CZIP: Ugrožena kolonija ptica u Ulcinju - zbog parcela Prve i NLB banke, kao i izgradnje mosta preko Bojane

"Radovi koje je CZIP uočio na ovom lokalitetu prijavljeni su ekološkoj i urbanističko-građevinskoj inspekciji prošle godine u maju u saradnji sa NVO MANS. Po našim istraživanjima, sporne parcele su u vlasništvu Prve i NLB banke"

8723 pregleda 3 komentar(a)
Crvenom bojom je obilježena kolonija ptica, a žutom radovi, Foto: CZIP
Crvenom bojom je obilježena kolonija ptica, a žutom radovi, Foto: CZIP

Velika kolonija vodenih ptica koja se nalazi u Gornjem Štoju u Ulcinju ugrožena je nelegalnim građevinskim radovima koji se odvijaju na svega 50 metara od same kolonije. Najugroženija je, prije svega, jedina kolonija čaplje kašikare na teritoriji Crne Gore, saopštio je Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP).

Dodaju da su ugrožene i druge zaštićene i ugrožene vrste...

"Poput blistavog ibisa, malog kormorana, gaka, male bijele, žute, sive i čaplje govedarke, koje štiti kako nacionalno zakonodavstvo, tako i međunarodne direktive i konvencije čiji smo potpisnici. Najglasniji alarm za ptice zvoni upravo sada", piše u saopštenju CZIP-a.

kolonija ptica Ulcinj, Donji Štoj, CZIP
foto: CZIP

Kažu da su radovi koje je CZIP uočio na ovom lokalitetu prijavljeni ekološkoj i urbanističko-građevinskoj inspekciji prošle godine u maju u saradnji sa NVO MANS.

"Po našim istraživanjima, sporne parcele su u vlasništvu Prve i NLB banke. Nakon izvršenog inspekcijskog nadzora, ekološka inspekcija nas obavještava da na licu mjesta zatiče mehanizaciju bez registarskih oznaka, zbog čega ne može identifikovati vlasnika. Takođe, pomenuta inspekcija kontaktira dvije banke koje po podacima iz katastra imaju vlasništvo nad parcelama i koje negiraju bilo kakvu povezanost sa radovima", navode iz CZIP-a.

kolonija ptica Ulcinj, Donji Štoj, CZIP
foto: CZIP

Ekološka inspekcija, kako kažu, takođe je zaključila da je očigledno da se na predmetim parcelama vrši nasipanje materijala u cilju izgradnju objekata.

"Pa je našu inicijativu dalje dostavila na postupanje građevinskoj i komunalnoj inspekciji opštine Ulcinj. Koliko su obje inspekcije ažurne, najbolje pokazuje današnje stanje - prostor se nastavlja devastirati, počinilac ostaje nepoznat i nesankcionisan, a građevinska inspekcija oglašava nenadležnom, te u dobrom, starom maniru predmet vraća ekološkoj inspekciji. Proteklih dana, obilazeći lokaciju CZIP je uočio da su radovi nastavljeni i prošireni u odnosu na prošlu godinu, čime je močvarno i šumsko područje Gornjeg Štoja uništeno do neprepoznatljivosti. Stabla su posječena, močvara zatrpana zemljom i šutom, pri čemu je, osim ugrožavanja kolonije i samo stanište trajno uništeno", dodaju.

kolonija ptica Ulcinj, Donji Štoj, CZIP
foto: CZIP

Ističu da je navedena lokacija PUP-om opštine Ulcinj označena kao područje od međunarodnog značaja - tzv. Emerald područje.

"Zato je neshvatljivo da ne postoji interes da se vrši kontola ovakvih vrijednih staništa, a pogotovo da se uloži dodatni napor u pronalasku odgovornih koji ga devastiraju. Pitamo se šta čeka građevinska inspekcija? Da ovdje nikne turistički kompleks ili zgrada sa apartmanima, pa da tek onda posthumno reaguju? Kako to da inspekcije konačno ne prihvate i sprovode svoju preventivnu ulogu kada je zaštita prostora i prirode u pitanju?", pita CZIP.

Osim divlje gradnje koju su zabilježili, kažu da je opstanak kolonije upitan usljed izgradnje mosta preko Bojane koji će povezati Albaniju i Crnu Goru.

"Kako je planirano da most prolazi tik uz koloniju, neophodno je izmjestiti trasu puta i mosta, jer su u suprotnom šanse da kolonija opstane svodene na minimum, posebno uz prisutnu nelegalnu gradnju. Ovim je, pored kolonije u Štoju, ugrožen i opstanak nekih od najvažnijih vrsta Ulcinjske solane, te se uništavanjem ove kolonije degradira međunarodno važna i priznata vrijednost Ulcinjske solane, već veoma osjetljivog i pogođenog ekosistema. Pozivamo Opštinu Ulcinj da prije svega hitno zaustavi radove na spornoj parceli u Gornjem Štoju, ispita nelegalne aktivnosti i u saradnji sa nadležnim organima pronađe počinioce, te ih adekvatno kazni i trajno zabrani dalje radove koji ugrožavaju jedinu i jedinstvenu koloniju vodenih ptica na prostoru čitave Crne Gore", navode.

kolonija ptica Ulcinj, Donji Štoj, CZIP
foto: CZIP

CZIP je u saopštenju upozano javnost i sa pomenutom kolonijom koja sada postoji u Gornjem Štoju.

"Ona se preslila ostrva Paratuk koje se nalazi na rijeci Bojani, nakon velikog uznemiravanja od strane ljudi, bilo turista ili krivolovaca koji su obilazili ovo pogranično područje sa obje strane. Koloniju je dodatno oštetilo i izvaljivanje suvih stabala na kojima su gnijezdile, nakon velikih voda i poplavnih talasa, nakon čega su ove vrste bile primorane da nađu drugu lokaciju – Gornji Štoj. Međutim, ni tu nisu pronašle svoje utočište od ljudskog nemara i nezainteresovanosti nadležnih institucija", zaključuju u saopštenju.

Bonus video: