CGO: Pitanja rodne ravnopravnosti ostala na margini izbornih kampanja

Uljarević je, na konferenciji „Rodna ravnopravnost i mediji u izbornoj kampanji“ koju je CGO organizovao uz podršku Vlade Njemačke, istakla da se procenat žena na izbornim listama uglavnom kretao oko zakonskog minimuma

3278 pregleda 14 komentar(a)
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje, Foto: CGO
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje, Foto: CGO

Pitanja rodne ravnopravnosti ostala su na margini i u kampanji za parlamentarne izborea, kako u programima, tako i u narativima izbornih listi, kazala je izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje (CGO) Daliborka Uljarević.

Uljarević je, na konferenciji „Rodna ravnopravnost i mediji u izbornoj kampanji“ koju je CGO organizovao uz podršku Vlade Njemačke, istakla da se procenat žena na izbornim listama uglavnom kretao oko zakonskog minimuma.

Ona je rekla i da je medijski monitoring parlamentarnih izbora, koji je CGO sproveo uz stručnu podršku agencije Arhimed, potvrdio snažnu podijeljenost na crnogorskoj medijskoj sceni, sa primjetnim navijačkim, umjesto izbalansiranim izvještavanjem.

"Važno je raditi na podsticajnom okruženju u kojem će se glas žena jače i jasnije čuti, i u kojem neće biti „staklenih plafona“ za žensku političku participaciju”, istakla je Uljarević.

Kako je navela, rodno osjetljivi stereotipi moraju biti svakodnevno suzbijani, posebno kroz političke partije i izborne procese.

"Kvote nijesu dovoljne, što pokazuje i novi sastav Skupštine, koji će na konstitutivnoj sjednici imati svega 21 odsto žena”, ocijenila je Uljarević.

Ona je istakla značaj kontinuirane edukacije i jačanja kapaciteta različitih aktera, kako bi se mijenjala svijest o tom pitanju.

Prema riječima Uljarević, eliminisanje uvrijedljivog i diskriminišućeg jezika kroz medijsko izvještavanje predstavlja imperativ.

"Crna Gora mora biti društvo jednakih šansi, a one koji to ograničavaju moramo kao takve i označiti – kako kroz prozivanje, javno sramoćenje, ali i procesuiranje gdje god za to postoje elementi”, poručila je Uljarević.

Ambasador Njemačke Peter Felten kazao je da su žene u Crnoj Gori na određenim ključnim pozicijama, ali da to ne daje kompletnu sliku i da one nijesu dovoljno zastupljene na rukovodećim mjestima.

To, prema njegovim riječima, predstavlja širi, globalni problem.

"Jako malo žena će predstavljati građane nakon ovih parlamentarnih izbora, što vidimo i po najavljenom konstitutivnom sazivu Skupštinu. Treba naglasiti da je cijena koju plaćaju žene za visoke pozicije veća od one koju plaćaju muškarci“, kazao je Felten.

On je ocijenio da se, za postizanje većeg angažovanja žena, mora više ulagati u obrazovanje, koje neće biti zasnovano na činjenicama, već i na vrijednostima i pravima.

Felten je rekao da je Njemačka usvojila feminističku vanjsku politiku koja, kao sintagma, nekima zvuči opasno, ali zapravo ide ka prostom cilju – istinskom radu na rodnoj perspektivi.

"Iako kod nas imamo sve više žena na rukovodećim mjestima, pitanja podjele poslova koja su važila ranije, a koja se vezuju za pol, ipak treba dalje sistematski rješavati“, zaključio je Felten.

U saopštenju CGO-a se navodi da je danas predstavljen i medijski monitoring parlamentarnih izbora, odnosno kvalitativno i kvantitativno istraživanje od 11. maja do 9. juna, obuhvatio deset televizija, tri dnevna lista i 12 portala.

Kako su kazali, opšte karakteristike predizborne kampanje bile su izrazito veliki broj objava u medijima, odnosno 9.861.

"To je u skladu sa velikim brojem izbornih ponuda, dominantne teme korupcija, kriminal, vladavina prava, zatim opšta politička pitanja, pa ona iz oblasti ekonomije, dok je pitanje rodne ravnopravnosti bilo slabo zastupljeno”, rekli su iz CGO-a.

Koordinator za razvoj u CGO-u Damir Nikočević, predstavljajući nalaze monitoringa, istakao je da je najveći broj objava bio na portalima - sa 80 odsto.

"U broju objava po kategoriji medija, među televizijama u vrhu su TV Vijesti, među štampanim medijima Dan, dok je od portala najviše objava imao je Gradski.me”, naveo je Nikočević.

On je rekao da su najčešće pominjane liste u medijima DPS koalicija - 3.222, Pokret Evropa sad koalicija – 2691 i Pokret URA – 1972, dok su partije manjinskih naroda imale najmanju zastupljenost u medijima.

"Dobijeni podaci jasno ukazuju na ono što je uočeno tokom predizborne kampanje, odnosno na činjenicu da se glavna politička polemika vodila među nekoliko političkih subjekata”, kazao je Nikočević.

On je naveo da je takozvana napadačka kampanja u najvećem obimu uočena kod medijskih istupanja nekoliko vodećih političkih subjekata, odnosno DPS koalicije, PES koalicije, bivšeg Demokratskog fronta, Građanskog pokreta URA, Demokraske Crne Gore.

Prema riječima Nikočevića, generalni je utisak da DPS nije više jedna politička partija koja trpi negativne kritike od ostalih političkih subjekata.

"Već je takvih političkih subjekata više, prvenstveno PES, koji je bio izložen izraženoj negativnoj kampanji, i generalno i dodatno vezano za slučaj Do Kvon”, dodao je Nikočević.

Saradnica na programima u CGO-u Milica Zindović pojasnila je da je monitoring tim, kao posebnu oblast, imao analizu pitanja participacije žena u politici, prava žena, političkog i ekonomskog osnaživanja, kao i nasilja nad ženama, a koje su, prema njenim riječima, bile nisko zastupljene.

"Pitanja rodne ravnopravnosti i u kampanji za ove parlamentarne izbore bila su na margini, sa svega dva odsto objava koje su se ticale rodne ravnopravnosti. Takođe, u tom malom ukupnom narativu, samo tri odsto medijskih objava tokom kampanje za parlamentarne izbore stvarale su pozitivnu sliku o ženama”, istakla je Zindović.

Ona je dodala da je muški glas u medijskim objavama bio više od šest puta zastupljeniji od ženskog.

"Muški glas kao dominantan se pojavljuje u 64 odsto objava, u odnosu na 11 odsto u kojima dominira ženski”, kazala je Zindović.

Ona je navela da je tokom kampanje za parlamentarne izbore, analizirano ukupno 655 pojedinačnih bilborda iz 21 opštine, kao i da je najviše bilborda imala lista „Aleksa i Dritan – Hrabro se broji“ - 27.3 odsto, odnosno 179 bilborda.

Kako je navela Zindović, slijedi „Zajedno za budućnost koja ti pripada – Danijel Živković“ sa 20.3 odsto ili 132 bilborda, dok je na trećem mjestu Pokret Evropa sad (PES) sa 17.4 odsto ili 114 bilborda.

Prema njenim riječima, na čak 81,4 odsto bilboda nije bilo nijedne ženske figure.

"Istraživanje je obuhvatilo i 220 političkih spotova u uzorkovanom periodu. U čak 56,4 odsto spotova žene su prisutne, ali bez glasa, a uloge u spotovima najčešće su bile stereotipne - žene koje pričaju o majčinstvu, a muškarci o diplomatiji i razvoju”, navela je Zindović.

Ona je rekla da su suprotan primjer bili bi spotovi koalicije “Mi možemo” u kojima su žene prikazane na inžinjerskim i tradicionalno muškim poslovima.

Zindović je kazala da je CGO monitoring tim zabilježio tek oko jedan odsto praćenog sadržaja na društenim mrežama koji je tokom kampanje za parlamentarne izbore u fokusu imao pitanja rodne ravnopravnosti.

"U odnosu na raniji period, uočen je manji broj mizoginih komentara, što se može pripisati činjenici da je samo jedna žena bila nositeljka liste, ali i da žene generalno nijesu bile vodeća lica kampanja”, pojasila je Zindović.

Ona je rekla da je zabilježen i znatan broj pozitivnih komentara ispod postova na društvenim mrežama, što govori o postepenom sazrijevanju i povećanom razumijevanju generalne javnosti o neophodnosti afirmacije ženske političke participacije.

Konferencija je projekta „Rodna ravnopravnost i mediji u izbornoj kampanji“ dio je projekta „SPINoFACT 7 – Medijski monitoring parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2023. sa fokusom na rodnu perspektivu”, koji CGO sprovodi uz podršku Vlade Njemačke.

Bonus video: