MORAČA, ZETA I CIJEVNA NIJESU BAŠ NAJČISTIJE

Kvalitet vode gori, ali je kupanje bezbjedno

Na plažama Vranjske njive, Momišići i Trgaja, voda za kupanje je druge klase, ističe Nevenka Tomić
50 pregleda 0 komentar(a)
Kupanje, Foto: Luka Zeković
Kupanje, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 27.07.2017. 19:08h

Kvalitet vode Morače na mjernim mjesta Zlatica i plaža Momišići pripale su drugoj klasi, nakon posljednjih analiza Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Ranije rađena analiza, u maju ove godine pokazala je da su vode u ovom dijelu toka Morače bile prvoklasnog kvaliteta.

Načelnica Odsjeka za kvalitet voda Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Nevenka Tomić kazala je da voda analizirana na plaži ispod Momišića pripada zahtijevanoj drugoj klasi, što je „zadovoljavajuće sa aspekta klase za kupanje“, dok je donji dio vodotoka, od ispusta voda gradskog kolektora, po dosta parametara pripao trećoj klasi, ili je van klase. Prema mjerenjima tokom jula, voda na mjernom mjestu Zlatica pripala je drugoj klasi zbog broja fekalnih bakterija.

Rijeka Cijevna, treba da ima visoko zahtijevani, prvoklasni kvalitet , ali ispitivanja vode na Trgaju su pokazala da pripada drugoj klasi.

„Vodostaj rijeka je dosta nizak, temperature veće i aktivnosti u rijekama i oko njih takođe veće, što je dovelo do pomjeranja kvaliteta vode na lošije stanje u odnosu na prethodno majsko ispitivanje, ali voda je ostala u kategoriji zadovoljavanja, ali ne i odličnog kvaliteta, misli se na aspekt za kupanje na plažama Vranjske njive, Momišići i Trgaja“, saopštila je Tomić.

Voda Zete na mjernom mjestu u Vranjskim njivama je pripala zahtijevanoj drugoj klasi.

Ispitivanje kvaliteta vode je vršeno sa fizičko-hemijskog i mikrobiološkog aspekta. Morača je uzorkovana na šest mjernih mjesta, Cijevna na jednom, jer je donji dio korita presušio.

„Temperature voda su bile, u intervalu od 18 do 20 stepeni Celzijusa, u prijepodnevnom periodu dana“, dodala je Tomićeva.

Preporučujemo za Vas