PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

Kurpejović: Pooštriće se kontrola poslodavaca pripravnika

Na taj način dobiće se, kako je ocijenila direktorica Direktorata za visoko obrazovanje, sveobuhvatnija slika o Programu i u velikoj mjeri preduprijediti problemi.
90 pregleda 6 komentar(a)
Mubera Kurpejović, Foto: Zoran Đurić
Mubera Kurpejović, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 03.09.2017. 12:16h

Sistem kontrole u okviru Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem biće pojačan i Radni tim će obilaziti poslodavce i kontrolisati uslove u kojima rade korisnici programa, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

Direktorica Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete Mubera Kurpejović navela je da je Program od velikog značaja za upoznavanje mladih sa realnim radnim okruženjem.

Kako je ocijenila, direktna korist Programa je to što je značajan broj korisnika koji su nastavili radni angažman, a indirektna se ogleda kroz mogućnost za lakše zapošljavanje nakon što su se visokoškolaci upoznali sa time na koji način funkcioniše tržište rada i stekli praktično iskustvo.

“Analiza je pokazala da su korisnici uglavnom zadovoljni sa dodijeljenim poslodavcem, da su blaogovremno potpisali Ugovor o stručnom osposobljavanju, kao i da bi više od 90 odsto korisnika ovaj Program preporučilo i narednim generacijama”, kazala je Kurpejović agenciji MINA.

Ona je saopštila da će, pri realizaciji novog Programa, sistem kontrole biti pojačan u onom segmentu gdje je to, kako smatra, najviše potrebno - stanje kod poslodavaca na terenu.

“Radni tim će, u saradnji da nadležnom inspekcijom, obilaziti poslodavce i korisnike i kontrolisati uslove u kojima rade korisnici programa i odnos poslodavaca prema njima, ali i čuti stav poslodavaca u vezi sa učinkom korisnika”, pojasnila je Kurpejović.

Na taj način dobiće se, kako je ocijenila, sveobuhvatnija slika o Programu i u velikoj mjeri preduprijediti problemi.

Iz Ministarstva prosvjete su ukazali da je u toku realizacija Programa za petu generaciju korisnika.

Oni su podsjetili da Program omogućava osobama sa stečenim visokim obrazovanjem, bez radnog iskustva, da tokom devetomjesečnog stručnog osposobljavanja steknu znanja, vještine i kompetencije za samostalno obavljanje posla i polaganje odgovarajućeg stručnog ispita.

“Prethodno sprovedena istraživanja su pokazala da Program doprinosi realizaciji ključnog cilja koji se tiče podrške mladim visokoškolcima za sticanje praktičnih znanja, zapošljavanju, kao i generalno povećanju zapošljivosti mladih”, kazali su iz Ministarstva.

Informacije koje se dobijaju kroz Program su, kako dodaju, dobar input u koncipiranju upisne politike na institucionalnom i državnom nivou.

“U okviru petog ciklusa Programa 3.274 osoba je dobilo priliku da se stručno osposobljava. Za Program 2016/2017. godine poslodavci su iskazali izuzetno veliko interesovanje, što je rezultiralo oglašavanjem 9.173 slobodna mjesta za stručno osposobljavanje, dok je ukupan broj osoba sa stečenim visokim obrazovanjem koji se prijavio za učešće u Programu 3.439”, precizirali su iz Ministarstva.

Oni su naveli da je u implementaciju Programa, kao i prethodnih godina, uključeno više Vladinih institucija - Ministarstvo prosvjete, Kabinet potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem, Ministarstvo javne uprave, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Uprava za kadrove i ustanove visokog obrazovanja.

Program se realizuje preko Portala eUprave i jedan je od najaktivnijih servisa na tom portalu.

“Prema podacima koje je dostavila Poreska uprava, a koji se odnose na prethodne četiri godine realizacije Programa (2013, 2014, 2015 i 2016. godina), od 14.252 korisnika Programa 6.865 korisnika je nastavilo radni angažman i nalazi se na evidenciji Poreske uprave kao lica za koja se uplaćuju porezi, prirezi i doprinosi. Precizno 48 odsto korisnika je nastavilo da radi kod poslodavaca kod kojih su se osposobljavali ili drugih”, saopšteno je iz Ministarstva.

Kako se navodi, od ukupnog broja angažovanih njih 2.447, odnosno 35,64 odsto korisnika je angažovano u javnom sektoru.

U privatnom sektoru radno je angažovano 4.418 korisnika, odnosno 64,35 odsto u odnosu na ukupan broj lica angažovanih u javnom i privatnom sektoru.

Radi praćenja realizacije Programa periodično su sprovođene ankete korisnika i poslodavaca o Programu,elektronskim putem i na osnovu prethodno pripremljenih upitnika .

Analize rezultata ankete su, kako su rekli iz Ministarstva, pružale dodatne informacije o realizaciji Programa i smjernice za buduće unapređenje sistema njegovog funkcionisanja.

Oni su naveli da su ankete pokazale da je većina korisnika dobila poslodavca kao svoju prvu preferencu.

“Prema podacima Zavoda za zapošljavanje u 2013. godini zaposlilo se 2.383 osoba, 2014. godine 3.221, 2015. godine 3.420 i 2016. godine 3.774 osoba sa kvalifikacijom visokog obrazovanja, što govori o blagom porastu zapošljavanja visokoškolaca od kada se implementira Program”, saopšteno je iz Ministarstva.