Boka Pilot ostao bez dozvole

Ukidanjem dozvole ugrožena egzistencija zaposlenih i stvoren izuzetno loš utisak o ozbiljnosti naše pomorske administracije
396 pregleda 1 komentar(a)
kruzer, Boka kotorska, Foto: Siniša Luković
kruzer, Boka kotorska, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 11.09.2017. 15:55h

Ministarstvo pomorstva i saobraćaja (MSP) ukinulo je sopstvenu dozvolu koju je taj organ izdao preduzeću Boka Pilot &Tug Service iz Bijele, za obavljenje djelatnosti pomorske pilotaže (peljarenja) brodova u zalivu Boke.

Dozvola za rad Boka Pilotu izdata krajem decembra 2016, ukinuta je nakon žalbe preduzeća Luka Kotor a.d. koje je tražilo obavljanje inspekcijskog nadzora nad polisom osiguranja koje je Boka Pilot dostavio MSP-u sa ostalom dokumentacijom, kada je podnosio zahtjev za dobijanje dozvole za pilotažu.

Luka Kotor je prethodno izgubila monopol na obavljanje unosnih poslova pilotaže brodova koji uplovljavaju u Kotor, a koji su ranijih godina činili značajan dio prihoda tog preduzeća u većinskom vlasništvu kotorske Opštine. Konkurencija u liku kompanija Boka Pilot i Sea Pioneer Montenegro iz Herceg Novog, učinila je da se značajno snize cijene pilotaže i da dio kompanija čiji kruzeri uplovljavaju u Kotor, angažuje Boka Pilot .

Prema nezvaničnim informacijama, Boka Pilot je ove godine pilotirao 54 odsto svih brodova koji su uplovili u Kotor, dok je pilotska služba Luke Kotor taj posao uradila u preostalih 46 odsto slučajeva. Činjenica je međutim, da je firma iz Bijele peljarila mnogo više velikih brodova, pa time i znatno više zaradila jer se naknada za pilotažu plaća po bruto-tonaži broda.

U rješenju o oduzimanju dozvole koje je MSP donijelo 4. septembra stoji da je tumačenje da li Boka Pilot ima adekvatnu polisu osiguranja traženo od Agencije za nadzor osiguranja. Agencija je konstatovala da polisa koju je izdala „Sava Montenegro“ a koja prema nezvaničnim informacijama glasi na osiguranu sumu od 750 hiljada eura, „ne obuhvata štete koje nauručioci usluga pretrpe zbog stručnih grešaka osiguranika u izvođenju profesionalne djelatnosti, odnosno da nije pokrivena profesionalna odgovornost zahtijevana Zakonom o sigurnosti pomorske plovidbe“.

Stoga u riješenju koje je obradio direktor Direktorata za pomorstvo u MSP kapetan Vladan Radonjić, a potpisao ministar Osman Nurković, piše da se ukida dozvola za obavljanje pomorske pilotaže Boka Pilotu jer ju je ta firma, od istog tog MSP prethodno dobila na osnovu „netačno iskazanih podataka koji su od značaja, a što se u vrijeme davanja prava nije moglo predvidjeti“.

MSP koje sada sa sebe pokušava da skine odgovornost, ukidanjem dozvole za rad Boka Pilotu ugrozilo je egzistenciju familija 15-ak zaposlenih u toj firmi, ali još i gore - stvorilo je izuzetno loš utisak o ozbiljnosti naše pomorske administracije kod međunarode kruzing industrije koja već danima bruji o ovom događaju.

Dan nakon što je ukidanje dozvole stupilo na snagu, predstavnici Lučke kapetanije i Inspekcije sigurnosti plovidbe iz Kotora, onemogućili su kapetana Željka Malovića iz Boka Pilota, da kao pilot iz Luke Kotor izvede megakruzer „Royal Princess“, iako ga je upravo on rano ujutro i uveo u Boku.

„Nije to problem samo za ovu, već i za narednu ali i dijelom čak i za 2019. godinu jer su ugovori sa brodarima čiji kruzeri dolaze u Boku za taj period već potpisani, a u njima je za pilotažu uzeta ponuda firme kojoj je sada MSP oduzelo dozvolu za rad. Ko će sada snositi posljedice zbog toga što oni moraju uzeti drugog, skupljeg pilota i ko će nadoknaditi tu štetu“, kazali su „Vijestima“ u agenciji Boka Adriatic koja je agent najvećeg broja kruzing kompanija što dolaze u Kotor.

Slično su rekli i u agenciji „Allegra“ iz Bara dodajući da su odmah nako odluke MSP, morali da promijene pilota za sve brodove kompanije „Thomson“ koja je prethodno angažovala Boka Pilot .

Malović: Pokriveni smo i osiguranjem i reosiguranjem

Direktor Boka Pilota Željko Malović „Vijestima“ je kazao da njegova firma ispunjava sve zakonom tražene uslove za obavljanje poslova pomorske pilotaže u zalivu i da pored polise osiguranja kod „Sava Montenegra“ na iznos od 750 hiljada eura, ima još jednu polisu u istom iznosu kod re-osiguratelja u Austriji. Zakon predviđa da za naknadu eventualne štete koju je pilot prouzrokovao brodaru, odgovara „pravno lice u kojem je pilot bio zaposlen u trenutku prouzrokovanja štete“. Odšteta, ukoliko se dokaže krivica pilota, može da iznosi do 300-strukog iznosa naknade koju je brodar platio za pilotažu.

„Iako je riječ o upravnom postupku preduzetom na osnovu žalbe treće strane, MSP nijednog trenutka nas o čijoj se dozvoli za rad odlučuje, nije ni obavijestio,a još manje tražio da se izjasnimo o po njima, spornim pitanjima. Zakon kaže da je privredno društvo u kojem je pilot zaposlen, a ne osiguratelj, dužno da nadoknadi eventualnu štetu nastalu zbog eventualne greške pilota, a mi kao firma za takvo nešto odgovaramo svom svojom imovinom i značajnom bankarskom garancijom“, kazao je Malović.

Istakao je da je Komisija MSP u kojoj je bio Radonjić, „potpuno istu vrstu polise osiguranja Boka Pilota koja im je sada sporna“ prihvatila kao validnu i odgovarajuću i prilikom izdavanja dozvole za rad toj firmi 2016. Naglasio je da ne želi komentarisati konkurenciju i njene poteze jer je uvjeren „da se kvalitetom usluga lako sa konkurentima možemo nositi“, ali da je frapiran postupanjem državne pomorske administracije.

Bonus video: