Komnenić: Klasična zamjena teza Krapovića, cilj opstrukcija daljeg razvoja projekta Riviera Montenegro

"U neposrednom okruženju se razvija još 5-6 identičnih, čak i po gabaritima većih projekata, dok je predmet pažnje isključivo ovaj projekat. Iskreno se nadamo da je ovaj projekat, koji ima sve važeće dozvole, najveći i jedini problem Opštine Budva"

6142 pregleda 10 komentar(a)
Foto: Vuk Lajović
Foto: Vuk Lajović

Pravni zastupnik Mia Investments, advokat Miloš Komnenić reagovao je na tekst "Krapović: Nećemo dozvoliti još jednu kombinaciju, devastaciju u Budvi", objavljen 23. septembra na portalu Vijesti.

Poslanik Demokrata i nekadašnji gradonačelnik Budve Dragan Krapović u tom tekstu pozvao je sve državne institucije da preispitaju projekat najavljenje gradnje solitera ispred hala Jadranskog sajma u Budvi.

Reagovanje Komnenića prenosimo integralno:

"Predmetnom izjavom uvaženi gdin Krapović, po ko zna koji put iznosi, ne samo krajnje uvrjedljive kvalifikacije na račun privrednog društva 'Mia Investments' Budva DOO i njegovih osnivača, već i vrši klasičnu zamjenu teza, a sve u cilju da opstruira dalji razvoj samog projekta Riviera Montenegro.

Simptomatična je i začujuća frekvencija napada gdina Krapovića, imajući u vidu sve tekuće probleme Opštine Budva. Takođe, u neposrednom okruženju se razvija još 5-6 identičnih, čak i po gabaritima većih projekata, dok je predmet pažnje isključivo ovaj projekat. Iskreno se nadamo da je ovaj projekat, koji ima sve važeće dozvole, najveći i jedini problem Opštine Budva.

Prva i najvažnija okolnost, koju je lako dokumentovati i kojom se opovrgavaju svi navodi gdina Krapovića je da je projekat Riviera Montenegro, zajedno s konkretnim pravnim subjektima uključenim u njega, 'Mia Investments' Budva DOO, kao investitorom i 'Safiro Beach Resort' DOO, kao vlasnikom zemljišta, zajedno sa njihovim osnivačima i tokovima novca višestruko ispitan od strane različitih nadležnih organa Crne Gore, i to kako tužilaštva, tako i resornog Ministarstva.

Moguće da je gdin Krapović ljut na nadležno tužilaštvo što mu ne odgovaraju na zahtjeve i dopise, ali je to vrlo vjerovatno iz razloga što je Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore još u decembru 2022. godine, nakon detaljne istrage domaćih i stranih tokova novca, odbacilo krivičnu prijavu da je izvršeno krivično djelo pranja novca, kriminalnog udruživanja, te posebno naglašavamo, bilo koje drugo krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti (broj predmeta KT- S br. 295-22 i vezani broj KT-I-S br-34-22).

Takođe je vrlo vjerovatno da nadležno Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma gdinu Krapoviću ne odgovara, jer mu je prema našim saznanjima već odgovorilo na cjelokupni set poslaničkih pitanja. To što gdin Krapović nije zadovoljan sa odgovorom državnog organa, očigledno tretira kao da mu isti nije ni odgovorio.

Prema saznanjima ovog punomoćnika, Ministarstvo je odgovorilo ne samo na poslanička pitanja gdina Krapovića nego i na dopis Opštine Budva.

Uostalom, prijava gradnje društva 'Mia Investments' Budva DOO je samo od 2020. godine, pregledana od strane tri različita Ministra, troje državnih arhitekti i tri grupe različitih službenika Ministarstva. U posljednje vrijeme je i to važno napomenuti, pa ističemo da su u pitanju dva ministra i dvoje državnih arhitekata koji su imenovani nakon 30.08.2020. godine. Trenutno, narodski rečeno, prije i posle nove ere.

Kao dugogodišnji učesnici u pravnom sistemu Crne Gore, moramo istaći i napomenuti da bi bilo vrlo zanimljivo i podstaklo bi sumnju na eventualne političke pritiske ili uticaje, da se nakon formiranja nove Vlade Crne Gore, predmetni projekat, idejno rješenje i prijava gradnje ocijeni na drugačiji način, nego što je to urađeno u periodima posljednja tri Ministarstva, uključujući i trenutno.

U čitavom postupku od 2019. godine pa do danas, idejno rješenje za predmetni objekat je ukinuto jednom od strane Upravnog suda nakon ovjere prijave gradnje, i to iz isključivo procesnih razloga, zato što Opština Budva nije učestvovala u postupku kao zainteresovano lice. Predmetni razlog predstavlja propust nadležnog organa u otprilike 80% pojedinačnih pravnih akata koje donesu, što je javnosti poznato iz raznih oblasti i sfera.

U ponovnom postupku istog broja, koji je usled medijske hajke, uglavnom vođene od strane gdina Krapovića, protivzakonito trajao preko 10 mjeseci, dok je zakonski rok 15 dana, uz učešće Opštine Budva, i svih zainteresovanih lica, donijeto je ponovljeno Rješenje kojim su u cjelosti odbačeni navodi Opštine Budva.

Upravo to Rješenje, koje predstavlja ponovno rješenje u postupku započetom 2019. godine donijeto je 18.03.2022. godine čime su otklonjene bilo kakve dileme da je isto, kao i prijava gradnje, zakonito i nepromijenjeno. Napominjemo da u spornom periodu 'Mia Investments' Budva DOO upravo iz navedenih razloga nije vršila bilo kakve radove.

Moguće da gdin Krapović u kapacitetu poslanika i političara ovo ne želi da prihvati kao logično, ali kao diplomirani pravnik bi morao znati na koji način i u kojem se vremenskom periodu donose rješenja u ponovljenom postupku, i kakav efekat imaju, posebno kada se i ponovljenim rješenjem potvrđuje sve što je potvrđeno i prvobitnim, koje je, napominjemo, ukinuto iz procesnih razloga.

Podsjetiću javnost da je i u odgovoru Ministarstva, dostavljenom ND Vijesti i objavljenom dana 07.07.2023. godine na elektronskom portalu u 20:30 časova, jasno odgovoreno da 'Mia Investments' Budva DOO posjeduje validnu i zakonitu prijavu građenja.

Moramo se osvrnuti na dalje i neutemeljene tvrdnje, a koje su gdinu Krapoviću poznate, da su 'Safiro Beach Resort' DOO i 'Mia Investments' Budva DOO ista pravna lica i isti ljudi čiji je identitet više puta publikovan. Radi se o dva odvojena pravna lica koja su potpisali Ugovor o zajedničkoj gradnji, i po prijavi gradnje investitor objekta je društvo 'Mia Investments' Budva DOO, Trg Sunca br.4, Budva.

Nasuprot navodima gdina Krapovića jedina uključena fizička lica i krajnji vlasnici su sa strane Mia Investments DOO turski državljani Ozan Senner, Murat Kader i Habip Arikan, a sa strane Safiro Beach Resort, kome kao vlasniku zemljišta po Ugovoru o zajedničkoj gradnji pripada dio projekta, engleski državljani Timothy Lev i njegova supruga Roxanne.

Dalja zamjena teza i mistifikacija, koja se očigledno namjerno vrši, je da se brendiranje projekta prilikom početka gradnje i prodaje, karakteriše kao pokušaj bilo koje vrste prikrivanja i maskiranja. Nigdje u zakonu i na svijetu ne postoji obaveza da se projekat brendira pod nazivom firme, već nasuprot tome svaki projekat i u Crnoj Gori nosi različit naziv od naziva samog društva kako bi se istom obezbjedio sopstveni identitet i distinkcija od drugih projekata koje bi isto društvo razvilo.

Dakle osim naziva društva tj. samog investitora, projekat do nedavno nije bio brendiran, jer je usled raznih opstrukcija nadležnih organa, trećih lica, a i samog gdina Krapovića početak gradnje više puta odlagan. Prema stavu gdina Krapovića, sada je dakle sporno i brendiranje.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, u svojstvu punomoćnika društva 'Mia Investments' Budva DOO ovim obavještavamo gdina Krapovića i javnost, da se niti 'Mia Investments' Budva DOO, niti ovaj punomoćnik više neće osvrtati na navode i optužbe gdina Krapovića", piše u reagovanju.

Bonus video: