Poruke povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

"Tražimo da Vlada Crne Gore sazove sjednicu na kojoj ćemo predstaviti ključne manjkavosti postojećeg sistema sprječavanja i zaštite od nasilja i konkretne predloge za unaprjeđenje stanja"

6684 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 25.11.2023. 17:08h

Danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava, s ciljem ukazivanja na značaj i veličinu ovog problema

Popović: Ojačati pravne mehanizme koji štite žrtve nasilja

U Crnoj Gori neophodno je ojačati pravne mehanizame koji štite žrtve nasilja, ocijenila je potpredsjednica Skupštine Zdenka Popović navodeći da je nasilje nad ženama društveni problem koji zahtijeva hitnu reakciju.

Ona je, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, rekla da u Crnoj Gori, duboko zabrinjavajući trend otkriva da se svaka peta žena suočava s nekim oblikom nasilja.

“Taj poražavajući podatak ukazuje na ozbiljan problem koji zahtijeva hitnu pažnju i kolektivno djelovanje društva”, rekla je Popović.

U saopštenju iz Skupštine navodi se da je Popović kazala da nasilje nad ženama ne smije ostati tih problem koji pogađa pojedince.

“Umjesto toga, moramo zajednički raditi na stvaranju sigurnog okruženja, osnaživanju žrtava i podizanju svijesti kako bismo zajedno stali protiv ovog ozbiljnog društvenog izazova”, smatra Popović.

Ona je rekla da nasilje nad ženama nije samo društveni problem, već i moralni izazov koji zahtijeva hitnu reakciju.

Popović je apelovala na sve institucije, zajednice i pojedince da se ujedine u borbi protiv te neprihvatljive pojave.

“Moramo ojačati pravne mehanizame koji štite žrtve nasilja, osigurati efikasniija sredstava podrške i obezbijediti bolju edukaciju kako bismo prevazišli stereotipe koji doprinose ovoj ozbiljnoj nesrećnoj pojavi”, poručila je Popović.

Ona je dodala da se samo zajedničkim naporima može stvoriti društvo u kojem je nasilje neprihvatljivo, a jednakost i poštovanje su temeljni principi.

Prema riječima Popović, rodna neravnopravnost je ukorijenjena i u kulturnim normama, stvarajući prepreke za sprovođenje politika koje bi trebale osigurati jednakost.

Popović je rekla da podaci pokazuju da žene u Crnoj Gori čine 92 odsto radne snage u brizi o domaćinstvu, a samo 27 odsto ih je u poslaničkim klupama.

Ona je dodala da od uvođenja parlamentarizma 1906. godine, Crna Gora nikada nije imala ženu premijerku ili predsjednicu države.

Popović je podsjetila da su žene u Crnoj Gori pravo glasa stekle tek 1946. godine.

“Od tada do danas, izazovi za žene u politici nijesu nestali, a njihova zastupljenost na ključnim mjestima odlučivanja i dalje je ograničena”, kazala je Popović.

Ona je navela da se žene, iako čine više od polovine stanovništva, suočavaju sa osudama zbog političkih stavova i često im je teže pozicionirati se na ključnim mjestima odlučivanja.

“To što čak 67 odsto žena ne vidi sebe u politici i što u novom sazivu parlamenta imamo samo 22 poslanice, predstavlja ozbiljan izazov za demokratiju u Crnoj Gori”, ocijenila je Popović.

Ona je rekla da zbog toga poziva na konkretne korake kako bi se osigurala primjena rodne ravnopravnosti, povećanje kvote za žene na izbornim listama te jačanje podrške i političke svijesti žena.

“Neka Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama bude podsjetnik da svaka žena zaslužuje živjeti u sigurnom okruženju, s poštovanjem i jednakim pravima. Budimo zajedno u ovoj borbi, gradeći društvo gdje se svaka žena osjeća podržano i zaštićeno”, zaključila je Popović.

CŽP: Vlada da preduzme konkretne mjere za zaštitu prava žrtava nasilja

Centar za ženska prava (CŽP), zatražio je od crnogorske Vlade da sazove sjednicu na kojoj će ta organizacija predstaviti ključne manjkavosti postojećeg sistema sprječavanja i zaštite od nasilja i konkretne predloge za unaprjedjenje stanja.

Iz CŽP su, povodom 25. novembra Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, kazali da se danas navršava dvije godine i 56 dana od ubistva Šejle Bakije (19) i da sudski postupak protiv Ilira Djokaja još nije završen.

Iz te nevladine organizacije (NVO) naveli su da se danas navršava godinu i deset mjeseci od ubistva Zimrite Nerde (28) i da Viši sud u Podgorici još nije donio presudu protiv Dalibora Nikolića.

Iz CŽP-a su istakli da do danas, nije utvrđena odgovornost predstavnika institucija koji su napravili propuste u tim i drugim slučajevima femicida.

Oni su poručili da ne žele da žive u društvu naučene bespomoćnosti institucija odgovornih za sprječavanje nasilja i da zahtijevaju efikasan i proaktivan sistem koji će spriječiti nasilje i zaštititi žrtve.

"Tražimo da Vlada Crne Gore sazove sjednicu na kojoj ćemo predstaviti ključne manjkavosti postojećeg sistema sprječavanja i zaštite od nasilja i konkretne predloge za unaprjeđenje stanja", ističe se u saopštenju CŽP-a.

Ta NVO zatražila je od Vlade da uspostavi nacionalno tijelo za koordinaciju, praćenje i procjenu politika i mjera za sprječavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih Konvencijom Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koji će prava i najbolji interes žrtava smjestiti u središte svih mjera.

Oni su zatražili od Vlade da osigura kontinuiranu superviziju i evaluaciju rada svih nadležnih institucija i uspostavi jasan sistem odgovornosti svih predstavnika institucija koje su uključene u sistem borbe protiv nasilja.

"Uspostavi nezavisni mehanizam za primanje i rješavanje pritužbi na ponašanje državnih službenika/ca u vršenju dužnosti sprječavanja i zaštite od nasilja sa ciljem eliminisanja nekažnjivosti za propuste u radu i izgradnje povjerenja u rad državnih institucija", kazali su iz CŽP-a.

Iz te nvo zatražili su od Vlade da osmisli i pokrene programe za reintegraciju žrtava nasilja, poput socijalnog stanovanja, programa za zapošljavanje i servise za podršku i brigu o djeci, u saradnji sa lokalnim samoupravama i specijalizovanim nevladinim organizacijama.

CŽP je zatražio od Vlade da osigura da se dovrši rad na izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i krivičnog zakonodavstva.

"I razmotri način da se ono dodatno unaprijedi mjerama protiv femicida, digitalnog nasilja i rodno zasnovanog govora mržnje, što je dijelom obećano u ekspozeu premijera Milojka Spajića, kao i da se integrišu preporuke GREVIO i ženskih nevladinih organizacija, i dostavi Skupštini na konačno usvajanje", kaže se u saopštenju CŽP-a.

Oni su zatražili od Vlade i da osigura uslove za specijalizaciju službenika i formiranje stručnih timova u institucijama koje rade na sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici – policije, tužilaštva, centara za socijalni rad, sudstva, zdravstvenih službi, sudskih vještaka

Od Vlade se traži i da obezbijedi odgovarajuće ljudske i finansijske resurse za sprovođenje svih mjera, politika i zakonodavstva usmjerenog na sprječavanje i suzbijanje nasilja nad ženama.

"Osigura političku i finansijsku podršku organizacijama civilnog društva koje vode specijalizovane servise za žene i djecu, uz poštovanje njihove autonomije i principa rada", navodi iz saopštenju CŽP-a.

Bonus video: