Raonić bio u sukobu interesa: Ponovni izbor između preostalih prijavljenih kandidata ili poništenje konkursa

Generalni direktor RTCG-a u trenutku imenovanja već bio imenovan od Skupštine na drugu javnu funkciju

18421 pregleda 45 reakcija 19 komentar(a)
Raonić, Foto: Luka Zeković
Raonić, Foto: Luka Zeković

Presudom Višeg suda potvrđeno je da je generalni direktor Radio-televizije Crne Gore Boris Raonić bio u sukobu interesa jer je u trenutku imenovanja već bio imenovan od Skupštine na drugu javnu funkciju - član savjeta Agencije za elektronske medije, iako je to po Zakonu o nacionalnom javnom emiteru predstavljalo smetnju...

"Vijesti" su juče objavile da je Viši sud potvrdio presudu Osnovnog suda u Podgorici, prema kojoj je Raonić nezakonito izabran za generalnog direktora Javnog servisa.

Prema presudi Višeg suda, u koju su "Vijesti" imale uvid, pravna posljedica poništaja odluke o imenovanju Raonića je ponovni izbor između preostalih prijavljenih kandidata, jer Raonić po presudi nije ni mogao biti kandidat, ili poništaj konkursa za generalnog direktora, a u tom postupku RTCG ima priliku da ponovo razmatra preostale prijave i odluči u skladu sa zakonom.

Kandidati za generalnog direktora RTCG-a 2021. su, osim Raonića, bili Nikola Marković, Milutin Stijepović i Srđan Čović.

Viši sud je utvrdio i da RTCG kao tuženi ne može da u sporu za poništaj odluke o imenovanju drugog kandidata, zakonitost te odluke braniti argumentacijom da tužilac (Nikola Marković) ne ispunjava uslove konkursa, pritom ne konkretizujući o kojim uslovima je riječ, niti taj argument dovodi u vezu sa dokazima...

U presudi, između ostalog, piše i da to što je Raonić nakon imenovanja podnio ostavku na funkciju člana Savjeta Agencije za elektronske medije nema uticaj na pravilnost primjene materijalnog prava.

„U konkretnom slučaju nije bilo primjenjivo da imenovani kandidat nakon imenovanja u roku propisanom Zakonom o sprečavanju korupcije podnese ostavku na postojeću javnu funkciju. Konkretna situacija u smislu člana 29 stav 1 tačka 2 u vezi člana 50 Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG, kao posebnog zakona, podrazumijeva da za generalnog direktora ne može biti imenovano lice koje je već imenovala Skupština na drugu javnu funkciju jer u tom slučaju postoji sukob interesa koji predstavlja smetnju za imenovanje, koja se ne otklanja davanjem ostavke na način predviđen Zakonom o sprečavanju korupcije“, navodi se u presudi Višeg suda.

Bonus video: