SMANJIĆE SE I TROŠKOVI POSTUPKA

Sve pritužbe građana na jednom šalteru: Novi ZUP u primjeni od jula

Zakon je “pripremljen u skladu sa principima vladavine prava i načelima dobre uprave koji su zajednički za zemlje članice Evropske unije," kazao je državni sekretar u Ministarstvu javne uprave, Goran Jovetić
130 pregleda 0 komentar(a)
šalter, MUP, Foto: Boris Pejovic
šalter, MUP, Foto: Boris Pejovic
Ažurirano: 04.02.2019. 02:51h

Novi Zakon o upravnom postupku (ZUP) olakšaće građanima žalbene procedure i smanjiti troškove podnesaka, poručio je  državni sekretar u Ministarstvu javne uprave Goran Jovetić.

Novi ZUP primjenjuje se od 1. jula, a prema riječima Jovetića, njegov cilj  je obezbjeđivanje pravne sigurnosti i poboljšanje odnosa javne uprave sa građanima i privredom. Zakon je “pripremljen u skladu sa principima vladavine prava i načelima dobre uprave koji su zajednički za zemlje članice Evropske unije”. 

“Novina je jedinstveni šalter za sve, jedinstveno upravno mjesto, gdje će građani moći da predaju zahtjeve i druge podneske, dobijaju obavještenja, informacije, savjete i propisane obrasce u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava iz nadležnosti tih javnopravnih organa.

To u praksi znači da građanin prilikom rješavanja nekog svog zahtjeva, umjesto da ide od šaltera do šaltera, odnosno od organa do organa radi prikupljanja potrebne dokumentacije, nadležni organ kod kojeg je predao zahtjev i koji ima uvid u bazu podataka prijavljuje sve potrebne podatke po službenoj dužnosti i odlučuje o zahtjevu. Ovo doprinosi smanjenju troškova za stranku i poboljšаnje njenog položаajaа”, ističe Jovetić za “Vijesti”.

On je rekao da se akcenat u Zakonu stavljen na ovlašćenja drugostepenog organa i njegovu dužnost da, kad je po žalbi već jednom poništio prvostepeno rješenje, ima obavezu da poništi prvostepeno rješenje i sam riješi upravnu stvar.

“Na ovaj način se želi spriječiti učestalo odugovlačenje postupka i vraćanje predmeta na ponovni postupak. Smanjeni su troškovi vođenja sudskih postupaka”, objašnjava Jovetić. 

Utiče na živote građana, ali nije dovoljan za efikasnu upravu

Skupština je ZUP usvojila 2014, a njegova primjena je odlagana  više puta jer je trebalo uskladiti veliki broj propisa i donijeti podzakonska akta.

Svi koji su radili u javnoj upravi ili još  rade, znaju da  je ZUP jedan od ključnih zakona, jer svako rješenje donijeto u bilo kom postupku pred bilo kojim organom uprave sadrži pozivanje na njega.

“Iz ovoga je jasno da je upravni postupak nesumnjivo suština upravnih aktivnosti i to je način na koji se ostvaruju neke od Ustavom garantovanih prava građanima i privredi. Zato se često kaže da je ovo zakon čija rješenja direktno utiču na živote svih građana. Međutim, moramo biti svjesni da donošenje i stupanje na snagu ZUP-a neće samo po sebi donijeti efikasniju, ekonomičniju i profesionalniju javnu upravu”, rekao je Goran Jovetić.