Advokate će voditi Radulović ili Mićović

Zakazana Skupština Advokatske komore, koja je u v.d. stanju više od dvije godine

17157 pregleda 73 reakcija 24 komentar(a)
Foto: BORIS PEJOVIC
Foto: BORIS PEJOVIC

Novi pokušaj da se izabere predsjednik Advokatske komore je 17. juna, za kada je zakazana Skupština. Kandidati za to mjesto su Danilo Mićović i Veselin Radulović, predložio je Upravni odbor Komore na sjednici početkom maja, saznaju “Vijesti”.

Sadašnjem predsjedniku Komore Zdravku Begoviću mandat je istekao u decembru 2020. godine, a u međuvremenu je sjednica Skupštine iz različitih razloga više puta planirana i odlagana.

Sem predsjednika, advokati bi trebalo da biraju i potpredsjednika i Upravni odbor asocijacije.

Za potpredsjednika su predloženi Aleksandar Đurišić i Mirko Rmuš, a za Upravni odbor 14 kandidata, između ostalog i advokati poznati široj javnosti - Dražen Medojević i Vanja Mugoša.

Predsjednik se bira tajnim glasanjem, a pretendenti na to su iskusni advokati koji se uglavnom bave krivicom.

Veselin Radulović je široj javnosti postao poznat dok je zastupao nevladinu organizaciju Mreža za organizaciju civilnog sektora, čiji su aktivisti privođeni u policiju tokom vlasti Demokratske partije socijalista i vođena je brutalna antikampanja protiv njih. On je bio autor brojnih analiza MANS-a o presudama za organizovani kriminal i korupciju, a u praćenju rada pravosuđa angažovan je i dalje kroz projekte Akcije za ljudska prava – koja godinama temeljno prati rad Sudskog i Tužilačkog savjeta.

Danilo Mićović je uglavnom angažovan kao branilac u predmetima organizovanog kriminala pred Višim sudom u Podgorici, a jedan je od branilaca uhapšenog predsjednika Opštine Budva Mila Božovića - koji je pod sumnjom da je učestvovao u međunarodnom švercu narkotika.

Sem advokature, Mićović je angažovan i kao preduzetnik. On je suvlasnik preduzeća za nekretnine “Old taun investment” iz Budve.

Izbori u Komori, koja je strukovno tijelo, pod pažnjom javnosti su nakon što je na inicijativu dijela advokata promijenjen njen Statut, što je tadašnjem presjedniku Zdravku Begoviću omogućilo da se kandiduje i treći put.

On je tada tvrdio da je od 200 advokata samo petoro ili šestoro glasalo protiv njegovog izbora, te da je sve ura­đe­no ap­so­lut­no u skla­du sa Sta­tu­tom.

“Na­po­me­nuo bih da su advo­ka­ti vr­lo mu­dri i prag­ma­tič­ni lju­di, i da ih je te­ško pre­va­ri­ti, ta­ko da što god ko mi­slio, ja ni­sam mo­gao za so­bom po­vu­ći 200 lju­di da gla­sa­ju za me­ne. Ono što me mo­ti­vi­sa­lo da se kan­di­du­jem tre­ći put je, pri­je sve­ga, mo­ja ener­gi­ja, mo­ji sva­ko­dnev­ni kon­tak­ti sa ko­le­ga­ma i re­zul­ta­ti ko­je sam po­sti­gao u pret­hod­nim man­da­ti­ma”, rekao je tada Begović u intervjuu za list “Dan”.

Kada je u pitanju aktuelni izbor za šef Komore, koja je takođe jedan od važnih stubova pravosuđa, on je počeo 2020. kada je Skupština bila zakazana za kraj godine.

To se međutim tada nije desilo, zatim je uslijedila pandemija pa zbog restriktivnih mjera za suzbijanje koronavirusa, nije zakazivana sjednica na kojoj bi se biralo novo rukovodstvo.

“Vijesti” su u julu 2021. godine objavile da su zdravstvene vlasti odobravale održavanje izborne sjednice Advokatske komore i davale im preporuke kako da to učine, a ne prekrše epidemiološke mjere kojima se suzbija širenje koronavirusa.

Čelnici Advokatske komore to, međutim, tada nijesu učinili.

Posljednji put izbori u Komori su odloženi nakon nesreće u Osnovnom sudu, kada je jedna osoba aktivirala bombu na ulazu u sud.

Sumnja da su izbori namješteni

Prije nego je zakazana Skupština za 17. jun, Veselin Radulović je, prema informacijama “Vijesti” uputio dopis Upravnom odboru, tražeći da se okončaju izbori.

On je naveo da je odlaganje objavljivanja liste kandidata i zakazivanja izborne skupštine, kao da pasivnost oko toga većina advokata tumači kao postojanje unaprijed postignutog dogovora da se proces odugovlači dok se ne izvrši “podjela funkcija”.

Bonus video: