Jovanović: Izmjenom ZKP-a možemo da koristimo dokaze iz Haga u predmetima ratnih zločina

"Smatram da je to jedna od najvažnijih odluka koju smo donijeli za vrijeme mog v.d. mandata"

29036 pregleda 12 komentar(a)
Jovanović danas pred skupštinskim Odborom za politički sistem, pravosuđe, Foto: Luka Zeković
Jovanović danas pred skupštinskim Odborom za politički sistem, pravosuđe, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 07.12.2023. 13:51h

Pred skupštinskim Odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu kandidatkinja Tužilačkog savjeta za vrhovnog državnog tužioca Maja Jovanović pozdravila je što je napokon pokrenuta procedura izbora VDT-a u punom mandatu.

Jovanović, koja je u periodu od 5. februara 2022. do februara ove godine bila vršiteljka dužnosti VDT-a, kazala je da je preko 20 godina tužilac te da se u svom poslu vodila držeći se najvećih standarda profesije, štićeći javni interes i tražeći pravdu za žrtve i oštećene.

Ona je pomenula da je za vrijeme v.d. mandata donijela odluku odnosno Tužilačkom savjetu (TS) dostavila predlog da glavni specijalni tužilac bude Vladimir Novović, što je TS i prihvatio.

"Smatram da je to jedna od najvažnijih odluka koju smo donijeli za vrijeme mog v.d. mandata", navela je Jovanović.

Ona je pomenula da su unaprijeđene saradnje sa međunarodnim pravosudnim organima, ali i da se i intenziviraju istrage u predmetima o napadima na novinare i da je dala uputstvo opšteg karaktera osnovnim tužilaštvima o postupanjima u predmetima nasilja u porodici i porodičnoj zajednici.

Jovanović je navela da je smatrala da će pitanje bezbjednosti i boljih uslova rada i prostornih kapaciteta do sada biti riješeno ali da to ne zavisi od državno-tužilačke organizacije.

"Mi smo nastojali da sa međunaordnim partnerima, u prvom redu Ambasadom SAD, u mjeri mogućeg unaprijedimo bezbjednosne uslove u postojećim prostornim kapaciteta. Imala sam u planu unaprjeđenje i rješavanje brojnih grugih pitanja ali period od pola godine koji je produžen za još šest nije bio dovoljan za to. Neophodno je da VDT za vidljive rezultate dobije snažan legitimitet i podršku da u mandatu od pet godina da svoj program i viziju reforme implementira bez političkih pritisaka i neizvjesnosti", kazala je Jovanović.

Ona je pomenula i rad Tužilačkog savjeta u navela da je u kratkom roku postigao "značajne rezultate".

"Formirali smo sve komisije, riješeno je poreko 200 pritužbi, izabrana su 23 kandidata za tužioca, izabrano 11 tužilaca i rukovodilaca...", navela je ona.

Jovanović je upravo zbog toga, kako je naglasila, donijela odluku da se prijavi za funkciju VDT-a u punom mandatu.

"Smatram da bi pozicije VDT-a doprinijela ostvarenju koinkretnih i vidljivih rezultata. Ukoliko mi pružite podršku spremna sam da to u praksi i pokažem. Tio ne znači da ću odluke donositi u skladu sa vašim očekivanjima ili bilo čijim političkim potrebama. Ukoliko takvog VDT-a želite, sad vam kažem nemojte glasati za mene", poručila je ona, a potom nastavila...

"Ne želim da pobjegnem od teme koja je obilježila javni dijalog. Imali smo prilike da je dogovor o VDT-u već postignut, a mene je ministar pravde javno pozvao da povučem kandidaturu. Ni u jednom trenutku nisam razmišljala i tome jer na moje postupanje nije mogao da utiče ni ministar pravde niti neki drugi političar. Čula sam i to da moje ostajanje usporava naš evrospski put - što smatram da nije isitina", navela je ona.

Član Odbora Slaven Radunović pitao je Jovanović za događaj od prije nekoliko dana - kako je moguće da se poslije šest godina, nepromijenjena optužnica za pranje novca izmešu ostalog i protiv Nebojše Medojevića, bude povučena na kraju pravosudnog procesa.

"Da li je to dokaz da su ljudi koji su vodili taj proces - Milivoje Katnić i Lidija Vukčević, da su praktično zloupotrebljavali optužnicu jer teško je naći utemeljenje da je ona sada, nepromijenjena optužnica, povučena", pitao je Radunović.

Jovanović je kazala da u predmetu nije donijeta presuda i da bi bilo sa njene strane "jako neprofesionalno da daje bilo kakav komentar jer je predmet još živ".

Član Odbora Ervin Ibrahimović se saglasio da je važnost VDT-a ogromna te da imamo potrebu da bez vrhovnog državnog tužioca u punom mandatu ne možemo očekivati reforme u državno-tužilačkoj organizaciji.

"Za period kada ste bili v.d. VDT-a pokazali ste da se može uspješno boriti protiv organizovanog kriminala i korupcije i ja vam na tome čestitam", naveo je on.

Ibrahimović je postavio pitanje da ukoliko Jovanović bude izabrana za VDT-a kako će nastaviti istrage u procesuiranju ratnih zločina, a potom pobrojao predmete "Deportacija", "Kaluđerski laz", "Bukovica"...

"Konkretno nam recite šta mislite da radite u tim predmetima. I kao dijete tužilaštva da li ste prepoznali ključne slabosti tužilaštva", pitao je Ibrahimović.

Jovanović je naglasila da je za vrijeme svog v.d. mandata bio kratak period u pogledu reformi jer su potrebni dugoročni planovi.

"U SDT-u koliko sam sigurna je aktivno sedam predmeta ratnih zločina i tri tužioca rade na njima. U vrijeme mog v.d. mandata započela sam da se radi na revidiranju postojeće Strategije, i u tom dijelu imamo pomoć UNDP-a, a tu Strategiju pratiće i Akcioni plan. Ja smatrama da bi trebalo da rade dva tužioca koji bi se isključivo bavili ratnim zločinima. U toku su izmjene ZKP-a i nadam se da će ovaj dom pomoći da se izmjenama nama otvare veće mogućnosti i tada ćemo moći da koristimo dokaze iz Haga. U ovom trenutku to nemamo. Jedna od tužiteljki koja radi na ratnim zločinima već u januaru ide u Hag, ali u ovm trenutku tome ne možemo da pristupimo dok ne dođe do izmjena Zakomna o krivičnom postupku", odgovorila je ona.

Ibrahimović je rekao da na osnovu dosadašnjih rezultata u istragama ratnih zločina ne možemo reći da "tužilaštvo iskreno želi da se suoči sa prošlošću i da procesuira sve one koji su bili inspiratori i akteri strašnih ratnih zločina počinjenih u Crnoj Gori"...

Predlog TS za vrhovnog državnog tužioca Maja Jovanović pomenula je da bi trebalo izmijeniti brojne manjkavosti u tužilačkom sistemu - informacioni sistem ali i način otvaranja finansijskih istraga.

Ona je pomenula da SDT, u vrijeme dok je ona bila v.d. VDT-a, uspostavio praksu da se uz krivičnu istragu uporedo otvaraju i finansijske istrage.

Poslanika Nikolu Rovčanina interesovalo je mišljenje o tome da li je specijalna tužiteljka Sanja Jovićević u sukobu interesa jer je predala ostavku na članstvo u TS, a u susret izboru tri tužioca u VDT.

"Shvatićete me da nisam u mogućnosti da ja komentarišem odluke koje treba TS da donese na osnovu tumačenja Zakona. Mišljenje Ministarstva pravde ne obavezuje ono je negdje konsultativnog karaktera", odgovorila je Jovanović. Ona je objasnila da oglas za popunu u VDT nije dvije i po godine dolazio na red jer je "najmanji manjak tužilaca u Vrhovniom državnom tužilaštvu".

Člana Odbora Jovana Vučurovića interesovao je stav Jovanović o predmetu "državni udar" kao i mišljenje a na osnovu SKY prepiske u kojima članovi kriminalnih organizacija "pominju kupovinu presuda"...

Jovanović je ponovila da nije u mogućnosti da iznosi mišljenje o nepravosnažno okončanih predmetima, a oko SKY prepiske zna da se oko toga vodi izviđaj u SDT-u oko tih podataka.

"Jesu li ove SKY prepiske, koje sada čitamo, postojale u tužilaštvu u vrijeme kada ste vi bili v.d. VDT-a", upitao je Vučurović, a onda priupitao i da li je "Petar Lazović bio na tajnom zadatku"...

"Nisam imala dodir sa SKY prepiskom, a one koje sam pročitala u medijima odmah sam dala nalog da se formira predmet", odgovorila je ona.

Jovanović je naglasila da "ne bi imala problem, ne samo za Katnića već i bilo koga, da pokrene postupak".

"O kome god da se radi", kazala je Jovanović.

Potpredsjednika Odbora Nikolu Zirojevića zanimalo je mišljenje da li "pravljenjem medijskog cirkusa iznošenjem SKY prepiski i poruka iz telefona nekih osoba, pomaže istrazi".

"Što se tiče SKY prepiski znam da je u vrijeme dok sam bila v.d. VDT-a znam da je bio formiran predmet kako ti podaci dospijevaju u medije. Sada ne bih znala šta je sa tim. Osim toga mislim da, kako kažete, medijski cirkus ne utiče na rad tužilaca", kazala je ona.

Jovanović je kazala da zasada koriste SKY prepiske kao dokaz, ali da će Evropski sud za ljudska prava odlučiti o tome.

Poslanik Andrija Nikolić je kazao da su na prošloj sjednici Odbora za politočki sistem konstatovali da nije bilo političkog dijaloga u susret ovoj važnoj temi, ali da je Jovanović u uvodnom izlaganju "problematizovala atmosferu u susret izboru VDT-a".

"Mogli smo čuti licitiranje o drugim kandidatima kao i određene izjave da bi vašim povlačenjem mogli da izaberemo VDT-a već u decembru", pitao je Nikolić.

On je postavio i pitanje da li "odobrava predugo trajanje pritvora lica iz postupaka SDT-a ali i da li misli da postoji neprirodan politički pritisak na pravosuđe u predmetu državni udar".

Jovanović je ponovila da smatra da je već u startu "diskvalifikovana u ovom postupku" ali da vjeruje poslanicima Skupštine da će sagledati sva tri kandidata i donijeti pravu odluku.

Ona nije željela da komentariše trajanje pritvora, jer to određuje sud, ali ni predmet "državni udar" jer postupak nije pravosnažno okončan.

Vasilije Čarapić je u uvodnom dijelu izniuo mišljenje da je Jovanović za vrijeme mandata v.d. VDT-a "postigla dobre rezultate i napredak".

Poslanik Dražen Petrić je naveo da su se saglasili da su tužilaštvu potrebne promjene ali i da dođe do imenovanja na ključnim pravosudnim funkcijama.

"Čuli smo da fali 50 tužilaca ali i saradnika i savjetnika. To je alarmantan podatak. Na koji način tužilačku organizaciju popuniti i da li postoje neke podsticajne mjere", pitao je Petrić.

On je pitao i koje izmjene ZKP-a bi pomogne u reformama. "Može li se tunel desiti i tužilaštvu", pitao je Petrić.

Jovanović je objasnila da zakonski je predviđeno da obuka traje 18 mjeseci, smatram da su i zarade na niskom nivou što ih opredjeljuje da napuštaju i traže bolje uslove za rad.

"Zbog toga na oglasima nemamo dovoljno tužilaca, saradnika i savjetnika koji su zainteresovani za rad", navela je ona.

Poslanika Ivana Vukovića zanimalo je da imajući u vidu jedan broj lica se nalazi u pritvoru jer su pomenuti u prepiskama, te da je to bilo dovoljno da im se odredi pritvlor u nehumanim uslovima.

"U jednoj od tih prepiski, jedan od šefova kriminalne organizacije konstatuje sljedeće: Abaz javlja da smjenjuje ove. Drug naš. Jasno je da se radi o bivšem premijeru Dritanu Abazoviću. U pitanju je 23. februar 2023. godine, a 1. marta jedan od njih kaže: Smijenjeni komandiri, svi...dakle sve se dešava u nedjelju dana. Kkako je moguće da niko nije prepoznao potrebu da se sasluša Abazović", pitao je Vuković.

Jovanović je ponovila da joj je jasno zbog čega je zainteresovana javnost za ovo ali "da ona ne bi da u ovom trenutku daje bilo kakav komentar".

Ona je ponovila da ni u jednom predmetu nije samo SKY dokaz već je on vezan i za druge dokaze.

Predsjednika Odbora za pravosuđe Milun Zogović je zanimalo mišljenje o "državnom udaru"...

"Tužilac Saša Čađenović se nalazi u pritvoru, a da ne ulazimo u detalje komunikacije ostalih, dodao bih da po meni da ko god plebira da obavlja neku visoku funkciju mora da ima jasan stav o ovoj brutalnoj podmetačini sa ciljem uništavanja život ljudi", emotivno je pobrojao Zogović.

Andriju Nikolića je zanimalo kako Zogović zna šta je pronađeno u kompjuteru Saše Čađenovića, a predsjednik Odbora da je to "saznao iz sredstava javnog informisanja".

Zbog te rasprave reagovao je Čarapić, koji je naglasio da ukoliko se nastavi ovakva praksa javnog diskursa na Odbora, on dalje neće učestvovati u daljem radu Odbora.

"Tragom priče da ste unaprijed otpisani, u javnosti se čulo da ste uspješno odolijevali pritiscima Abazovića, te da ste otpisani jer niste bili poslušni", pitao je Zirojević.

Jovanović je kazala da je čula da je nju Abazovič i doveo na v.d. madat, a onda naglasila da niko nikada nije vršio pritisak na nju.

"Ne snalazim se u tim prljavim igrama, ponavljam ja neću u tome učestvovati", kazala je Jovanović i dodala da je "neprimjerena izjava ministra pravde da se povuče iz postupka izbora VDT-a".

Bonus video: