REAGOVANJE ATLAS GRUPE DUŠKA KNEŽEVIĆA

Podnijećemo novi zahtjev za rušenje u Pržnu

Poslovni dogovor Opštine Budva i Atlas Grupe je kvalitetan i značajan posao za obje strane, piše u reagovanju
86 pregleda 0 komentar(a)
centar, Pržno, Foto: Vuk Lajović
centar, Pržno, Foto: Vuk Lajović
Ažurirano: 03.02.2019. 21:11h

Opština Budva nije prenijela pravo svojine, već je parcelu u Pržnom uložila u cilju realizacije zajedničkog projekta sa Atlas Grupom.

To piše u reagovanju iz Atlas grupe na tekst objavljen u ponedjeljak pod naslovom “Opština ne da Kneževiću dozvolu”, koje “Vijesti objavljuju integralno:

“Nepricizne i netačne informacije sadržane u tekstu povod su da se oglasimo kako se ne bi ponavljale. Atlas invest namjerava da izgradi apartmansko-poslovni objekat sa posebnim garažama na lokaciji UP 45 u zahvatu DUP-a Pržno - Podličak, po principu zajedničkog ulaganja sa Opštinom Budva.

Realizovanim projektom Opština Budva bi u novoizgrađenom objektu stekla pravo svojine na dva poslovna prostora, ukupne površine 564 m2 i 100 parking mjesta, na nivou -2 i -3. U cilju realizacije zajedničke izgradnje i započinjanja poslovne saradnje u obostranom interesu, Opština Budva je 2015. godine donijela Odluku o prenosu prava na nepokretnostima radi formiranja urbanističke parcele. Tom odlukom Opština Budva ulaže nepokretnost u cilju zajedničke realizacije projekta, a ne prenosi pravo svojine na Atlas Grupu, odnosno njene članice, kako se često objavljuje u medijima. Opština Budva ulaže i naknadu za komunalno opremanje postojeće lokacije.

Pri tom se Opština Budva na nepokretnostima koje ulaže vodi kao nosilac prava korišćenja, odnosno svojine u listu nepokretnosti. Činjenica je da se na istim katastarskim parcelama nalaze objekti u kojime Atlas Grupa, sa povezanim licima, ima ukupno oko 1400 m2 etažnog vlasništva. U skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima 'na urbanističkoj parceli, vlasnici posebnih djelova imaju zajedničku nedjeljivu svojinu'. Kako Atlas Grupa posjeduje znatan dio vlasništva na posebnim djelovima, jasno je da površina zemljišta na kome je upisano pravo korišćenja Opštine Budva ne predstavlja faktičko stanje njihovog vlasništva na ovoj lokaciji, već je pravo vlasništva Opštine na istoj ograničeno pravima etažnih vlasnika koje posjeduju pravo svojine na posebnim djelovima, a time i na zemljištu na istoj lokaciji.

Ističemo da je poslovni dogovor Opštine Budva i Atlas Grupe kvalitetan i značajan posao za obje strane. Takav stav je više puta predočen i predstavljen kako od strane prošle, tako i od strane sadašnje uprave Opštine Budva.

Atlas Invest će, u skladu sa zahtjevima Sekretarijata za urbanizam Opštine Budva, u skorom periodu upodobiti i kompletirati dokumentaciju.

Nakon toga,  podnijećemo  novi zahtjev Opstini Budva, sa kompletiranom dokumentacijom po istom predmetu, a u cilju obezbjeđivanja odobrenja za rušenje postojećih objekata na predmetnoj lokaciji”.

Preporučujemo za Vas