Mnogi ugostitelji u Budvi duguju zakupninu, terase veće od dozvoljenih

Sekretarijat za zaštitu imovine Opštine Budva zatražio od Komunalne policije i inspekcije hitnu reakciju kako bi se spriječio haos na javnim površinama tokom sezone koja se polako zahuktava

31569 pregleda 67 reakcija 40 komentar(a)
Najveći problem sa terasama: Budva, Foto: Vuk Lajović
Najveći problem sa terasama: Budva, Foto: Vuk Lajović

Na terenu vlada haos, pojedini zakupci ugostiteljskih terasa kako oko zidina Staroga grada, tako i na području Budve, nijesu zaključili anekse ugovora, a neki godinama nijesu platili naknadu, nekima su terase znatno veće od onih što im je dozvoljeno, pa je potrebno hitno uvesti red.

To piše u dopisu koji je Sekretarijat za zaštitu imovine Opštine Budva uputio na adresu Komunalne policije i inspekcije zatraživši hitnu reakciju.

U dopisu koji potpisuje sekretar Đorđe Zenović, a u koji su “Vijesti” imale uvid, Komunalnoj policiji i inspekciji dostavljen je i spisak dugovanja zakupaca javnih površina po osnovu Programa postavljanja privremenih objekata za teritoriju opštine Budva, kao i informacija o statusu zaključenih aneksa ugovora.

”Postoje brojne situacije u kojima Opština Budva nema zaključene anekse o zakupu, a situacija na terenu je takva da ih zakupci koriste i privređuju, kao i da postoje brojna dugovanja po osnovu naknade za korišćenje javnih površina”, upozorio je Zenović, koji je taksativno naveo ne samo ugostiteljske terase, nego i privremene objekte poput kioska, auto perionica… za koje nijesu zaključeni aneksi, ili postoje dugovanja.

Napomenuo je da se na brojnim javnim površinama nalaze sadržaji koji nijesu predviđeni urbanističko-tehničkim uslovima izdatim od Opštine.

”Posebno je takva situacija unutar i oko Staroga grada. Na terenu su evidentna i značajna odstupanja u površini zauzetosti javnih površina za potrebe ugostiteljskih terasa čime se ugrožava normalna pješačka komunikacija, ali i stvara nelojalna konkurencija savjesnim zakupcima i korisnicima javnih površina”, naglasio je Zenović u dopisu.

Zenović
Zenovićfoto: Privatna arhiva

Čelni čovjek zadužen za zaštitu opštinske imovine zatražio je od Komunalne policije i inspekcije da u skladu sa svojim ovlašćenjima oslobodi od mobilijara ugostiteljskih lokala, kao i od određenih reklamnih mobilijara, glavne ulice u Starom gradu.

”U pitanju su ulice Petra I Petrovića i Njegoševa, jer je zbog bespravne zauzetosti javnih površina, odnosno trgova i ulica, otežano, a na pojedinim lokacijama i gotovo nemoguće kretanje prolaznika”, naglasio je Zenović.

On je tražio od opštinske službe da nakon izvršenih radnji, informiše Sekretarijat za zaštitu imovine o preduzetim mjerama.

”Da nam dostavite zapisnike sa lica mjesta ukoliko korisnici ne postupe po izrečenim mjerama, kako bismo pokrenuli procedure raskida ugovora, ali i kako bismo u skladu sa savjesnim ili nesavjesnim postupanjem korisnika pripremili informacije koje ćemo insistirati da se uzmu u razmatranje prilikom novog petogodišnjeg Programa postavljanja privremenih objekata”, naglasio je Zenović.

Slično pismo Zenović je i prošle godine uputio Komunalnoj policiji i inspekciji kada ih je upozorio da većina ugostitelja popularnih lokala unutar i van zidina budvanskog Starog grada, niti je sa lokalnom upravom zaključila anekse ugovora o zakupu opštinskog zemljišta za ugostiteljske terase, niti izmirila obaveze, od kojih treba da se u kasu Opštine Budva slije 300 hiljada eura.

Prije mjesec dana Komunalna pocija i inspekcija u saradnji sa Sekretarijatom za društvene djelatnosti pokrenula je veliku akciju u okviru koje je umnogome Stari grad očišćen od reklama, tendi, izloga i svega onoga što je neprimjereno ovom zaštićenom spomeniku kulture.

Bonus video: