ZBOG IZLIVANJA OTPADNIH VODA U RIJEKU MORAČU

Mještani Bioča prijete blokadom

Ekološka inspekcija je naložila kompaniji CRBC da izvrši uzorkovanje i ispitivanje vode iz rijeke Morače
2 komentar(a)
Nasto Ivanović, Foto: Luka Zeković
Nasto Ivanović, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 01.08.2017. 16:42h

Mještani Bioča će sjutra blokirati put kojim prolaze radnici kineske kompanije CRBC, angažovani na izgradnji mosta na Moračici, ukoliko do večeras ne bude riješen problem ispuštanja otpadnih voda iz kampa CRBC u Moraču.

Otpadne vode se, prema riječima mještana, u rijeku ispuštaju već desetak dana, o čemu su obaviješteni nadležni iz kompanije CRBC, Komunalne i Ekološke inspekcije.

Mještanin Nasto Ivanović je kazao "Vijestima" da su tim povodom u nedjelju veče organizovali zbor mještana i kratku protestnu šetnju na Bioču.

Ekološka inspekcija je naložila kompaniji CRBC da preko ovlašćenog pravnog lica, izvrši uzorkovanje i ispitivanje vode iz rijeke, kako bi se ispitalo da li je došlo do narušavanja kvaliteta voda Morače.

„Subjekat nadzora je u obavezi da dostavi i analize otpadnih voda koje se ispuštaju preko sistema za tretman otpadnih voda“, odgovoreno je „Vijestima“ iz Uprave za inspekcijske poslove.

U odgovoru se navodi da je Ekološka inspekcija 24. jula obavila inspekcijski nadzor kod CRBC na lokaciji kamp Bioče I - 1, po inicijativi koju su dostavili građani u vezi sa funkcionisanjem sistema za tretman otpadnih voda sa kampa Moračica i njihovo ispuštanje.

Ekološka inspekcija je, kako je saopšteno, i 28.jula izvršila inspekcijski nadzor na lokaciji kampa Moračica, u mjestu Bioče.

„Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da je subjekat nadzora za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa kampa Moračica sproveo postupak procjene uticaja na životnu sredinu, te da je izradio Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu i da je na isti pribavio saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine“, saopšteno je iz Uprave.

Uvidom u Elaborat utvrđeno je, kako se navodi, da je njime predviđeno da se sistem za tretman otpadnih voda sa kampa Moračica sastoji od uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, rezervoara za vode koji ima ulogu dodatne zaštite u slučaju poremećaja u radu uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, cjevovoda, upojnog bunara.

Iz kompanije CRBC je nedavno saopšteno da je tokom maja uočeno da je upojni bunar izgubio dio svoje upojne moći, što je dovelo do toga da se određena količina vode koja je prošla tretman ispušta preko sigurnosnog prelivnog izliva prema rijeci Morači.

Čim se ova pojava konstatovala, kako je saopšteno, pristupilo se procesu revatilizacije bunara raznim tehnološkim metodama koje su dale očekivane rezultate, ali je nakon izvjesnog vremena ponovo nastupilo smanjenje vodopropusnosti bunara.

CRBC, kako je saopšteno, obavlja hitne mjere pripreme za ponovnu revitalizaciju upojnih bunara radi povećanja njihove vodopropusnosti i razmatra najbolje tehnološke metode koje mogu dovesti do punog povraćaja upojne moći bunara.

Iz bunara se preko cijevi izliva u rijeku

Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu je, kako je saopšteno Uprave za inspekcijske poslove, predviđeno da će biti ugrađena sigurnosna prelivna cijev.

“Na maloj dubini od površine terena, ka obali rijeke Morače”, naveli su iz Uprave za inspekcijske poslove.

Kako su objasnili s obzirom da se trenutno zbog smanjene upojne moći upojnih bunara povremeno dešava izlivanje otpadnih voda u rijeku Moraču preko prelivne cijevi, subjektu nadzora rješenjem je naloženo da preduzme odgovarajuće mjere u cilju usklađivanja ispuštanja otpadnih voda sa Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu.