MJEŠTANI BIOČA ZABRINUTI ZBOG KAMPA CRBC

Otpadne vode zagađuju Moraču?

Iz CRBC navode da su za sisteme izrađeni Elaborati o procjeni uticaja na životnu sredinu i da su dobijene ekološke saglasnosti
234 pregleda 15 komentar(a)
Morača otpad, Foto: Luka Zeković
Morača otpad, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 29.07.2017. 06:35h

Mještani Bioča strahuju od zaraze zbog izlivanja otpadnih voda u Moraču iz jednog od tri kampa u kojima su smješteni radnici kineske kompanije CRBC, koji rade na izgradnji dionice autoputa.

Otpadne vode se se izlivaju u rijeku od prošlog petka, a mještani tvrde da se to dešava treći put od kada je naselje napravljeno.

Mještanin Nasto Ivanović ispričao je „Vijestima” da se napravilo čitavo jezero i da se izlilo oko 50 kubika fekalija, te da će se tek vidjeti, „koliko je od toga otišlo u Moraču”.

“Uznemireni smo. Morača je u ovom dijelu prva kategorija vode, pitka voda. Dosta nas koristi vodu za piće, za nalivanje, kupanje... Ovo se pojavljuje treći put i baš je kritično”, kazao je Ivanović.

Problem su, kako je rekao, odmah prijavili kompaniji CRBC, Komunalnoj i Ekološkoj inspekciji.

Iz CRBC je, kako je kazao, rečeno da će sve sanirati u ponedjeljak, ali su mu potom rekli da to neće moći da učine do petka.

Ivanović je kazao da se problem izlivanja fekalija pojavio od samog formiranja naselja za kineske radnike.

“U međuvremenu, su odavde praznili fekalije cisternama. Vjerovatno da više ne prazne, čim ovo ide u Moraču”, istakao je Ivanović.

Dok je funkcionisala mjesna zajednica Bioče održavani su, kako je kazao, sastanci sa predstavnicima CRBC, Uprave za vode i predstavnika firme iz Slovenije koji su montirali filtere i dogovoreno je da ne može da se pravi nikakav preliv sa upojnog bunara koji ide u Moraču. Mještanin Darko Vuksanović je kazao da im nema života bez Morače, jer se sve veže za nju.

“Koristimo je i za piće, navodnjavanje, kupanje. Ovdje je ogroman broj ribolovaca...U psolednje vrijeme ima i manje ribe zbog zagađenosti”, rekao je Vuksanović.

„Vijestima“ je iz kompanije CRBC saopšteno da su 2015. godine u toku izgradnje kampova ugradili sisteme za prečišćavanje otpadnih voda, koje je isporučila i instalirala renomirana slovenačka kompanija

"Regeneracija", a koji se sastoje od tri odvojena postrojenja (Bioče, Inženjerski kamp i Moračica).

“Za sve pomenute sisteme izrađeni su Elaborati o procjeni uticaja na životnu sredinu, na osnovu kojih su dobijene ekološke saglasnosti od Agencije za zaštitu životne sredine. Svako pojedinačno postrojenje posjeduje vodne saglasnosti od Glavnog grada”, saopšteno je iz kompanije. Radi još bolje zaštite životne sredine, kompanija je, kako je saopšteno, 2015. izgradila upojne bunare, odobrene od nadležnih.

„Tako smo obezbijedili da otpadna voda prije rijeke Morače, nakon prečišćavanja prethodno prolazi kroz upojne bunare. To znači da je kvalitet izlazne vode iz sistema u svakom trenutku u skladu sa zakonskim normama…”, saopšteno je iz CRBC. Na mjesečnom nivou, kako navode, angažuju akreditovanu laboratoriju za mjerenje kvaliteta sanitarnih otpadnih voda koje izlaze iz postrojenja.

„Uzorak sanitarne otpadne vode za tekući mjesec uzet je 21. jula, a izvještaj je u izradi. Dosadašnji rezultati ukazuju da se sanitarne otpadne vode mogu ispuštati direktno u recipijent (rijeku Moraču) jer ispunjavaju sve kriterijume definisane u ,,Pravilniku o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju…”, navode iz CRBC.

Vodopropusnost bunara slabija, sprovedene hitne mjere

Iz kompanije CRBC je navedeno da je tokom maja ove godine je, navode, uočeno da je upojni bunar izgubio dio svoje upojne moći, što je dovelo do toga da se određena količina vode koja je prošla tretman ispušta preko sigurnosnog prelivnog izliva prema rijeci Morači.

“Čim se ova pojava konstatovala, pristupilo se procesu revatilizacije bunara raznim tehnološkim metodama (ispiranje bunara, upotreba 'air lift' metode, ubrizgavanje nepatogenih bakterija koje nemaju negativan uticaj na životnu sredinu itd) koje su dale očekivane rezultate. Međutim, nakon izvjesnog vremena ponovo je nastupilo smanjenje vodopropusnosti bunara”, saopšteno je iz CRBC. Naveli su da su obavili hitne mjere pripreme za ponovnu revitalizaciju upojnih bunara u cilju povećanja njihove vodopropusnosti i razmatraju najbolje tehnološke metode koje mogu dovesti do punog povraćaja upojne moći bunara.