Liješević dobila spor, direktor TO Budva nezakonito izabran

Po tužbi bivše direktorice Turističke organizacije Budva Maje Liješević donijeta odluka da je bez pravnog osnova u maju 2022. godine eliminisana iz trke za čelnu poziciju

31610 pregleda 18 komentar(a)
Maja Liješević, Foto: TO Budva
Maja Liješević, Foto: TO Budva

Osnovni sud na Cetinju donio je presudu kojom je poništena kao nezakonita odluka Turističke organizacije Budva kada su u maju 2022. godine za direktora te organizacije imenovali politikologa Nemanju Kuljaču.

Presuda je donijeta po tužbi nekadašnje direktorice TO Budva Maje Liješević, koja je preko advokata Siniše Gazivode uložila žalbu na odluku Izvršnog odbora TO Budva koja je, kako piše u presudi, bez pravnog osnova eliminisala iz trke na konkursu za čelnu poziciju turističke organizacije.

Odluku je donijela sutkinja Jelena Jablan 17. jula, a u narednih 15 dana ostavljen je rok za žalbe Višem sudu u Podgorici.

Liješević je u drugom parničnom predmetu u martu ove godine u prvostepenom postupku dobila spor protiv nekadašnje firme, a Osnovni sud u Kotoru naložio je da ona mora da bude vraćena u najbogatiju lokalnu turističku organizaciju na mjesto koje odgovara njenoj stručnoj spremi.

Bivša direktorica TO Budva smijenjena je 9. novembra 2021. godine u jeku političkog rata na relaciji Demokrate - Demokratski front, jer je prema političkom sporazumu to mjesto pripalo kadrovima Demokrata. Ona je u više navrata saopštavala da partijski nije angažovana. Izvršni odbor je tada razriješio, kako je navedeno, navodno zbog teže povrede radne dužnosti jer je pripremila i javnosti predstavila novogodišnji program ispred zidina Staroga grada što je tada osudio i nekadašnji predsjednik Skupštine TO Budve Marko Carević.

Pola godine nakon smjene, Liješević se prijavila na konkurs TO Budva za direktora, ali je izbačena iz konkursnog nadmetanja.

“U obrazloženju pobijane odluke navodi se da je jedini kandidat koji ispunjava uslove Nemanja Kuljača, budući da je kandidatkinja Maja Liješević razriješena sa funkcije direktora TO Budva zbog nesavjesnog poslovanja, odnosno grubih povreda radne obaveze. Međutim, nije naveden pravni osnov po kom je tužilja na ovaj način diskvalifikovana, niti takav pravni osnov postoji. Takođe, netačno je da tužilja ne ispunjava opšte i posebne uslove javnog konkursa. Konačno, ukazuje se da je tužilja ranije smijenjena sa dužnosti direktorice u nezakonitom i netransparentnom postupku, bez realno date mogućnosti da se izjasni o razlozima za razrješenje zbog čega se pred Osnovnim sudom u Kotoru vodi sudski postupak”, piše u presudi.

Advokat Gazivoda, koji zastupa Liješević, u završnom izlaganju naveo je da je “već na prvi pogled - kada se vide biografije jasno da je ona značajno kvalifikovanija od kandidata koji je izabran”.

“Pa je zbog toga očigledno arbitrarnom i nezakonitom odlukom isključena iz postupka izbora. Ove navode potvrđuje i činjenica da je isti Izvršni odbor prethodno izmijenio Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta za poziciju direktora jer kandidat koji je izabran očigledno nije ispunjavao uslove za direktora pa je zbog toga trebalo izmijeniti Pravilnik i nezakonito eliminisati konkurenciju kako bi se stvarili uslovi da se taj kandidat izabere”, naveo je Gazivoda.

Sud je ocijenio i da su navodi tužene TO Budva da je Liješević prije tužbe morala da podnese predlog Agenciji za mirno rješavanje spora “bez pravnog osnova jer ona nije zaposlena u TO već samo kandidat koji se prijavio na konkurs za izbor direktora”.

Bonus video: