Tužilac još „kopa” po arheološkom nalazištu

U fazi izviđaja devastacija arheološkog nalazišta u Bijedićima kod Bijelog Polja

12432 pregleda 0 komentar(a)
Koncesionar presjekao nalazište na pola, Foto: Jadranka Ćetković
Koncesionar presjekao nalazište na pola, Foto: Jadranka Ćetković

Postupak povodom prijave mještana Bijedića protiv izgradnje kamenoloma na poznatom arheološkom nalazištu starom šet i po hiljada godina u tom bjelopoljskom mjestu u fazi je izviđaja, navode u odgovoru “Vijestima” iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Bijelom Polju.

“Postupajući tužilac je službenicima Uprave policije naložio prikupljanje obavještenja i drugih dokaza, nakon čega će se donijeti odluka o eventualnom pokretanju krivičnog ili prekršajnog postupka”, navode iz ODT-a.

Mještani Bijedića ranije su podnijeli krivičnu prijavu protiv investitora kamenoloma u Bijedićima Šućra Šula Omerovića i firme “Elas”, zbog devastacije arheološkog nalazišta iz neolita.

Najavili su blokadu magistralnog puta i zgrade Opštine Bijelo Polje, ukoliko Ministarstvo kapitalnih investicija u najkraćem roku ne raskine ugovor sa tom kompanijom koja je započela izgradnju kamenoloma...

Kako je ranije “Vijestima” potvrdio arheolog Predrag Lutovac, firma “Elas” je izvođenjem radova presjekla arheološko nalazište, nakon čega je Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela rješenje o zabrani i prekidu radova na lokalitetu, do kraja istraživanja.

Predstavnik građanske inicijative “Zaštitimo Bijediće” Krsto Tvrdišić, kazao da parcela preko koje je firma “Elas” prošla mašinama i pravila put, uopšte nije ona za koju je dobio koncesiju za kamenolom.

Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju pokrenulo je izviđajni postupak u slučaju krivične prijave mještana Bijedića protiv firme 'Elas', koja je prilikom izgradnje pristupnog puta prema kamenolomu presjekla arheološko nalazište"...

U izvještaju Rudarske inspekcije, u koji su “Vijesti” imale uvid, navodi se da je tokom maja obavljen inspekcijski nadzor kod privrednog društva “Elas”, na osnovu podnesšene inicijative za vršenje inspekcijskog nadzora, podsjećajući da je ‘koncesiju na detaljna geološka istraživanja i eksloataciju kamena” na eksploatacionom prostoru Ober u Bijedićima, d.o.o. “Elas” dobila tokom 2022. godine.

“Izlaskom na lice mjesta utvrđeno je da firma ‘Elas’ nije ušla u dio istražno eksploatacionog polja namijenjenog za probnu eksploataciju, za koju posjeduje saglasnost nadležnog organa, već da je isto započelo sa izradom šumskog puta kroz parcelu 541/1, u KO Pećarska, koje je po namjeni šuma. Na dijelu šumskog puta zatečen je bager, koji nije bio u radu i koji na sebi nije imao utovarnu kašiku. S obzorom na to da je izrada probno-eksploatacione etaže projektovana na udaljenosti 150-200 metara od mjesta gdje je privredno društvo stalo sa pravljenjem šumskog puta, ovdje se ne može biti govora o izvođenju radova, već o nadležnosti inspekcije za šumarstvo, a shodno ingerencijama Zakona o šumama”, navodi u svom izvještaju rudarski inspektor Draško Marković, dodajući da je inicijativa građana proslijeđena šumarskoj inspekciji na dalje postupanje, koja je nadležna za taj problem.

Iz Centra za konzervaciju i arheologiju, kazali su da su radovi na istraživanju započeti 25. juna, prekinuti su zbog obaveza na drugim istraživanjima, ali da su nastavljeni 3. avgusta, navodeći da je rijetkost da se u Crnoj Gori istražuje nalazište iz neolita, zbog čega je lokalitet Trnje u Bijedićima od posebnog značaja.

“Do sada su postavljene tri istraživačne sonde na oko 40 kvadratnih metara,” kazao je pomoćnik direktora Centra za konzervaciju i arheologiju i šef sektora za arheologiju Mile Baković, podsjećajući da je prilikom izgradnje puta za potrebe kamenoloma došlo do devastacije arheološkog nalazišta, zbog čega su i pokrenuta istraživanja”.

Mještani su u izjavi Vijestima naveli da su ogorčeni nakon saznanja da je firma “Elas” finansirala istraživanje, iako je već uništila dio nalazišta.

25. juna započeti su radovi na istraživanju, ali su potom prekinuti zbog obaveza na drugim istraživanjima. Nastavljeni su 3. avgusta. Iz Centra za konzervaciju i arheologiju, kazali su da je rijetkost da se u Crnoj Gori istražuje nalazište iz neolita, zbog čega je lokalitet Trnje u Bijedićima od posebnog značaja

Baković je kazao da je istraživanje sprovodi Centar za arheološka istraživanja, da je tačno da ta firma “Elas” finansira istraživanje, što je shodno članu 88. Zakona o zaštiti kulturnih dobara, ali da još ne zna o kojem iznosu novca se radi.

Nakon tvrdnji mještana da su mašine “Elasa” radile i nakon zabrane radova, Baković je objasnio:

“Mašine ‘Elas’a su radile samo jedan dan za naše potrebe istraživanja i mašine ne rade od momenta kada je donesena zabrana, već sve poslove obavlja Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore”.

Tvdišić je podsjetio da je koncesionar, uprkos upozorenju, napravio put kroz arheološko nalazište, odvezao ogromne količine materijala sa parcela koje nisu pod koncesijom.

“Mještani Bijedića su ogorčeni na institucije koje su ih dovele u ovu situaciju. Nijedan posao oko davanja koncesije nije urađen kako treba i transparentno. Nisu održane javne rasprave, i ako jesu mještani nisu upoznati sa tim. Nije urađen ekološki elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu. Mještani neće pristati na dalju devastaciju i neće pristati na raseljavanje sa ovog područja”, kazao je Tvrdišić, dodajući da se mještani primorani da nastave sa blokadama.

Bonus video: