Elektronski servis za naručivanje terapije uspješan, ali treba raditi na promociji i edukaciji građana

Državna revizorska institucija utvrdila da se izabranim doktorima mora pružiti dodatna edukacija u vezi sa korišćenjem aplikacije i donijeti detaljnije uputstvo

9875 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Printscreen
Foto: Printscreen

Funkcionisanje elektronskog servisa eNaručivanje elektronskih recepata za redovnu terapiju za hronične bolesnike uspješno je u dijelu koji se odnosi na funkcionisanje aplikacije.

To je revizijom utvrdila Državna revizorska institucija (DRI).

Iz DRI su, između ostalog, Fondu za zdravstveno osiguranje predložili da servis dodatno poboljšaju „u dijelu koji se odnosi na edukaciju, promociju i prezentaciju građanima, kako bi se povećao broj korisnika”.

“Elektronski servis eNaručivanje je uveden neposredno prije složene epidemiološke situacije uzrokovane prisustvom novog koronavirusa, odmah je pokazao svoje prednosti u vidu smanjenja broja rizičnih kontakata kako za pacijente - hronične bolesnike, tako i za izabrane doktore i drugo medicinsko osoblje. Imajući u vidu da dostupnost korišćenja elektronskog servisa eNaručivanje u najvećoj mjeri zavisi od uredno unešenih i preciznih planova rada izabranih doktora, ažurnost unosa planova rada domova zdravlja sa precizno unešenim radnim vremenom izabranih doktora mora korespondirati sa činjeničnim stanjem o prisustvu izabranih doktora u ambulantama i biti na većem nivou”, navodi se u zaključcima DRI.

Takođe, preporučuju revizori, izabranim doktorima se mora pružiti dodatna edukacija u vezi sa korišćenjem aplikacije i detaljnije uputstvo.

“Dodatnom promocijom elektronskog servisa eNaručivanje u domovima zdravlja i od strane izabranih doktora unaprijediće se kvalitet elektronskih usluga u zdravstvenom sistemu”, ocijenila je DRI.

Revizori su preporučili Fondu za zdravstveno osiguranje da unaprijedi aplikaciju Kontakt za izabrane doktore u dijelu koji se odnosi na odbijanje eNaručivanja, kako bi se izabranim doktorima omogućilo da koriste aplikaciju na uobičajen način, i kako bi se spriječilo neracionalno propisivanje ljekova.

“Preporučuje se Fondu za zdravstveno osiguranje da korisničko uputstvo za elektronski servis eNaručivanje upotpuni sa opisom glavnih varijanti upotrebe, uključujući i one alternativne varijante, i prilagodi ih korisnicima različitog iskustva. Ovako inovirano korisničko uputstvo mora biti dostupno korisnicima softvera kroz informacioni sistem u svakom trenutku”, zaključuju revizori.