Međedović: Preopterećenost zdravstvenog sistema najveći uzrok listi čekanja u Kliničkom centru

Zaštitinica prava pacijenata KCCG Alma Mutapčić kazala je da su tokom prošle godine zabilježena 442 prigovora na dužinu čekanja na zdravstvenu uslugu

4223 pregleda 5 komentar(a)
Klinički centar, Foto: Luka Zeković
Klinički centar, Foto: Luka Zeković

Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) pacijenti se najčešće žale na dužinu čekanja pregleda kod reumatologa, gastroenterologa, endokrinologa i na endoskopsku i CT dijagnostiku, saopštili su iz te zdravstvene ustanove, navodeći preopterećenost zdravstvenog sistema kao najveći uzrok dugih listi čekanja.

Direktor Poliklinike KCCG Rifat Međedović kazao je agenciji MINA da ta zdravstvena ustanova kontinuirano radi na smanjenju listi čekanja i da su za pojedine oblasti svedene na najmanju mjeru, odnosno da ih gotovo nema.

"U tradicionalno "najopterećenijim" oblastima, kao što su endokrinologija, reumatologija, kardiologija, oftalmologija, gastroenterohepatologija, kontinuirano se radi na smanjenju listi čekanja, prije svega kroz veliki obim dopunskog rada u KCCG-u", rekao je Međedović.

On smatra da je preopterećenost zdravstvenog sistema najveći uzrok dugih listi čekanja.

Na pitanje da li situacija stabilizovala nakon pandemije koronavirusa, Međedović je odgovorio potvrdno.

On je podsjetio da se i dalje u ambulantnom i hospitalnom dijelu liječe pacijenti sa koronavirusom, ali u manjoj mjeri u odnosu na 2020. i 2021. godinu.

"Istina je da smo nakon ove dvije godine imali pojačan rad u ambulantnom dijelu, a takođe je uložen veliki napor kada su u pitanju elektivni programi, redovan rad, i sada je situacija bolja", rekao je direktor Poliklinike.

Međedović je kazao da se zdravstveni sistem Crne Gore nakon pandemije koronavirusa suočava sa velikim obimom kovid i postkovid komplikacija, kroz koje su brojne oblasti medicine pogođene, prije svega pulmologija i kardiologija.

On je rekao da KCCG u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, ali i sa drugim ustanovama, radi na unapređenju sistema zakazivanja i pronalasku načina još veće efikasnosti rada u ambulantnom dijelu.

Međedović je kao jedan od koraka koje preduzimaju izdvojio kontinuiranu medicinsku edukaciju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u cilju smanjenja broja uputa od ljekara iz primarne zdravstvene zaštite prema višim nivoima.

On je naveo da bi se jasnijim definisanjem zdravstvenih usluga koje se mogu obavljati na primarnom i sekundarnom nivou zdravstvene zaštite takođe napravila selekcija daljeg upućivanja na tercijarni nivo.

Međedović je kao još jedan od načina kojim povećavaju efikasnosti rada izdvojio i povezivanje informacionog sistema primarnog i sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, kao i formiranje elektronskih listi čekanja i informacionog “alerta”, po principu prvih oslobođenih termina na koje bi pacijent bio pozvan, a unutar istih definisanje prioritetnih grupa.

U efikasne metode unapređenja sistema zakazivanja Međedović je naveo i precizno definisanje dijagnostičkih procedura i terapijskih modaliteta koje se mogu tražiti na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou, a takođe i aplikacije terapija na različitim nivoima.

On je izdvojio i precizno definisanje minimuma dijagnostičkih procedura prilikom upućavanja pacijenata na viši nivo zdravstvene zaštite (i informacionim rječnikom nemogućnost upućivanja bez kompletne pripreme pacijenta za specijalistički/subspecijalistički pregled).

Međedović je kao efikasnu metodu naveo i dopunski rad ljekara i srednjeg medicinskog kadra unutar javnih zdravstvenih ustanova.

Zaštitinica prava pacijenata KCCG Alma Mutapčić kazala je da su tokom prošle godine zabilježena 442 prigovora na dužinu čekanja na zdravstvenu uslugu.

U prvom kvartalu zabilježeno je 118, drugom 152, trećem 108 i u četvrtom 64 prigovora.

"Pri analizi ovih podataka, moramo imati na umu da je prethodnoj kalendarskoj godini KCCG pružio rekordnih 1.302.334 specijalistička pregleda, notiranih kroz medicinski informacioni sistem", kazala je ona.

Mutapčić je rekla da su pacijenti imali prigovor na dužinu čekanja pregleda kod reumatologa, gastroenterologa i endoskopsku dijagnostiku (kolonoskopija, gastroskopija), endokrinologa, oftalmologa i CT dijagnostiku.

Ona je navela da su svi CT pregledi onkoloških pacijenata omogućeni u skladu sa zakazanim kontrolnim pregledom onkologa, bez obzira na termin za CT pregled koji su dobili od izabranog ljekara.

"Obezbjedili smo i pravovremene CT preglede i za pacijenate drugih patologija koji su imali definisan termin kontrolnog pregleda kod ordinirajućeg specijaliste", istakla je Mutapčić.

Ona je kazala da su endoskopski pregledi onkoloških pacijenata (gastroskopija, kolonoskopija) odrađeni po prioritetu.

Mutapčić je rekla i da su za 300 pacijenata, koji pristupaju konzilijumu za odobrenje ili nastavak biološke terapije, obezbijedili mogućnost pravovremenih pregleda reumatologa.

"Ostali pacijenti koji su se obraćali Zaštitiniku obavještavani su o otvaranju termina za specijalističke preglede kako bi ih blagovremeno zakazali preko izabranog doktora", navela je Mutapčić.

Od 1. januara do 31. decembra prošle godine Zaštitniku se obratilo ukupno 862 pacijenata ili članova njihove porodice što, prema riječima Mutapčić, predstavlja 0,066 odsto od ukupno pruženih specijalističkih pregleda.

"Ti pregledi su podijeljeni u sljedeće grupe: dužina čekanja na zdravstvenu uslugu 442, kvalitet zdravstvene usluge 26, postupak zdravstvenog radnika ili saradnika 42, organizacija službe – 32, i kategorija ostalo 320", navela je ona.

Mutapčić je pojasnila da se u kategoriju ostalo svrstavaju obraćanja koja se u najvećem broju odnose na konsultaciju, savjetovanje, greške izabranih ljekara prilikom zakazivanja pregleda.

Ona je kazala da je od 1. januara do 7. februara ove godine evidentiran pad broja prigovora.

"Tačnije uloženo je 20 prigovora na dužinu čekanja za pregled, od kojih se najveći broj odnosio na dužinu čekanja za pregled kod reumatologa", dodala je Mutapčić.

Ona je naglasila da je KCCG, u cilju unapređenja kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga, u posljednje dvije godine maksimalno promovisao ulogu Zaštitnika i ohrabrivao pacijente da ukažu na eventualne nedostatke kako bi se sprovele aktivnosti za njihovo otklanjanje.

Tekst je urađen u sklopu projekta koji je finansiran iz Fonda za pluralizam.

Bonus video: