Da kanjon Mrtvice postane park prirode

U tu kategoriju, kako podsjećaju u nacrtu, koji je, na predlog Opštine Kolašin, obradila Agencija za zaštitu životne sredine, spadaju zaštićena područja čiji je prioritetni cilj zaštita/očuvanje određenih vrsta ili staništa

11235 pregleda 120 reakcija 7 komentar(a)
Kanjon Mrtvice, Foto: Jelena Jovanovic
Kanjon Mrtvice, Foto: Jelena Jovanovic

Nacrtom Studije zaštite, koji je na javnoj raspravi do 5. jula, predloženo je da kanjon rijeke Mrtvice sa okolinom bude park prirode (PP), na koji se primjenjuju smjernice iz IUCN-ove (Međunarodna unija za zaštitu prirode) kategorije IV za upravljanje zaštićenim područjima prirode.

U tu kategoriju, kako podsjećaju u nacrtu, koji je, na predlog Opštine Kolašin, obradila Agencija za zaštitu životne sredine, spadu zaštićena područja čiji je prioritetni cilj zaštita/očuvanje određenih vrsta ili staništa. Veliki dio područja u toj kategoriji “zahtijeva redovne, aktivne intervencije za zadovoljavanje potreba dređenih vrsta ili za održavanje staništa, ali to nije uslov za ovu kategoriju upravljanja zaštićenim područjima”.

“Zaštićeno područje kategorije IV u koju spadaju područja u kojima su zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva i njihova staništa i kojima se upravlja radi njihove zaštite. Očuvanje jedinstva tradicionalnih međudejstava prirode i čovjeka od značaja je za zaštitu, očuvanje i razvoj takvih pdoručja”, navodi se u dokumentu.

Područje koje je obrađeno u Studiji zaštite nalazi se na teritoriji opštine Kolašin, a odnosi se i na dio toka rijeke Morače.

Kanjon Mrtvice
Kanjon Mrtvicefoto: Jelena Jovanović

Mrtvica je desna pritoka Morače, duga je 20 km, teče podnožjem sjeverne i sjeveroistočne strane planine Maganik. Izvori, vrela Mrtvice nalaze se na padinama Vojinovca iznad sela Višnje, na visini od 1.650 mnm.

Kanjon Mrtvice, kako piše u nacrtu Studije, nije samo geomorfološki i hidrogeološki fenomen,”već i veoma interesantan i specifičan skup raznolikih zajednica živoga svijeta, u kojima su na poseban način integrisani fizički, hemijski i biološki sistemi”.

“Životne zajednice kanjona, izgrađene od prastarih tercijernih, glacijalnih i postglacijalnih endemičnih genetičkih sistema, najdragoceniji su živi dokumenti o evoluciji života na ovom prostoru, u Crnoj Gori i šire. Bijeli Nerini (izvori) i kanjonske litice predstavljaju reprezentativna staništa sedrenih i vodenih mahovina i drugih viših biljaka. U kanjonu rijeke Mrtvice registrovali smo 122 vrste mahovina, što predstavlja 1/5 flore mahovina Crne Gore”, konstatovano je, između ostalog u tom dokumentu.

Iako ne postoje detaljni floristički podaci o šumama na tom području, podsjećaju obrađivađi Studije, zabilježen je veći broj vrsta koje su zakonom zaštićene u Crnoj Gori. Posebnu vrijednost kanjonskoj dolini dao je čovjek, izgrađujući pješačku stazu i put u vertikalnim stijenama Mrtvičkih greda, kojim su, prvi put 70-ih godina prošlog vijeka stanovnici Veljeg Dubokog mogli doći do Međuriječja, piše u tom dokumentu.

Podaci o biodiverzitetu budućeg zaštićenog područja “kanjon rijeke Mrtvice sa okolinom” obezbijeđeni su u okviru terenskih istraživanja koji su izvršena tokom 2022. godine. U okviru istraživanog područja (slivno područje Morače do Smokovca) kanjon rijeke Mrtvice je prepoznat kao Važno biljno stanište - Important plan Area (IPA) u Crnoj Gori.

Zahtjev Agenciji za izradu Studije podnijela je, prije dvije godine, Opština Kolašin, na inicijativu nevladinih organizacija Eko-tim i TNC. U nastavku postupka, to jest, nakon što dokument prođe javnu raspravu, trebalo bi da se donese Akt o proglašenju zaštićenog područja.

Nacrtom Studije definisani su i mogući načini upravljanja PP, pa se Opštini preporučuje, pored odluke o PP da donese i Odluku o određivanju upravljača do formiranja preduzeća koji će preuzeti ulogu upravljača uz nadzor Sekretarijata za zaštitu životne.

Bonus video: