ANALIZA MORSKE VODE NA STOTINU KUPALIŠTA

Voda na crnogorskom primorju odlična za kupanje

Programom za 2017. previđen je monitoring kvaliteta morske vode na ukupno 100 lokacija duž crnogorskog primorja
85 pregleda 0 komentar(a)
Buljarica, plaža, turisti, Foto: Nemanja Vukotić
Buljarica, plaža, turisti, Foto: Nemanja Vukotić
Ažurirano: 25.07.2017. 13:38h

Morska voda na crnogorskim kupalištima je odličnog kvaliteta, sanitarno je ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju, pokazala je četvrta ovogodišnja analiza morske vode koju je Javno predzeće za upravljanje morskim dobrom u saradnji sa Institutom za bilogiju mora sprovelo na 100 kupališta od Ulcinja do Herceg Novog.

„Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta duž crnogorskog primorja, koje je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 19. do 20. jula pokazali su da je na 95 odsto kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 5 kupališta bio K2 klase, što govori da je na crnogorskim kupalištima morska voda sanitarno ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju.U opštini Ulcinj na svih 16 kupališta voda je bila kvaliteta K1. Od ukupno 12 kupališta u Baru, na 11 je voda bila kvaliteta K1, dok je na jednom kupalištu voda bila K2 klase. Slična situacija je bila u Budvi gdje je od ukupno 27 kupališta na njih 26 voda bila K1 klase, a na jednom K2, kao i u opštini Tivat gdje je od ukupno 9 kupališta na 8 voda bila K1, a na jednom K2 klase. Kvalitet morske bode K1 bio je na svih 15 kupališta u Kotoru, dok je analiza vode na Hercegnovnskoj obali pokazala da je voda kvaliteta K1 na 19 kupališta, a K2 na dva kupališta“, navodi se u izvještaju JP „Morsko dobro.

Programom za 2017. previđen je monitoring kvaliteta morske vode na ukupno 100 lokacija duž crnogorskog primorja i to: 16 u opštini Ulcinj, 13 u opštini Bar, 25 u Budvi, 10 u Tivtu, 15 u Kotoru, i 21 na teritoriji opštine Herceg Novi. Predviđeno je da se analize vrše u petnaestodnevnim intervalima u periodu od maja do oktobra.

Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, morske vode koje se koriste za kupanje i rekreaciju, na osnovu obavezujućih mikrobioloških parametara razvrstavaju se u dvije klase i to: klasa K1-odlične, klasa K2-zadovoljavajuće, dok uzorci čije vrijednosti prelaze propisane granice za ove dvije klase se svrstavaju u grupu Van klase..