Jaćimović: Zakonske procedure za razrješenje Brđanina nisu ispoštovane, izostali mehanizmi kontrole Odbora

"Način na koji je Vlada na današnjoj sjednici, na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova razriješila direktora Uprave policije nije u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima, a ni u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima", navodi se u saopštenju

13139 pregleda 6 komentar(a)
Brđanin, Foto: Boris Pejović
Brđanin, Foto: Boris Pejović

Iz Instituta alternativa (IA) su saopštili da nisu ispoštovane zakonske procedure za razrješenje direktora Uprave policije Zorana Brđanina te da su izostali i mehanizmi kontrole Odbora za bezbjednost i odbranu i utvrđivanja odgovornosti.

"Način na koji je Vlada na današnjoj sjednici, na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova razriješila direktora Uprave policije nije u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima, a ni u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima", navodi se u saopštenju koje potpisuje istraživačica javnih politika Instituta alternativa Dragana Jaćimović.

Jaćimović dodaje da prema Zakonu o unutrašnjim poslovima, postupak razrješenja direktora policije prije isteka vremena na koje je postavljen može pokrenuti "Odbor za bezbjednost i odbranu ukoliko ne prihvati poseban izvještaj o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije koji direktor policije dostavlja najmanje dva puta godišnje".

Kako kaže Jaćimović, prema podacima koje je Institut alternativa ranije objavio, Odbor za bezbjednost i odbranu pokazao je pasivnost u kontrolnoj funkciji, budući da godinama nije razmatrao izvještaje koje su dostavljali direktori Uprave policije.

"Od ukupno osam dostavljenih izvještaja od strane direktora policije od 2018. godine, Odbor za bezbjednost i odbranu je razmatrao samo jedan, i to u junu 2019. godine", kazala je Jaćimović.

Jaćimović ističe da od kada je pokrivao poziciju v.d. direktora a zatim i direktora Uprave policije, "Brđanin je Odboru za bezbjednost i odbranu dostavio četiri polugodišnja izvještaja, od kojih nijedan nije razmatran".

Kako kaže, prema posljednjim podacima koje su dobili na osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama od MUP -a i Skupštine Crne Gore, "poslednji poseban izvještaj od strane direktora policije je 24. novembra 2022. godine dostavljen Odboru za bezbjednost i odbranu".

Jaćimović kaže i da su pozivali Odbor za bezbjednost i odbranu da koristi kontrolne mehanizme koje imaju na raspolaganju i razmotre izvještaje o postignutim rezultatima u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, "što je bila i jedna od preporuka za rad Odbora koje je Institut alternativa uputio početkom marta ove godine".

"Na prava, obaveze, odgovornosti i prestanak mandata direktora policije, primjenjuju se pored Zakona o unutrašnjim poslovima, i zakon kojim se uređuju prava i obaveze državnih službenika i namještenika", kazala je Jaćimović.

Jaćimović tvrdi i da budući da Odbor za bezbjednost i odbranu nije razmatrao izvještaje direktora policije i nije ni dostavio predlog za pokretanje postupka razrješenja, "MUP je na raspolaganju imao druge mehanizme za utvrđivanje eventualne odgovornosti direktora policije koje predviđa Zakon o državnim službenicima i namještenicima".

"Shodno Zakonu i državni službenicima i namještenicima, osim na lični zahtjev, lice se razrješava ako je osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora; ako je osuđeno za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje dužnosti u državnom organu; ako mu je izvršnim rješenjem izrečena disciplinska mjera prestanak radnog odnosa; i – u drugim slučajevima propisanim posebnim zakonom", naglasila je Jaćimović.

Kako kaže, resorni ministar podnosi Vladi obrazloženi predlog za razrješenje starješine organa uprave, "kada podaci iz redovnog godišnjeg izvještaja o radu organa uprave i stanju u oblastima rada za koje je osnovan, odnosno posebnog izvještaja organa uprave o preduzetim mjerama i njihovim rezultatima, ukazuju na nepravilnosti u radu tog organa".

"Institut alternativa svakako ohrabruje utvrđivanje odgovornosti za sva činjenja ili nečinjenja, a pogotovo osoba na rukovodećim pozicijama, ali na način da je u duhu vladavine prava i poštovanja svih zakonskih procedura", zaključila je Jaćimović.

Bonus video: