OBJAVLJENE PRVE ANALIZE

Morska voda kvalitetna za kupanje na svih 100 plaža

Programom za 2017. godinu previđen je monitoring kvaliteta morske vode na ukupno 100 lokacija duž crnogorskog primorja i to: 16 u opštini Ulcinj, 13 u opštini Bar, 25 u Budvi, 10 u Tivtu, 15 u Kotoru, i 21 na teritoriji opštine Herceg Novi. Predviđeno je da se analize vrše u petnaestodnevnim intervalima u periodu od maja do oktobra
87 pregleda 0 komentar(a)
marina, Foto: Vuk Lajović
marina, Foto: Vuk Lajović
Ažurirano: 14.06.2017. 10:31h

Morska voda na crnogorskim kupalištima je odličnog kvalitetna, sanitarno je ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju, pokazala je prva ovogodišnja analiza morske vode koju je Javno predzeće za upravljanje morskim dobrom u saradnji sa Institutom za bilogiju mora sprovelo na 100 kupališta od Ulcinja do Herceg Novog.

„Rezultati analize kvaliteta morske vode koju je sproveo Institut za biologiju mora na ukupno 100 kupališta pokazali su da je na 96 odsto kupališta kvalitet morske vode bio odlične K1 klase, dok je na četiri odsto kupališta bio K2 klase Na svih 16 kupališta u Ulcinju, kao i na 13 kupališta u Baru kvalitet morske vode je bio K1 klase. U opštini Budva, na 23 kupališta od ukupno 25 morska voda je bila klase K1, dok je na preostala dva, kupalištu hotela „Maestral“ i na centralnom dijelu plaže Kamenovo more bilo klase K2. Kvalitet morske vode K1 bio je na svih 10 kupališta u Tivtu, i 15 kupališta u Kotoru. U Herceg Novom, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 19 kupališta, dok je na 2 kupališta voda bila klase K2“, navodi se u izvještaju JPO „Morsko dobro“.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom kontinuirano, od 1996. godine prati sanitarnu ispravnost i kvalitet morske vode na kupalištima tokom ljetnje turističke sezone, na osnovu Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda. Svake godine, za realizaciju ovog posla, putem javnog tendera bira se akreditovana laboratorija koja ispunjava propisane uslove za obavljanje ove vrste poslova.

Programom za 2017. godinu previđen je monitoring kvaliteta morske vode na ukupno 100 lokacija duž crnogorskog primorja i to: 16 u opštini Ulcinj, 13 u opštini Bar, 25 u Budvi, 10 u Tivtu, 15 u Kotoru, i 21 na teritoriji opštine Herceg Novi. Predviđeno je da se analize vrše u petnaestodnevnim intervalima u periodu od maja do oktobra.

Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, morske vode koje se koriste za kupanje i rekreaciju, na osnovu obavezujućih mikrobioloških parametara razvrstavaju se u dvije klase i to: klasa K1-odlične, klasa K2-zadovoljavajuće, dok uzorci čije vrijednosti prelaze propisane granice za ove dvije klase se svrstavaju u grupu Van klase..

Za realizaciju ovogodišnjeg Programa, putem javnog tendera, izabran je Institut za biologiju mora iz Kotora.