ČUDNA DEŠAVANJA SA KNJIŽENJEM NEKRETNINA U TIVATSKOJ VAZDUŠNOJ LUCI

Isparilo opštinskih pola miliona kvadrata

Prema podacima Uprave za nekretnine čitav kompleks aerodroma trenutno nema vlasnika
231 pregleda 4 komentar(a)
Aerodrom Tivat, Foto: Siniša Luković
Aerodrom Tivat, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 21.05.2019. 13:04h

U svjetlu predstojeće „valorizacije“ najvećeg preostalog resursa u držanim rukama u Boki - aerodroma Tivat čiji je davanje u dugoročni zakup stranim investitorima najavila Vlada, dešavaju se čudne stvari sa knjiženjem nepokretnosti koje se nalaze u obuhvatu te vazdušne luke.

Ako je vjerovati aktuelnim podacima Uprave za nekretnine Crne Gore (UZN), čitav kompleks aerodroma koji se sastoji od 11 katastarskih parcela ukupne površine 545.323 kvadrata, trenutno nema vlasnika. U listu nepokretnosti 16 za katastarsku opštinu Mrčevac u kojem su upisane sve aerodromske nekretnine, ne postoji podatak o titularu svojine nad tim zemljištem, već stoji samo da je njegov korisnik preduzeće „Aerodromi Crne Gore“ (ACG). Jedini izuzetak je katastarska parcela 1268/2 na kojoj je evidentirana zgrada površine 369 kvadrata, pomoćni objekat od osam kvadrata i zemljište uz njih od 345 kvadrata, a čiji je titular svojine država Crna Gora.

Korisnik te nekretnine na kojoj se nalazi objekat aerodromske kontrole letjenja, je preduzeće „Kontrola letjenja Srbije i Crne Gore SMATSA“ iz Beograda. 

Za pretpostaviti je da je podatak o državnom vlasništvu nad tom nekretninom upisan da bi se 2015. godine mogla izdati građevinska dozvola za gradnju u međuvremenu podignutog novog aerodromskog kontrolnog tornja. 

Interesantno je da sve ostale parcele prema evidenciji UZN, u ovom trenutku nemaju vlasnika, već samo korisnika - državno preduzeće ACG.

Sasvim drugačija situacija bile je prije nekoliko godina kada se značajan dio nekretnina na aerodromu vodio na Opštinu Tivat.

„Od ukupne površine po starom premjeru, na Opštinu Tivat vodila se površina od 41 hektara, 58 ari i 81 metar kvadratni. Suvlasništvo Opštine i privatnih lica je u ukupnoj površini od četiri hektara, 46 ari i 99 metara kvadratnih. U privatnom posjedu je ukupna površina od devet hektara, 32 ara i 59 kvadratnih metara“, piše pored ostaloga u odgovoru koji je na odborničko pitanje Petra Samardžića (SNP), postavljeno u SO Tivat, 20. aprila 2000. godine dao tadašnji načelnik Odjeljenja za katastar Direkcije nekretnina Crne Gore u Tivtu Vladimir Grgurović. 

To znači da je Opština prije 17 godina bila vlasnik skoro 45 odsto od ukupno nešto preko milion kvadrata koje obuhvata aerodrom sa svojim zaštitnim pojasom i tzv. eskpropijacioni pojas magistrale koja prolazi pored vazdušne luke. Čitava ta površina inače, krajem četrdesetih i početkom pedesetih godina prošlog vijeka je bila ili eksproprisana ili kupljena od Opštine Tivat od privatnih vlasnika za potrebe regulisanja toka rijeke Gradiošnice i izgradnje aerodroma. 

Želeći da podrži inicijativu tadašnjeg gradonačelnika Božidara-Dara Petkovića da Tivat dobije aerodrom, mnoge porodice iz Krtola, Kavča i Tivta tada su čak Opštini besplatno ustupili hiljade kvadrata svojih bašti i vinograda u Tivatskom polju. Od svega toga, kako sada stvari stoje, u zvaničnoj evidenciji UZN, grad Tivat danas  skoro da nema ništa.

Iz Direkcije za  imovinu Opštine Tivat potvrdili su „Vijestima“ da je lokalna uprava ostala bez svog udjela u 11 parcela koje čine aktuelni kompleks vazdušne luke što obuhvata preko 545 hiljada kvadata zemljišta.

„Po katastarskim podacima, sve pobrojane parcele upisane su u LN 16 KO Mrčevac na korist JP ACG. Na istima nije evidentiran teret zabrane otuđenja i opterećenja a ovaj teret  se u postupku izlaganja novog premjera upisivao u slučaju kada nosilac prava nije ili nije u  cjelosti dokazao stvarna prava na nepokretnostima koje je obilježio kao svoje i u postupku dostavljao dokaze za to. Shodno navedenom, proizilazi da Opština nema imovine u okviru predmetnih parcela. Ovakav upis datira iz vremena izlaganja novog katastarskog premjera koji se sprovodio  u periodu od 1998. do 2001. godine”, odgovoreno je “Vijestima” iz opštinske Direkcije za imovinu.

Oni, međutim, nisu odgovorili kako je Opština mogla volšebno da na papiru, ostane bez nespornih svojih 486 hiljada kvadrata zemlje na aerodromu i 44.700 kvadata na kojima je Opština bila suvlasnik sa privatnim licima. Nije odgovoreno ni da li je ko, u ime Opštine Tivat nakon prelaska sa starog na novi katarstar, eventualno dozvolio da se ogromna opštinska zemlja prepiše na državu ili nekog drugog vlasnika-korisnika. Za tako nešto, ne bi bila dovoljna volja samo predsjednika Opštine, već bi takav potez formalno morao da aminuje i lokalni parlament, a pred njim se u proteklih 17 godina nijednom nije našlo pitanje odricanja od opštinske imovine na aerodromu. U vrijeme kada je grad Tivat na papiru ostao vez svoje vrijedne imovine na aerodromu, kao gradonačelnici izmijenili su se Zoran Radović, Dragan Kankaraš, Ivan Novosel i Snežana Matijević (svi iz DPS-a). Lokalnu vlast sve vrijeme vršila je DPS mijenjajući koalicione pratnere od SDP-a, preko HGI-a do SD-a.

U Opštini ne znaju ko im je uzeo imovinu, država krije dokaze

Iz  Direkcije za imovinu Opštine Tivat kazali su da taj organ lokalne uprave  nije u posjedu dokumentacije vezane za LN (ranije PL ) 16 KO Mrčevac “pa je od Uprave za nekretnine PJ Tivat zatraženo da izvršimo uvid u spise sa izlaganja novog premjera i kopiranje istih kako bismo vidjeli identifikaciju novih katastarskih parcela u odnosu na stare čestice zemlje i dokaze koji su radi dokazivanja prava tada priloženi.”

“Obaviješteni smo da su spisi proslijeđeni osnovnom tužilocu u Kotoru 2001. godine na zahtjev istog, a radi postupanju po tužbi JAT-a protiv tužene Republike Crne Gore. Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru, kao odgovor na upućen im dopis, obavijestilo nas je da je predmetne spise preuzeo, kao nadležni organ, Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. U konačnom smo se obratili i Zaštitniku za dostavu dokumentacije, međutim istu do danas nismo dobili”, rekli su “Vijestima” u Opštini.

Iz UZN nisu odgovorili na pitanja “Vijesti” kako je moguće da se kompletan zahvat aerodroma Tivat od preko pola miliona kvadrata vodi na ACG kao korisnika, a da u katastru nema podatka ko je vlasnik tih 11 zemljišnih parcela.

“Da li se ijedna od tih parcela u ranijem periodu vodila kao svojina ili susvojina Opštine Tivat i ako da, koja parcela i do kada? Na čiji zahtjev i na osnovu koje dokumentacije je eventualni takav upis svojine ili susvojine Opštine Tivat izbrisan i u čiju korist je nakon toga upisano to pravo”,  pitanja su na koja “Vijesti” nisu dobile odgovor od rukovodstva UZN Crne Gore u Podgorici. Oni su nas uputili na Područnu jedinicu UZN u Tivtu koja je takođe odćutala pitanja.

Ostala samo četvrtina, odnosno 118.020 kvadrata

Na Opštinu Tivat i dalje se vodi ukupno 118.020 metara kvadratnih zemlje u šest katastarskih parcela u neposrednoj blizini objekata aerodroma. 

Dio tog zemljišta lokalna uprava već godinama čak i iznajmljuje preduzeću Aerodromi Crne Gore. 

Ipak, to je samo oko četvrtina ukupne površine koja se po starom katastru u obuhvatu aerodroma i njegovoj zaštitnoj zoni, vodila kao vlasništvo Opštine Tivat, pa se postavlja pitanje kako je i po čijem nalogu grad Tivat ostao bez zemljišta koje je otkupio prije više od  60 godina, ili su mu ga poklonili vlasnici zemlje - sami Tivćani, želeći da njihov grad dobije aerodrom.