ISTRAŽIVANJE UNIJE POSLODAVACA

Muškarci zastupljeniji na svim nivoima upravljanja u kompanijama

Analiza pokazuje da su žene u kompanijama dominantno zastupljene na pozicijama menadžerki za komunikacije i odnose sa javnošću, 82,1 odsto i menadžerki za ljudske resurse, 75,6 odsto
54 pregleda 0 komentar(a)
Biznismen, posao, Foto: Shutterstock
Biznismen, posao, Foto: Shutterstock
04.02.2019. 11:18h

Istraživanje Unije poslodavaca (UPCG) o ženama menadžerkama u kompanijama u Crnoj Gori za ovu godinu pokazalo je očiglednu dominaciju muškaraca u odnosu na žene na svim nivoima upravljanja i rukovođenja u kompanijama, izuzev srednjeg.

”Odnos između žena i muškaraca na različitim nivoima upravljanja i rukovođenja u kompanijama pokazuje da su žene u Crnoj Gori najprisutnije na srednjem nivou menadžmenta, 50,1 odsto, zatim na nižem 43,3 odsto, a potom višem menadžerskom nivou 42,9 odsto”, pokazali su rezultati istraživanja.

Istraživanje je realizovano u okviru projekta Žene u menadžmentu u Crnoj Gori – Podrška liderstvu i profesionalnom razvoju žena u Crnoj Gori, koji sprovodi UPCG, uz podršku Međunarodne organizacije rada (ILO). Istraživanje je za potrebe UPCG sprovela agencija E3 Consulting iz Podgorice.

Međutim, zabrinjava što najmanje žena ima na najvišem nivou menadžmenta 36,6 odsto koji je, prema rezultatima istraživanja, prosto “rezervisan” za muškarce, 63,4 odsto.

”Slična se ocjena može izreći i za prisutnost muškaraca na višem, 57,1 odsto, i najnižem nivou upravljanja 56,7 odsto, gdje su takođe brojniji od žena. Važno je istaći da uporedna analiza dva istraživanja UPCG iz ove i 2013. godine pokazuje negativna kretanja za žene u smislu da je njihovo učešće na pozicijama top menadžmenta ove godine 36,3 odsto, što je manje u odnosu na učešće koje su imale 2013. godine, od 42,4 odsto”, rekli su iz UPCG.

Kad su muškarci u pitanju, njihovo učešće na pozicijama srednjeg menadžerskog nivoa iznosi 50,1 odsto i govori o povećanju u odnosu na stanje podatke od prije četiri godine, kada je iznosilo 46,7 odsto.

”Žene su vlasnice u deset odsto kompanija iz uzorka, dok u 11 odsto preduzeća žene upravljaju i kontrolišu aktivnosti samog preduzeća. Najveći procenat žena zapošljavaju male kompanije, 46,54 odsto, i to one koje se primarno bave zdravstvenim i socijalnim radom, finansijskim posredovanjem i trgovinom na veliko i malo”, pokazuju podaci istraživanja.

Iz UPCG su rekli da u Crnoj Gori ne postoje zvanični statistički podaci o učešću žena i muškaraca na menadžerskim pozicijama, direktora odnsono izvršnog direktora i u organima upravljanja preduzeća. Takođe, nedostaju i podaci po polu o preduzećima u kojima su menadžeri najzastupljeniji.

Analiza pokazuje da su žene u kompanijama dominantno zastupljene na pozicijama menadžerki za komunikacije i odnose sa javnošću, 82,1 odsto i menadžerki za ljudske resurse, 75,6 odsto.

”U samo 26,4 odsto preduzeća u Crnoj Gori žene obavljaju funkciju generalnog direktora. Pritom, veća je mogućnost da će žena biti CEO u kompanijama koje pripadaju sektoru malih i srednjih. Ženu predsjednicu upravnog odbora ima samo 6,1 odsto preduzeća”, dodali su iz UPCG.

Žene su najčešće članice upravnih odbora kompanija koje posluju u oblasti finansijskog posredovanja, ribarstva, proizvodnje električne energije, gasa i vode, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

“U 83,5 odsto kompanija žene menadžerke primaju istu platu kao i muškarci menadžeri na istom hijerarhijskom nivou, što je posebno izraženo kod preduzeća srednje veličine i to u vlasništvu osoba iz Crne Gore”, rekli su iz Unije.

Postojanje razlika u nivou zarada po tom osnovu prijavilo je 4,1 odsto preduzeća u uzorku. Podaci pokazuju da u 71,4 odsto preduzeća žene menadžerke u velikoj mjeri imaju iste benefite kao muškarci menadžeri.

“U 71,2 odsto anketiranih preduzeća menadžeri su u velikoj ili određenoj mjeri uključeni u kompanijsko ili unutarkompanijsko umrežavanje, što pokazuje poboljšanje u odnosu na podatke iz 2013. godine, 62,8 odsto”, navodi se u istraživanju.

Podjednaku uključenost žena i muškaraca menadžera/ki u kompanijsko ili unutarkompanijsko umrežavanje praktikuje 83,5 odsto preduzeća. Po pitanju uključenosti žena menadžerki u umrežavanje sa poslovnim ženama i asocijacijama poslovnih žena, podaci pokazuju da je umreženost prisutna u velikoj ili određenoj mjeri u 30,8 odsto preduzeća, što upućuje na lošije podatke od onih iz istraživanja 2013. godine, 44,2 odsto.

Prema ocjenama učesnika istraživanja, najznačajnije barijere za liderstvo žena u menadžmentu preduzeća su uloge koje je muškarcima i ženama dodijelilo preduzeće, nedovoljno menadžerskog ili ukupnog radnog iskustva žena, žene imaju veću odgovornost prema porodici nego muškaraci, menadžment/upravljanje se, generalno, posmatra kao muški posao, kao i nedostatak fleksibilnih rješenja za rad.

“Istraživanje pokazuje da u odnosu na podatke iz 2013. godine nije došlo do značajnih promjena u pogledu prepoznavanja najznačajnijih barijera za žensko liderstvo. Po ocjenama ispitanika, najznačajnije mjere za unaprijeđenje pozicije žena u menadžmentu su trening za žene rukovodioce, dodjela vidljivih i izazovnih zadataka ženama menadžerkama, promocija žena u ukupnom poslovanju i funkcionisanju kompanije, fleksibilni ugovori o radu, kao i priznanje i podrška ženama.

U istraživanju je učestvovalo 100 preduzeća, od čega 40 odsto iz južnog regiona, odnosno Bara, Budve, Kotora i Herceg Novog, 48 odsto iz centralnog regiona, odnosno Podgorice i Nikšića, 12 odsto iz sjevernog regiona, odnosno Bijelog Polja, Berana i Pljevalja.

Od toga 41 odsto pripada kategoriji malih, 39 odsto srednjih i 20 odsto kategoriji velikih preduzeća.

“Najveći broj preduzeća ili 71 odsto osnovale su osobe iz Crne Gore, dok su 13 odsto preduzeća osnovali strain državljani”, dodaje se u istraživanju.

Istraživanje među preduzećima je sprovedeno u periodu od 1. juna do 26. juna. U odnosu na ukupan uzorak, 60 odsto preduzeća anketirano je metodom direktnog intervjua, dok je 40 odsto odgovore dostavilo putem e-maila.