Plate dekana od 2.000 do 3.000 eura

Dekanica Muzičke akademije najmanje zarađivala u prošloj godini. Najveće prihode ostvarili dekani Pravnog, Ekonomskog i Medicinskog fakulteta

20163 pregleda 54 reakcija 51 komentar(a)
Dekani su javni funkcioneri po Zakonu o sprečavanju korupcije (Rektorat UCG, ilustracija), Foto: BORIS PEJOVIC
Dekani su javni funkcioneri po Zakonu o sprečavanju korupcije (Rektorat UCG, ilustracija), Foto: BORIS PEJOVIC

Dekani fakulteta Univerziteta Crne Gore mjesečno uglavnom zarađuju između 2.000 i 3.000 eura.

Najmanju zaradu među njima ima dekanica Muzičke akademije Tatjana Krkeljić, čija je plata prošle godine iznosila od 1.044 do 1.790 eura, dok je kao članica Senata UCG mjesečno primala 163,80 eura.

Dekani fakulteta UCG su javni funkcioneri, prema Zakonu o sprečavanju korupcije i između ostalog u obavezi su da podnose redovne godišnje izvještaje o prihodima i imovini.

Krkeljić
Krkeljićfoto: Muzička akademija

Među onima sa najvećim primanjima je dekan Ekonomskog fakulteta Mijat Jocović, čija je plata lani bila 2.132 eura, a dodatno je na toj organizacionoj jedinici UCG mjesečno imao i 216,70 eura drugih prihoda. Jocović je kao član Upravnog odbora i za organizaciju ispita u Institutu sertifikovanih računovođa mjesečno zarađivao 284 eura, a 268 kao predsjednik Komisije za sistem PIO u Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja. Od 150 do 200 eura prihodovao je kao predsjednik Revizorskog odbora u Željezničkoj infrastrukturi, dok je tokom šest mjeseci primao 470 eura za članstvo u Nadzornom odboru i Odboru za nagrađivanje NLB banke. Jocović je prijavio ASK da od konsultantskih usluga mjesečno zarađuje oko 408 eura, te da posjeduje akcije Jugopetrola AD Kotor, Telekoma, Plantaža Podgorica i Atlasmonta.

Mijat Jocović
foto: Ekonomski fakultet/Igor Šljivančanin

Plata dekanice Pravnog fakulteta Anete Spaić prošle godine iznosila je 2.650 eura, dok je kao medijator u Centru za alternativno rješavanje sporova zaradila za godinu 300 eura, kao članica komisije na tom fakultetu dodatnih 1.760, u Odboru za unapređenje nauke UCG 800, a u samoregulatornom tijelu 600 eura. Od angažmana na projektima zaradila je za godinu 16.350 eura.

Spaić
Spaićfoto: Pravni fakultet

Dekanica Arhitektonskog fakulteta Svetlana Perović uglavnom je primala 2.623 eura i dodatno oko 3.140 godišnje kao članica radnih grupa. Plata dekanice Biotehničkog fakulteta Božidarke Marković u prvoj polovini prošle godinhe bila je oko 2.019 eura, a u drugoj polovini 2.952, dok je od redovnog posla u ustanovi zarađivala 215,50 eura mjesečno.

Dekan Elektrotehničkog fakulteta Saša Mujović primao je za redovan posao 2.011 eura, a prijavio je i oko 12.252 eura drugih prihoda tokom godine. I on posjeduje akcije HTP Boka, Instituta Simo Milošević, preduzeća Izbor Bar, Jugooceanije Kotor i Crnogorskog elektroprenosnog sistema.

Prema podacima sa sajta ASK, dekan Fakulteta dramskih umjetnosti Edin Jašarović zarađivao je od 1.670 do 2.640 eura. Kao član Komisije za dodjelu Nagrade 19. decembar Glavnog grada najboljim studentima UCG zaradio je prošle godine 400, a kao gostujući predavač 200 eura.

Dekan Fakulteta likovnih umjetnosti Marko Marković u prosjeku je zarađivao 2.248 eura mjesečno, dok je od međunarodnih projekata Evropske komisije prihodovao za godinu oko 5.000 eura.

U imovinskom kartonu dekana Fakulteta političkih nauka Milana Markovića piše da je mjesečno zarađivao oko 2.665 eura i da je dva puta za godinu primio 250 eura kao član Savjeta za visoko obrazovanje.

Dekan Fakulteta za sport Rašid Hadžić primao je platu od 1.802 eura i dodatnih 250 eura u Rukometnom savezu kao predavač, dok je dekanica Metalurško-tehnološkog fakulteta Veselinka Grudić zarađivala 2.805 eura mjesečno i oko 900 eura od dopunskog rada.

Dekan Filološkog fakulteta Igor Lakić zarađivao je 1.801,72 eura, a prijavio je prihode od oko 7.500 eura od usluga prevođenja i oko 3.280 eura honorara. Dekanica Filozofskog fakulteta Tatjana Novović imala je mjesečnu platu od 2.941 euro, dok je 3.300 zaradila kao članica komisija Zavoda za školstvo.

U imovinskom kartonu dekanice Građevinskog fakulteta Marine Rakočević navodi se da je mjesečno zarađivala 2.634 eura, dok je imala i 9.975 eura drugih prihoda, dok je 6.000 eura zaradila u privrednom društvu.

Dekan Medicinskog fakulteta Miodrag Radunović mjesečno je zarađivao oko 2.600 eura, 190 eura kao član Medicinskog odbora Kliničkog centra, dok je kao hirurg u toj ustanovi primao od 622 do 1.604 eura. Od dopunskog rada na Medicinskom fakultetu, projekata, specijalizacije i članstva u sudsko-medicinskom odboru zaradio je za godinu oko 11.500 eura.

Dekan Mašinskog fakulteta Radoje Vujadinović primao je za redovan posao oko 1.311 eura, dok je od konsultantskih poslova za godinu zaradio oko 8.000 eura. Posjeduje akcije u 17 preduzeća.

Prema imovinskom kartonu, dekan Pomorskog fakulteta Špiro Ivošević zarađivao je 2.805 eura, a tokom 10 mjeseci isplaćivana mu je varijabila u iznosu od 400 eura. Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Miljan Bigović imao je osnovnu zaradu od oko 1.662 eura, a od honorara je prihodovao skoro 6.000 eura.

Bonus video: