HRA: ULOGA ZASTUPNIKA U REFORMI PRAVOSUĐA

I advokate brane zastarama

To piše u izvještaju Akcije za ljudska prava (HRA) “Advokatura u kontekstu reforme pravosuđa u Crnoj Gori”, koji je juče predstavljen u PR centru
1 komentar(a)
Advokati, Zdravko Begović, Foto: Luka Zeković
Advokati, Zdravko Begović, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 05.02.2019. 03:26h

Samo za četiri advokata u posljednjih pet godina utvrđena je disciplinska odgovornost u Advokatskoj komori Crne Gore, a dvije trećine prijava podnijetih Komori odbačene su zbog zastarjelosti.

U tri slučaja advokatima su izrečene novčane kazne i jedna mjera privremenog brisanja iz registra advokata na dvije godine, koja nije izvršena više od godinu dana i tri mjeseca.

To piše u izvještaju Akcije za ljudska prava (HRA) “Advokatura u kontekstu reforme pravosuđa u Crnoj Gori”, koji je juče predstavljen u PR centru.

Direktorka HRA Tea Gorjanc Prelević je istakla da je svake godine u prosjeku 60 odsto prijava odbačeno zbog zastarjelosti, što upućuje na to da građani nijesu bili obaviješteni o roku u kome moraju podnijeti prijavu, te da je rok od šest mjeseci prekratak.

“ Stiče se utisak da se postupci odugovlače u namjeri da nastupi zastarjelost i da kolega advokat ne snosi nikakve posljedice za neprofesionalno postupanje”, piše u izvještaju.

Prelević je dodala i da su predviđene novčane kazne maksimum do 1250 eura, koja nije dovoljna da utiče na advokata da ubuduće ne vrši prestupe.“ Advokat jednim ugovorenim poslom može nadomjestiti ovaj iznos, a pri tom ne trpi nikakve druge posljedice”, navodi se u izvještaju. Prelević je navela i da je, u posljednje tri godine, u sudovima razriješeno 16 advokata zbog nesavjesnog postupanja u predmetima po službenoj odbrani ili besplatnoj pravnoj pomoći, dok predsjednik suda, što mu je bila obaveza, nijednom obavijestio Komoru o tome. Zamjerka Advokatskoj komori je ustezanje da se zamjere kolegama.“ Građani bi trebalo da koriste svoje pravo da traže advokatu izdavanje priznanice prilikom izmirenja naknade,” zaključuje se u izvještaju u kome piše i da 60 odsto građana ne zna kome bi trebalo da se žali ako su nezadovoljni advokatima.

Nepotizam caruje pravosuđem

Predsjednik Advokatske komore Zdravko Begović je potvrdio da ga sudovi nijesu obavijestili o nesavjesnom postupanju advokata, ali je priznao da ima advokata koji svjesno prikrivaju tragove što on pokušava da riješi razgovorom. On je najavio da će Komora ubrzo izaći sa predlogom izmjene tarife, na koju saglasnost treba da da Ministarstvo pravde. On je istakao da u posljednje vrijeme za sve probleme u funkcionisanju države ili pravosuđa glavni krivci nepravedno ispadaju advokati, tvrdeći da tamo ima nepotizma.“ Svaki put kad se bira sudija ili tužilac znam ko će najbolje da prođe na testu, jer je porodica ili prijatelj sudije, tužioca ili predsjednice Vrhovnog suda”.