KOMPANIJA IZ PODGORICE IZGUBILA SPOR PROTIV AGENCIJE

Kipsu ne vraćaju 1,5 miliona

Tužbu protiv Agencije za izgradnju „Kips“ je podnio 2013. godine zbog neuređenja građevinskog zemljišta
207 pregleda 0 komentar(a)
Kips, Foto: Arhiva "Vijesti"
Kips, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 04.07.2017. 06:26h

Kompanija „Kips“ je izgubila dva spora protiv Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice vrijedna više od 1.500.000 eura, nakon što je Vrhovni sud donio presudu koja potvrđuje odluke nižestepenih sudova.

Vijeće Vrhovnog suda, kojim je predsjedavala Radojka Nikolić, potvrdilo je odluku Privrednog suda kojim je odbijen zahtjev „Kipsa” da nakon raskida ugovora povrati komunalije.

„Usvaja se primarni protivtužbeni zahtjev, pa se utvrđuje da tužilac („Kips“) nema pravo raskida Ugovora, zaključenih sa tuženim (Agencija)“, navodi se u obrazloženju presude.

Tužbu Privrednom sudu, protiv Agencije za izgradnju, „Kips“ je podnio 2013. godine zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o naknadi za uređenje građevinskog zemljišta, kojim je Agencija bila dužna da opremi parcelu na području DUP-a „Skladišta i sevisi - Cijevna“, blok VII.

Vrijednost naknade utvrđena je u iznosu od 717.859,41 eura. „Kips“ je novac uplatio, a Agencija se obavezala da će opremanje građevinskog zemljišta izvršiti prema Urbanističko-tehničkim uslovima.

„Tužbom je traženo da se obaveže tužena da izvrši povraćaj uplaćenog iznosa, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana izvršenih uplata. Tužbeni zahtjev obrazložen je i navodima da tužena ni nakon tri godine nije izvršila ugovorene obaveze...“, dodaje se u obrazloženju presude.

U odbačenoj reviziji je, između ostalog, „Kips“ potencirao da Agencija nije ispunila ugovornu obavezu dok oni jesu, te da je povrijeđeno načelo jednakosti davanja i načelo dužnosti ispunjenja obaveze.

„Kada investitor na osnovu građevinske dozvole izdate i na osnovu činjenice da je isti sa nadležnim organom zaključio ugovor o naknadi za uređenje građevinskog zemljišta sagradi objekat, ne postoji mogućnost da se ugovor... raskine. Radi se o specifičnosti ovih ugovora“, obrazloženje je Vrhovnog suda, a dodaje se da investitoru ostaje mogućnost da tužbom zahtijeva izvršenje ugovora i eventualno naknadu štete.

Takođe se navodi da Agencija nije bila obavezna da izvede radove jer Skupština glavnog grada nije 2012. godine Programom za uređenje građevinskog zemljišta predvidjela opremanje pomenute lokacije.

Istovjetnu odluku donijelo je i vijeće Vrhovnog suda, kojim je predsjedavao Branimir Femić. Vijeće je odbacilo reviziju prvostepene presude, kojom je utvrđeno da „Kips“ nema pravo na povraćaj komunalija uplaćenih za opremanje lokacije u zahvatu DUP-a „Skladišta i servisi - Cijevna“, Blok V.

Krajem 2006. godine su „Kips“ i Agencija zaključile ugovor o uređenju građevinskog zemljišta za izgradnju poslovnog objekta u zahvatu DUP-a „Skladišta i servisi - Cijevna“, Blok V, a utvrđena naknada je nakon potpisivanja aneksa iznosila 807.239,14 eura

“Kips” je 2012. godine raskinuo ugovor jer Agencija nakon pet godina nije izvršila opremanje zemljišta, a zatim na Sudu tražio povraćaj sredstava sa kamatom.

Preporučujemo za Vas