Opštila dala pola godine za izmjene elaborata za osnježavanje ski-centara Kolašin: Projekat glomazan, mora na ispravku

Tokom javne rasprve problematizovano je i dalje funkcionisanje mHE Mušovića Rijeka, koja koristi vodu rijeke Ljevaje, sa koje je planirano i uzimanje vode za vodosnabdijevanje i osnježavanje za objekte na Bjelasici

6487 pregleda 1 komentar(a)
Rijeka Ljevaja, Foto: Dragana Šćepanović
Rijeka Ljevaja, Foto: Dragana Šćepanović

Komisija nadležnog kolašinskog Sekretarijata dala je rok od pola godine obrađivaču Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat vodovodnog sistema za vodosnabdijevanje i osnježavanje ski-staza planinskih centara Kolašin 1600 i Kolašin 1450 da napravi izmjene u tom dokumentu.

Nosioci projekata za vodosnabdijevanje i osnježavanje na Bjelasici su Uprava za kapitalne investicije i Opština Kolašin, a javna rasprava o Elaboratu minulih sedmica protekla je uz veliki broj primjedaba ekoloških aktivista, mještana, vlasnika imanja…

Obrađivač "Aqua engineering" iz Podgorice trebalo bi u narednih šest mjeseci da postupi po dijelu primjedaba koje su iznesene tokom javne rasprave.

Među onim što je predloženo tokom javne rasprave, treba utvrditi nadležnost državnih i lokalnih organa uprave prilikom sprovođenja procedura tog projekta.

"Učesnici javne rasprave ne osporavaju projekat u domenu vodosnabdijevanja vodom za piće jer voda za piće ima prioritet nad ostalim načinima korišćenja voda, u skladu sa propisima, ali ne i tehnička voda. Vode za piće moraju kaptirati na samom vodizvorištu i kao takve odvoditi posebnom infrastrukturom, a ne miješati sa tehničkom vodom. Ocjena je i da je projekat predimenzioniran u smislu količine voda i infrastrukture potrebne za osnježavanje, finansijski neodrživ i energetski neefikasan", neki su od primjedbi sa javne rasprave, objavljenih u zapisniku.

Kako piše u zaključcima, u Elaboratu nedostaje jasna informacija ko će da gazduje sistemom vodosnabdijevanja i osnježavanja planinskih centara, kao i da li će doći do rasta cijena komunalnih usluga vodosnabdijevanja za građane Kolašina.

Tokom javne rasprve problematizovano je i dalje funkcionisanje mHE Mušovića Rijeka, koja koristi vodu rijeke Ljevaje, sa koje je planirano i uzimanje vode za vodosnabdijevanje i osnježavanje za objekte na Bjelasici.

Za vodosnabdijevanje objekata na Bjelasici i osnježavanje ski-staza predviđeno je zahvatanje 400 litara u sekundi sa izvora rijeke Ljevaje. Najveći dio vode, 260 litara, koristilo bi osnježavanju staza na privatnom i državnom ski-centru, 30 l/s predviđeno je za vodosnabdijevanje objekata na dva planinska centra, to jest hotele i vile, dok je 110 l/s namijenjeno za kasnije vodosnabdijevanje grada.

Bonus video: