RV: Moraćemo zaustaviti distribuciju vode primorju, članovi komisije u konfliktu interesa

U Regionalnom vodovodu očekuju da Uprava za vode u najkraćem roku donese Rješenje o zonama sanitarne zaštite izvorišta "Boljesestra". "Iskreno se nadamo da je interes Crne Gore značajniji od profita pojedinaca i građevinske mafije", kazali su iz tog preduzeća

18236 pregleda 11 komentar(a)
Foto: Regionalni vodovod Crnogorsko primorje
Foto: Regionalni vodovod Crnogorsko primorje

Regionalni vodovod (RV) Crnogorsko primorje saopštio je da će 26. decembra morati da zaustave distribuciju vode primorju, jer je, kako su naveli, blokirano na duže vrijeme izdavanje Rješenja o sanitarnim zonama zaštite izvorišta "Boljesestra". U suprotnom, kako su kazali, mogu odgovarati za nelegalnu distribuciju vode.

Kazali su da su neprijatno iznenađeni što je odbijeno davanje saglasnosti o zonama sanitarne zaštite tog izvorišta i pozvali Upravu za vode da se rješenje donese u najkraćem roku.

Tvrde, između ostalog, i da je komisija koju je formirala Uprava za vode sačinjena "od jednog broja lica koji se intenzivno bore za nastavak nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska koja donosi milionsku dobit njenim izvršiocima", odnosno, da je time Uprava za vode formirala komisiju čiji su članovi u konfliktu interesa.

"Da li ćemo nakon neargumentovanog i tendecioznog odbijanja komisije koju je formirala Uprava za vode da da saglasnost o zonama sanitarne zaštite izvorišta 'Boljesestra' ponovo biti u raljama nelegalnih eksploatatora šljunka i pijeska, vrijeme će brzo pokazati. Odbor direktora DOO 'Regionalni vodovod Crnogorsko primorje' je jednoglasno donio odluku da se prihvataju odgovori ekspertskog tima kompanije Geoprojekt DOO na Izvještaj stručnog tima o Glavnom projektu o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorište 'Boljesestra' Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje, koji je dobio od Uprave za vode. Vjerujemo da je svima jasno koliko je pitanje utvrđivanja zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta 'Boljesestra' za naše Društvo važno, budući da ono predstavlja jedan od osnovnih preduslova za pribavljanje vodne dozvole i za obavljanje naše osnovne djelatnosti – obezbjeđivanja urednog vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja. Naglašavamo da smo neprijatno iznenađeni stavom Uprave za vode i stručnog tima koji je predmetni izvještaj sačinio, a kojim se gotovo u potpunosti osporavaju opsežna istraživanja na kojima je dostavljeni Glavni projekat o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorište 'Boljesestra' utemeljen", saopštio je RV.

Smatraju da je posebno diskutabilan dio izvještaja u kojem se navodi da se, "na osnovu priloženih podataka o kvalitetu voda" rijeka Morače i Cijevne i izvora Boljesestra, može "sa sigurnošću konstatovati da ne postoji veza između njih“.

"Dakle, ovim se u potpunosti negira povezanost između drastičnog sniženja kota korita rijeke Morače koje je, zapravo, dovelo do smanjenja vodostaja, koji je, opet, praćen drastičnim padom izdašnosti izvorišta 'Boljesestra'. Na ovaj način, kroz ovakav izvještaj i tvrdnje stručnog tima Uprave za vode, umanjuje se vrijednost svih napora koje DOO 'Regionalni vodovod Crnogorsko primorje' ulaže u zaštitu izvorišta 'Boljesestra', odnosno, u valjano služenje javnom interesu, prije svega, građanima kojima je dužno obezbijediti uredno vodosnabdijevanje, a zatim, i održivom razvoju turizma na Crnogorskom primorju", dodaju iz RV.

Kako navode, komisija koju je formirala Uprava za vode je odbila da prihvati „Glavni projekat o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorište 'Boljesestra'” Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje, koji je urađen u okviru naučne studije "Monitoring, kontrola i zaštita izvorišta 'Boljesestra'“.

"Studiju je uradio konzorcijum: Geoprojekt d.o.o., Aquaterra ZT GesmbH i Gea Protekta PR, a koja je finasirana iz IPA INTERREG CBC IT-AL-MNE programa. Za izradu Studije, odnosno Glavnog projekta su angažovani najeminentniji stručnjaci iz zemlje i inostranstva od kojih je jedan broj učestvovao u stručnom izboru 'Boljesestre' za izvorište koje će snabdijevati vodom Crnogorsko primorje, kao i u prethodnom određivanju zona sanitarne zaštite ovog izvorišta. Iznenađenje za nedobijanje Rješenja je tim veće jer je Glavni projekat revidovan od strane renomirane kompanije 'Energoprojekt-Hidroinženjering'", ističu iz RV.

Kazali su da je Uprava za voe bila u cjelosti upoznata sa tim dokumentima, jer je dopisom od 19. januara tražila da se oni prilagode propisima Crne Gore u postupku objezbeđivanja potvrda o ZSZ izvorišta za javno snabdijevanje vodom, što je i urađeno. Na ovaj način izvorište „Boljesestra“ je, dodaju, jedino izvorište koje određivanje zona sanitarne zaštite zasniva na "rezultatima temeljnih dvogodišnjih naučnih istraživanja uz najstrože poštovanje svih procedura".

"U skladu sa uobičajenom praksom umjesto da prihvati navedeni Glavni projekt ili angažuje jedno ili dva lica za njegovu ocjenu Uprava za vode formirala je ništa manje nego petočlanu komisiju za ocjenu Glavnog projekta. Naizgled 'dobra' namjera već od formiranja komisije pretvorila se u suprotnost i dovela u pitanje smisao njenog formiranja. Naime, da li slučajno ili ne, komisija je formirana od jednog broja lica koji se intenzivno bore za nastavak nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska koja donosi milionsku dobit njenim izvršiocima. Samim tim, Uprava za vode je formirala komisiju čiji su članovi u konfliktu interesa. Pojedini članovi komisije gotovo svakodnevno preko sredstava informisanja negiraju uticaj nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska iz korita rijeke Morače na izdašnost izvorišta 'Boljesestra'", naglašavaju iz RV.

Kazali su da je komisija, "nakon datih formalnih, neargumentovanih i paušalnih primjedbi i sugestija donijela 'presudu' da ne treba usvojiti Glavni projekat o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorište 'Boljes estra'”.

"U cilju ostvarenja sebi zacrtanog zadatka, komisija osporava sprovedena i traži nova istraživanja, za koje je neophodan duži vremenski period. Pri tome se ne navodi ko će sprovoditi i finansirati navedena istraživanja. Vjerovatno smatraju da članovi komisije treba da sprovode istarživanja dok Regionalni vodovod finansira nešto što treba da ga 'uništi'", dodaju iz RV.

Poručuju da će negiranje rezultata stručnih istraživanja i odbijanje da se donese Rješenje o zonama sanitarne zaštite imati negativne posljedice po dalji razvoj i rad Regionalnog vodovoda.

"Ovaj čin predstavlja negiranje politike i svih do sada postignutih rezultata Vlade Crne Gore, nadležnih organa i institucija, Regionalnog vodovoda i brojnih nevladinih organizacija na planu zaustavljanja ekocida koji je zadesio korito rijeke Morače i izvorište 'Boljesestra' i njihovog nastojanja da se saniraju posledice tog ekocida kao i obezbijedi uredno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja, bez kojeg nema razvoja turizma u Crnoj Gori", dodaju iz RV.

Još više zabrinjava, kako su kazali, odbijanje da se donese Rješenje o zonama snitarne zaštite izvorišta „Boljesestra“, jer vodna dozvola ističe 25. decembra 2023. godine.

"Regionalni vodovod je u zakonskoj obavezi da najmanje dva mjeseca prije isteka prethodne dozvole (25. oktobar) podnese zahtjev za njeno izdavanje i uz zahtjev priloži Rješenje o zonama sanitarne zaštite. Kako je blokirano na duže vrijeme izdavanje Rješenja o sanitarnim zonama zaštite, Regionalni vodovod će morati da 26. decembra zaustavi distribuciju vode Crnogorskom primorju, u suprotnom može odgovarati za nelegalnu distribuciju vode", napominju iz RV.

Rekli su i da je autorski - ekspertski tim Glavnog projekta o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorište „Boljesestra” sve navode komisije kategorički odbacio i "na stručan način demantovao", odnosno "razobličio sve teze koje zastupa komisija".

"Zbog obimnosti datih odgovora obrađivača Glavnog projekta o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorište 'Boljesestra', mogu se pogledati na sajtu našeg Društva. Imajući u vidu dosadašnju veoma dobru saradnju naše Društvo očekuje od Uprave za vode da uvaži stavove Odbora direktora i dostavljene im odgovore obrađivača Glavnog projekta o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorište 'Boljesestra', te da prihvati Glavni projekat o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorište „Boljesestra' u datom obliku i donese Rješenje o zonama sanitarne zaštite izvorišta 'Boljesestra' u najkraćem roku. Iskreno se nadamo da je interes Crne Gore značajniji od profita pojedinaca i građevinske mafije", zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: