i Crne Gore.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 29. mart 2023. godine u 12 časova.

17648 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Interreg IPA
Foto: Interreg IPA

U sklopu ovog poziva biće podržani projekti vrijednosti do 200.000 eura, koji su usmjereni na kapitalizaciju rezultata i iskustava iz programskog perioda IPA II (2014-2020). Trajanje projekata ograničeno je na 12 mjeseci, a ukupan budžet ovog poziva iznosi 5 miliona eura, od čega Evropska unija za korisnike iz Crne Gore i Albanije obezbjeđuje do 85% sredstava.

Kapitalizacija podrazumijeva prenošenje prethodno ostvarenih rezultata i iskustava na druge kontekste, geografska područja i sektore. Kroz ovaj poziv biće podržane tri vrste kapitalizacije rezultata:

 • rezultati ostvareni u projektima podržanim kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora 2014-2020;
 • rezultati ostvareni kroz druge fondove, programe, inicijative, projekte i geografske kontekste;
 • rezultati ostvareni od strane partnera na projektu, a koji su prepoznati kao primjeri dobre prakse, o čemu se dostavlja dokaz o izvršenoj eksternoj/nezavisnoj ocjeni.

Predlozi zajedničkih prekograničnih projekata treba da budu usklađeni sa nekim od specifičnih ciljeva Programa:

 • Podsticanje rasta i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća;
 • Unapređenje adaptacije na klimatske promjene, prevencije rizika i otpornosti na katastrofe;
 • Jačanje biodiverziteta, zelene infrastrukture u urbanom okruženju i smanjenje zagađenja;
 • Unapređenje energetske efikasnosti;
 • Razvijanje održive, klimatski otporne, inteligentne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti, uključujući poboljšani pristup Transevropskoj saobraćajnoj mreži (TEN-T) i prekograničnu mobilnost;
 • Poboljšanje pristupa inkluzivnom i kvalitetnom obrazovanju, osposobljavanju i cjeloživotnom učenju;
 • Jačanje uloge kulture i turizma u privrednom razvoju, socijalnoj inkluziji i društvenim inovacijama;
 • Unapređenje efikasne javne uprave promovisanjem pravne i upravne saradnje i saradnje građana i institucija, posebno u cilju rješavanja pravnih i drugih prepreka u prekograničnim oblastima.

Poziv je otvoren za javne institucije, organe i neprofitne organizacije sa sjedištem u Italiji (regije Pulja i Molize), Albaniji i Crnoj Gori.

Cjelokupan tekst poziva i ostale informacije o programu dostupne su ovdje.

Zainteresovane institucije mogu tražiti partnere koristeći ovaj formular.

Ministarstvo evropskih poslova će nastaviti da objavljuje sve relevantne informacije o programu Interreg IPA Južni Jadran i drugim programima prekogranične saradnje na sajtu eu.me.