NAPLATILI SKORO 380.000 MIMO ZAKONA

Njemci da Budvi vrate njene pare: Opština tužila kompaniju WTE

Inostrana firma, koja je sestra firme „WTE otpadne vode“ koja upravlja postrojenjem za tretman otpadnih voda u bečićkom naselju Vještice, prije tri po mjeseca aktivirala je mjenice u ukupnom iznosu od 780 hiljada, od kojih je naplatila polovinu
157 pregleda 3 komentar(a)
Bečići, desalinizacija, postrojenje za desalinizaciju vode, WTE, Foto: Vuk Lajović
Bečići, desalinizacija, postrojenje za desalinizaciju vode, WTE, Foto: Vuk Lajović
Ažurirano: 04.02.2019. 02:50h

Opština Budva utužila je Privrednom sudu njemačku kompaniju „WTE desalinizacija morske vode“, koja je nekada gazdovala postrojenjem za osmozu na rtu Zavala, da je prinudnim putem sa opštinskog računa naplatila 379.937,01 euro, bez pravnog osnova i zloupotrebom mjenice kao sredstva obezbjeđenja. Zatraženo je da sud donese presudu kojom će WTE novac koji je stekao bez osnova vratiti u opštinsku kasu.

„WTE  je bez pravnog osnova zloupotrebljavajući sredstva obezbjeđenja već ispunjene obaveze, čiji je osnov otpao, prinudnim putem sa računa naplatio iznos od od 379.937,01 euro“, ističe se u tužbi koju potpisuje sekretar za pravnu zaštitu Nikola Plamenac.

Inostrana firma, koja je sestra firme „WTE otpadne vode“ koja upravlja postrojenjem za tretman otpadnih voda u bečićkom naselju Vještice, prije tri po mjeseca aktivirala je mjenice u ukupnom iznosu od 780 hiljada, od kojih je naplatila polovinu.

Opština je tada zatražila od Centralne banke da se stopira naplata mjenica, a o svemu obavijestila i Specijalno tužilaštvo, smatrajući da je njemačka kompanija zloupotrijebila mjenice, koje nijesu validne. U tužbi detaljno se navodi poslovni odnos Opštine i „WTE desalinizacija morske vode“.

„Opština je sa WTE zaključila Ugovor o solidarnom jemstvu 29. juna 2010. godine kojim se obavezala da bude solidarni jemac, pored glavnog dužnika „WTE Mediteran“ d.o.o Budva i da će ispuniti ugovorene obaveze. WTE se obavezao da Opštini preda 10 blanko mjenica sa klauzulom „bez protesta“ i mjenično ovlašćenje za ispunjavanje blanko mjenice. Istog dana je potpisan Ugovor o solidarnom jemstvu između Hipo Alpe Adria Banke - HAAB kao povjerioca, „WTE desalinizacija morske vode“ kao dužnika, „WTE Mediteran“ d.o.o Budva kao pristupnika dugu i Opštine Budva i JP „Vodovod i kanalizacija“ kao solidarnih jemaca.

Opština  i Vodovod su se kao solidarni jemci obavezali da će HAAB ispuniti obaveze WTE desalinizacija morske vode  i „WTE Mediteran“ na način što je Opština jemčila za cjelokupnu obavezu dok je Vodovod jemčio za  polovinu obaveze”, navodi se u tužbi. Dodaje se da su svi navedeni ugovori kojima se Opština obavezala kao solidarni jemac su služili “WTE desalinizacija morske vode” kao obezbjeđenja ispunjenja obaveza iz Ugovora o dugoročnom kreditu u iznosu od 5.3 miliona eura koji je zaključio sa HAAB.

Kao dokaz da su mjenice nevažeće iz opštinskog sekretarijata  su dostavili i obavještenje Heta Asset Resolution od 13. maja 2016. u kome se navodi da su  Opština i WTE desalinizacija morske vode zaključile „Sporazum o definitivnom uređenju međusobnih poslovnih odnosa, i da su prestale  da važe sva prava i obaveze po prethodnim ugovorima koje su ugovorne strane prethodno potpisale“.

„Iako je nedvosmisleno dokazano da su sve obaveze Opštine  izmirene po osnovu jemstva, WTE s druge strane aktivira mjenicu, koja se po više osnova ima smatrati ništavom. Naime, ni mjenica ni mjenično ovlašćenje nisu zavedeni u evidenciji Opštine te kao takva ne ispunjava uslove iz Zakona o izvršenju i obezbjeđenju. U mjeničnom ovlašćenju je decidno naloženo povjeriocu na koju banku i sa kojeg računa može realizovati mjenicu, dok nasuprot tome WTE je suprotno odredbama Zakona o mjenici i ZIO-a istu podnio na naplatu Centralnoj banci Crne Gore. Imajući u vidu da je  mjenica strogo prezentaciona i strogo formalna hartija od vrijednosti WTE je u svemu morao postupiti shodno mjeničnom ovlašćenju koje mu je izdala Opština, a što WTE nije uradio te shodno tome smatramo da sporna mjenica ne može proizvoditi pravno dejstvo i da je samim tim i ništavna“, ističe se u tužbi.