Brine li Centar za socijalni rad o tome ko brine o djeci - utvrđeni brojni propusti u sistemu hraniteljstva

Inspektori utvrdili da je podgorički Centar za socijalni rad izdavao dozvole i hraniteljima koji nisu ispunjavali uslove. Od Ministarstva rada i socijalnog staranja je zatraženo da utvrdi odgovornost nadležnih u Podgorici, a Centru da otkloni nepravilnosti

35651 pregleda 209 reakcija 22 komentar(a)
Centar za socijalni rad Podgorica, Foto: Luka Zekovic
Centar za socijalni rad Podgorica, Foto: Luka Zekovic

Podgorički Centar za socijalni rad za dva hranitelja izdao je licence za tu uslugu iako nisu ispunjavali uslove.

Jedan od njih u isto vrijeme imao je na smještaju više od dozvoljenog broja djece.

Iako jedno dijete nije kod tog hranitelja još od početka godine, Centar mjesecima nakon toga nije donio i rješenje kojim se taj smještaj prekida.

To su, pored ostalog, “Vijestima” kazali iz Uprave za inspekcijske poslove (UIP) na pitanja o nadzoru hranitelja o kojima je redakcija pisala protekle dvije sedmice.

Iz izvještaja proizilazi i da su, u vrijeme kad je podgoričkoj policiji prijavljeno nasilje kod hranitelja S. R. i R. R., te osobe mjesecima prije toga bile bez licence za pružanje te usluge.

Nakon nadzora, inspekcija je Ministarstvu rada i socijalnog staranja, kao osnivaču Centra za socijalni rad Podgorica, uputila zahtjev za iniciranje postupka za utvrđivanje odgovornosti, a podgoričkom Centru naložila da ispravi nepravilnosti. Iz CSR Podgorica na čijem je čelu Marija Popović, juče su “Vijestima” kazali da će “postupiti u skladu sa onim što je ukazano u nalazu, u predviđenom roku”. Iz resora Admira Adrovića nisu odgovorili na pitanja.

Prijavljivani za nasilje

“Vijesti” su inspekciji pitanja o dva hranitelja od kojih su djeca izmještena nakon prijave nasilja prvi put uputile 18. jula.

Za jedan slučaj, S. R. iz Podgorice, podgoričko Osnovno državno tužilaštvo (ODT) nedavno je formiralo predmet zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici. Kako su kazali, održano je i saslušanje.

U drugom slučaju, protiv B. V., takođe iz Podgorice, iz Višeg državnog tužilaštva redakciji su kazali da “nema osnovane sumnje da je prijavljeni B. V., ili bilo koje drugo lice izvršilo bilo koje krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti” na štetu maloljetnice koja je hranitelja prijavila za seksualno uznemiravanje.

Inspektor socijalne i dječje zaštite, u toku nadzora kod R. R. (saslušavana osoba S. R. je partner, prim. aut.) i B. V., kako su rekli “Vijestima” iz UIP, uz nepravilnosti, ustanovio je da su njima licence za hraniteljstvo date suprotno članu 21 Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje usluga porodičnog smještaja-hraniteljstva i porodičnog smještaja. Taj član odnosi se na ispunjenost uslova za pružanje usluge.

Inspekcijski nadzor, kako su kazali, izvršen je 24. jula.

Na spisku i hranitelji bez licence

Za hranitelja R.R. utvrđeno je da na dan vršenja kontrole “ne pruža uslugu porodičnog smještaja-hraniteljstva, kao i da nema korisnika koji su rješenjem CSR smješteni kod istog”, a “uvidom u dosije R.R utvrđeno je da je imenovanom licenca za pružanje usluge porodičnog smještaja-hraniteljstva bila izdata suprotno članu 21 Pravilnika”, navodi se, pored ostalog, u izvještaju inspektora.

Dodaje se i da je podgorički CSR osobi R. R. izdala licencu 29. novembra 2018, da je licenca obnovljena dvije godine kasnije, 26. novembra 2020, “a nakon isteka više nije produžena”.

Licenca za hraniteljstvo izdaje se na period dvije godine. Nasilje kod tog hranitelja na štetu maloljetnih J. R. i F. R. prijavljeno je u aprilu. To znači da su se djeca nalazila kod osoba koje u trenutku nasilja nemaju licencu za pružanje usluge hraniteljstva.

“Vijesti” su se više puta kod nadležnog CSR interesovale za status R. R. i S. R. Iz podgoričkog Centra nisu odgovarali redakciji i nisu komentarisali ni navode tužioca, kad je protiv hranitelja formiran predmet, ni kada je lice kojem su dali licencu za hraniteljstvo saslušano.

Iz inspekcije su o slučaju hranitelja R. R. kazali i da je, uvidom u priloženu dokumentaciju, konstatovano da se u njoj nalazi i uvjerenje Ministarstva pravde:

“Iz kojeg se utvrđuje da je imenovani bio uslovno osuđen u dužini trajanja tri mjeseca - uslovna dužina trajanja dvije godine, od strane Osnovnog suda u Podgorici, zbog nanošenja lakih tjelesnih povreda prema Krivičnom zakoniku. Presuda je postala pravosnažna 9. 2. 2010”, navodi inspektor i dodaje da je pravilnikom za hranitelje, pored ostalog, predviđeno da podnosilac nadležnom CSR prilaže i dokaz da se protiv njega “ne vodi istraga, nije podignuta optužnica”.

Centar za socijalni rad Podgorica
Centar za socijalni rad Podgoricafoto: Luka Zeković

“Odnosno nisu pravnosnažno osuđivani za krivično djelo iz grupe krivičnih djela protiv života i tijela, protiv polne slobode, protiv braka i porodice, kao i za krivično djelo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, neovlašćeno držanje opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga. U Krivičnom zakoniku Crne Gore precizirana su krivična djela protiv života i tijela, gdje između ostalih spadaju i lake tjelesne povrede propisane članom 152”, piše u nalazu inspektora.

Inspektor nije zatekao jedno dijete

I u drugom slučaju, za hranitelja B. V. inspektorje utvrdio da nije ispunjavao uslove, “imenovani uz zahtjev za pružanje usluge porodičnog smještaja-hraniteljstva nije dostavio dokaz o radnom odnosu i mjesečnim prihodima”.

“Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da se u periodu od 30. 9. 2022. do 4. 1. 2023, na porodičnom smještaju-hraniteljstvu kod pružaoca usluge B. V. nalazilo ukupno pet korisnika... što je sve suprotno članu 11 stav 1 Pravilnika... a u vezi sa članom 167 stav 1 Porodičnog zakona”, piše u odgovoru redakciji.

Pravilnik govori o načinu određivanja broja korisnika, a u Porodičnom zakonu, u navedenom članu, piše da se u drugu porodicu može smjestiti “najviše troje djece, odnosno dvoje djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju”.

“S tim da ukupan broj djece koja žive u porodici hranitelja ne može biti veći od četiri djeteta. Izuzetno, kada je to u interesu djece, u hraniteljsku porodicu može biti smješteno više djece, i to kada se smještaju u porodicu srodnika ili kada se smještaju braća i sestre”, piše u zakonu.

Na dan inspekcijskog nadzora, dodaje se u izvještaju, “pravo na uslugu porodičnog smještaja-hraniteljstva kod B. V. kao pružaoca usluge, priznato za ukupno tri korisnika - od kojih se dva nalaze na smještaju”. Utvrđeno je i da je, po rješenju podgoričkog CSR maloljetnom licu M. B. obezbijeđen standardni porodični smještaj-hraniteljstvo kod B. V. počev od 2. 12. 2022. ali je taj status na dan nadzora i dalje aktivan.

“Uprkos činjenici da se dijete ne nalazi na porodičnom smještaju-hraniteljstvu kod B. V. od 3. 1. 2023, već je vraćeno u svoju porodicu”, piše u izvještaju inspektora.

Zahtjevi inspekcije

Podgoričkom CSR dato je sedam dana da izvrši procjenu podobnosti hranitelja B. V., da u kontekstu ispunjenosti propisanih uslova preispita njegovu licencu, da donese rješenje o prekidu prava na uslugu smještaja na uslugu porodičnog smještaja-hraniteljstva.

Podgorički CSR takođe, kako je naloženo, treba da odgovori na zahtjev za produžetak licence za hraniteljstvo koju je podnio R. R.

U prošloj godini, kako su nedavno “Vijestima” kazali iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, licencu za porodični smještaj-hraniteljstvo imale su 323 osobe. Od toga, 319 je srodničkih hranitelja.

Na evidenciji podgoričkog Centra, na dan 4. jula bilo je 115 osoba sa licencom za pružanje te usluge. Iz resora rada i socijalnog staranja rekli su ranije i da je “dobra procjena i selekcija potencijalnih hranitelja razlog što u toku pružanja ove usluge, mali broj hranitelja izgubi licencu”.

Prema zakonu, porodica, odnosno hranitelj kod kojeg je dijete smješteno ima pravo na naknadu u iznosu 350 eura.

Kada je dijete na povremenom ili urgentnom smještaju, naknada troškova preračunava se po dnevnim troškovima i isplaćuje hraniteljima prema broju dana provedenih u hraniteljskoj porodici. U slučaju urgentnog hraniteljstva, hranitelji dobijaju naknadu za rad i za vrijeme čekanja, kada nemaju dijete na smještaju, najduže mjesec dana od posljednjeg smještaja.

Za dijete na hraniteljstvu ostvaruju se i druga prava, pored ostalog, dječiji dodatak, materijalno obezbjeđenje, naknada za novorođeno dijete, kad je na smještaju beba, te dodatak za njegu i pomoć, lična invalidnina, za djecu koja ostvaruju ta prava.

Policija reagovala nakon pitanja “Vijesti”

Iz nalaza inspektora socijalne i dječje zaštite proizilazi da je podgorička policija prijavu nasilja protiv hranitelja S. R. iz aprila ODT-u podnijela tek po upitu redakcije o tom slučaju 9. jula. “Vijesti” su pitanja uputile dva dana ranije, 7. jula.

Prema nalazu inspekcije, podgorički CSR tražio je prije toga od podgoričkog tužilaštva informaciju o R. R.

ODT Podgorica je, kako se navodi, dopisom od 2. juna 2023, na njihov zahtjev, obavijestilo CSR Podgorica da protiv R. R. i S. R. pred tim Tužilaštvom, u posljednjih pet godina, nije vođen postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, a koje je iz nadležnosti Tužilaštva, “pa samim tim ni postupak zbog evenutalnog porodičnog nasilja prema mldb. J. R. i F. R.”

“Uvidom u obavještenje Uprave policije, Regionalnog centra bezbjednosti ‘Centar’ od 11. 7. 2023, konstatovano je da su dana 9. 7. 2023. policijski službenici OB Podgorica, Jedinica kriminalističke policije za suzbijanje nasilja u porodici podnijeli ODT-u u Podgorici krivičnu prijavu protiv lica R. S., zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici na štetu djeteta F.R.”, navodi se i izvještaju inspektora.

Dodaje se i da je podgorički Centar maloljetnike F. R. i J. R. zbrinuo kod drugog hranitelja.

Za drugog hranitelja, B. V., protiv kojeg je prijava podnijeta početkom januara, jedinica kriminalističke policije za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata, kako se navodi, o tome je obavijestila dežurnog tužioca VDT u Podgorici Radmilu Gačević, koja se nakon uvida u spise predmeta izjasnila da u navedenom nema elemenata krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti.

Prema nalazu inspektora dječije i socijalne zaštite, CSR Podgorica je 29. januara donio rješenje kojim se kod B. V. smještaj za maloljetnu osobu koja je podnijela prijavu prekida 4. januara. Rješenjem istog Centra, dijete je u u Bijelu izmješteno 8. januara.

Iz UP nikad nisu dostavili odgovore “Vijestima” o prijavama protiv hranitelja.

Bonus video: